Tlačiť

Nová dráma/New Drama 2015

Na záverečnom ceremoniáli jubilejného ročníka festivalu Nová dráma/New Drama 2015 v Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava sa v piatok večer udelili tri festivalové ceny a ceny súťaže DRÁMA. Hlavnú pozornosť malo vyhlásenie GRAND PRIX Nová dráma/New Drama 2015, ktorú získala inscenácia Desatoro Činohry Slovenského národného divadla. Desať autorských inscenácii, desať prikázaní v netradičných priestoroch novej budovy SND hovoria o zložitej téme, zaťaženej množstvom predsudkov a apriórnych výkladov.


V Bratislave sa v piatok 15. mája skončil jedenásty ročník festivalu inscenácií súčasnej drámy. Súčasťou záverečného ceremoniálu festivalu v Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava bolo odovzdávanie troch festivalových cien a cien súťaže Dráma. Vyvrcholením celého podujatia a tiež programovej sekcie Focus Nemecko bola inscenácia Spomienka na bojové polia 1914/2014 berlínskeho divadla HAU Hebbel am Ufer v réžii Hansa Wernera Kroesingera.

Festivalovým divákom, ktorí mali možnosť hlasovať počas celého festivalu, sa najviac páčila inscenácia Majster a Margaréta v režijnom spracovaní Ondreja Spišáka. Na bratislavskom festivale sa s ňou v divadelnom šapito predstavilo Teatro Tatro z Nitry. Cenu bratislavského diváka prebral dvorný scénograf Teatra Tatro Frantíšek Lipták.

Prekvapenie prinieslo vyhlásenie Ceny študentskej poroty. Názor deviatich účastníkov Seminára mladej kritiky pod vedením Martina Ciela sa vzácne zhodol s bratislavskými divákmi a cenu udelili tiež inscenácii Majster a Margaréta divadla Teatro Tatro.

Zvláštnu cenu poroty za inovatívnu prácu s textom a vysokú kvalitu inscenácie, dosiahnutú napriek podmienkam v slovenskom nezávislom divadle získala inscenácia Debris Company Clear v réžii Jozefa Vlka. Cenu odovzdala čestná riaditeľka festivalu Zuzana Kronerová umeleckému šéfovi súboru Debris Company Jozefovi Vlkovi.

Predsedníčka trojčlennej medzinárodnej poroty Kristina Matvienko oznámila víťaza ceny GRAND PRIX Nová dráma/New Drama 2015. Cenu získal projekt Činohry Slovenského národného divadla Desatoro. Cenu prevzal riaditeľ Činohry Slovenského národného divadla Roman Polák.

Súťaž DRÁMA 2014

V slávnostný večer sa udeľovali aj ceny súťaže pôvodných dramatických textov divadelných hier v slovenskom a českom jazyku DRÁMA 2014. Prvú cena súťaže sa rozhodla odborná porota neudeliť. Na druhom mieste sa umiestila Jana Ondrušová s textom Historky utorkovej noci.  Na treťom mieste sa umiestnili dva texty: Rukojemníci autora Petra Scherhaufera a Christmas Eve Babe Kaji Kowalczukovej.

Cenu Rádia Devín získal Ervín Hodulík za text Dvaja. Cenu odovzdal Ján Šímko z Rádia Devín.

 

CENY FESTIVALU NOVÁ DRÁMA/NEW DRAMA 2015

Cena bratislavského diváka

Michail Bugakov, - Ondrej Spišák: Majster a Margaréta
Teatro Tatro, Nitra
réžia: Ondrej Spišák

Cena študentskej poroty

Michail Bugakov - Ondrej Spišák: Majster a Margaréta
Teatro Tatro, Nitra
réžia: Ondrej Spišák

Zvláštna cena poroty

za inovatívnu prácu s textom a vysokú kvalitu inscenácie, dosiahnutú napriek podmienkam v slovenskom nezávislom divadle

