Tlačiť

Seminár mladej kritiky

Seminár mladej kritiky na festivale Nová dráma/New Drama

10. – 15. máj 2015

Seminár je určený študentom divadelnej vedy a ďalších príbuzných umenovedných odborov umeleckých a filozofických fakúlt na Slovensku a v Čechách. Študenti sa pod odborným vedením filmového a divadelného teoretika a kritika Martina Ciela budú venovať reflexii inscenácií hlavného súťažného programu festivalu. Popri analýzach sa budú zaoberať problematikou definovanou v tematických blokoch. Účastníci seminára sú zároveň členmi študentskej poroty, ktorá na záver festivalu udelí Cenu študentskej poroty.

Účastníci seminára sú zároveň členmi študentskej poroty, ktorá na záver festivalu udeľuje Cenu študentskej poroty.

Prečítajte si recenzie z 11. rorčníka festivalu

Marcela Králiková: Aká je sila diabla v súčasnej spoločnosti? /Michail Bulgakov: Majster a Margaréta, Teátro Tatro, Nitra

Stanislava Džadoňová: Kapitál - výrobný faktor / Karl Marx - Peter Lomnický: Kapitál, Divadlo Aréna, Bratislava

Lucia Valková: EUROPEANA- Nastavenie zrkadla ľudskosti / Patrik Ouředník - Miro Dacho: Europeana - Stručné dejiny 20. storočia / Slovenské komorné divadlo, Martin

Petra Bruzlová: Vypíchni si oko a zkus napsat báseň / Lukáš Brutovský, Miro Dacho: Trnavská skupina alebo Viseli sme za nohu z kolotoča / Divadlo Jána Palárika v Trnave

Samuel Chovanec: Keď ani prvá pomoc nemôže pomôcť / Ivan Vyrypajev: Opití / Mestské divadlo Žilina

Veronika Zajacová: Bola dokonalou manželkou. A stačí to? / Jana Juráňová: Ilona, žena Hviezdoslavova / Bábkové divadlo na Rázcestí, Banská Bystrica

Alžbet. Rusnáková: Prach a med si... / Med a prach: Domov Eros Viera, Bratislava

Petra Bruzlová: Clara and Distincta idea – nápad jasného a odlišného / Peter Lomnický: Clear / Debris Company, Bratislava

Alexandra Štofaníková: Kým vlastne sme? /Viliam Klimáček: Mojmír II, alebo Súmrak ríše / Činohra Slovenského národného divadla

 

Cieľom seminára je podporiť kreatívne neformálne vzdelávanie v oblasti divadelnej kritiky. Projekt umožňuje mladým ľuďom so záujmom o písanie o divadle viesť diskusie na odbornej úrovni a denne písať o videných inscenáciách pod vedením skúseného odborníka.

 

doc. PhDr Martin Ciel, PhD. (1963) vyštudoval odbor filmová a divadelná veda na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Pôsobil v Slovenskej akadémii vied, neskôr vo Filmovom ústave Bratislava ako vedúci Oddelenia výskumu. V rokoch 1998 – 2004 bol prorektorom VŠMU, v súčasnosti  zabezpečuje výučbu dejín filmových teórií a súčasnej problematiky filmovej vedy na Katedre audiovizuálnych štúdií VŠMU. Zaoberá sa semiotikou filmu a súčasnými teóriami aplikovateľnými na analýzu umeleckého diela. Realizoval prednáškové cykly v zahraničí (FAMU Praha, Univerzita Karlova Praha, Masarykova univerzita Brno, Lincoln Center New York, National Film Archive New York, Filmothèque Tel-Aviv, Bieloruská štátna univerzita Minsk). Publikuje teoretické štúdie v rôznych odborných časopisoch a v zborníkoch, je spoluautorom výskumno-vedeckého projektu Divadelného ústavu „Slovenská dráma“. Je autorom knižných publikácií Film. Ilúzia a akcia (1992), Odborná reflexia filmu na Slovensku (1997), Pohyblivé obrázky (2007) a Metódy a možnosti analýzy filmového obrazu (2011).

 

 RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.