Tlačiť

Master class Dey Loher

Dea Loher predstaví svoju tvorbu, jej formálne prostriedky i obsahové  zamerania a zamyslí sa nad javiskovými interpretáciami svojich hier na svetových javiskách, ako i okruhmi tém a presahov, ktoré študuje pri koncipovaní a tvorbe dramatických textov.

Master class sa uskutoční v utorok 12. mája 2015 v Goetheho inštitúte Bratislava.

Podujatie v angličtine, tlmočené do slovenčiny.

 

Dea Loher sa narodila v roku 1964 v Traunsteine. Vyštudovala filozofiu a germanistiku v Mníchove; navštevovala dramatickú tvorbu u Heinera Müllera a Yaaka Karsunka v Berlíne. Už jej druhá hra Tätowierung (Tetovanie) zaznamenala veľký úspech. Divadelnou hrou Fremdes Haus (Cudzí dom) sa v roku 1995 v Staatstheater v Hannoveri začala spolupráca autorky s režisérom Andreasom Kriegenburgom, ktorý odvtedy uviedol väčšinu premiér jej divadelných hier. Za svoje literárne dielo získala Dea Loher viacero významných nemeckých ocenení vrátane Ceny Bertolta Brechta mesta Augsburg: „Kto sa zaoberá jej hrami, je nútený vzdať sa zažitých prívlastkov. Pravdepodobne sa svet divadla jedného dňa zhodne na tom, že dielo Dey Loher je najlepšie nazývať jednoducho „loherovským“ a tým nájde ultimatívny výraz pre mimoriadnu inteligenciu, silu jazyka a emocionálnu intenzitu hier tejto spisovateľky. (Uwe Wittstock v laudáciu pri príležitosti udelenia Ceny Bertolta Brechta)

V rokoch 1993 a 1994 ju časopis Theater heute zvolil za mladú dramatičku roka. Jej divadelné hry sú preložené do viac ako pätnástich jazykov a boli uvedené v mnohých krajinách. Od roku 2013 je členkou Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung (Nemecká akadémia pre jazyk a literatúru). Autorka žije a pracuje v Berlíne.


RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.