Debris Company, Bratislava

Peter Lomnický: Clear

réžia: Jozef Vlk

 

Grand Prix Nová dráma/New Drama 2015

Desatoro

Činohra Slovenského národného divadla, Bratislava

Réžia: Anna Petrželková / Kamil Žiška / Ján Luterán / Sláva Daubnerová / Iva Jurčová / Lukáš Brutovský / Anti Korenči a Juraj Bielik / Marián Amsler / Júlia Rázusová / Michal Vajdička

 

CENY SÚŤAŽE DRÁMA 2014

1. miesto: neudelené

2. miesto: Jana Ondrušová: Historky utorkovej noci

3. miesto: Kaja Kowalczuková: Christmas Eve Babe

3. miesto: Peter Scherhaufer: Rukojemníci

Cena Rádia Devín: Ervín Hodulík: Dvaja

 

V poradí 11. ročník festivalu predstaví to najzaujímavejšie zo súčasnej drámy na Slovensku v uplynulom kalendárnom roku. Festival sa uskutoční v dňoch 10. – 15. mája 2015 vo viacerých bratislavských divadlách.

Jedenásty ročník festivalu Nová dráma/New Drama 2015 priniesol to najzaujímavejšie spomedzi inscenácií súčasnej drámy. Festival, ktorý od roku 2005 pripravuje Divadelný ústav, sa udomácnil v Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava, A4 – priestore súčasnej kultúry, Činohre Slovenského národného divadla, Divadle elledanse, Divadle Aréna, Divadle TICHO a spol. a v šapito Teatro Tatro.

O tri ceny festivalu Nová dráma/New Drama 2015 sa uchádzalo 11 inscenácií. Hlavnú cenu za najlepšiu inscenáciu festivalu Grand Prix Nová dráma/New Drama 2015 udelila medzinárodná porota v zložení Kristina Matvienko (RUS), Jana Binder (DE), Ján Šimko (SK). Študenti, účastníci kritického seminára, rozhodli o Cene študentskej poroty. Diváci po každom predstavení hlasovali za svoju najobľúbenejšiu inscenáciu. Ich voľba rozhodla o inscenácii, ktorá dostala divácku cenu – Cenu bratislavského diváka.

Okrem súťažnej prehliadky inscenácií bol jeho súčasťou aj bohatý sprievodný program. Tvorili ho inscenované čítania, výstava fotografií, prednášky a diskusie s dramatikmi a tvorcami, workshop, kritický seminár, medzinárodná konferencia.

Program Novej drámy spestrila zahraničná sekcia Focus venovaná nemeckému divadlu. Patrónkou Novej drámy 2015 sa stala dramatička Dea Loher, ktorá predstavila publikáciu svojich hier a viedla Master class v Goetheho inštitúte v Bratislave. Do Bratislavy pr

ijal pozvanie divadelný teoretik Jürgen Berger a divadlo HAU Hebbel am Ufer inscenáciou Spomienka

na bojové polia 1914/2014 zavŕšilo v Mestskom Divadle P. O. Hviezdoslava šesťdňový festival novej drámy.

 

Festival v číslach

 • 11 domácich inscenácií
 • 1 zahraničná inscenácia
 • 5 inscenovaných čítaní
 • 1 medzinárodná konferencia
 • 1 Master class
 • 1 diskusie s tvorcami a dramaturgmi
 • 1 prednáška Theory Event
 • 3 prezentácia publikácie
 • 1 výstava
 • 4 festivalové ceny
 • 13 festivalových scén

Festival Nová dráma/New Drama 2015 pripravili Divadelný ústav v spolupráci
s Bratislavským kultúrnym a informačným strediskom a umeleckou scénou BKIS – Mestským divadlom P. O. Hviezdoslava.
Vizuálny koncept festivalu pripravilo kreatívne štúdio Milk.

Záštitu nad festivalom prevzal primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal. Záštitu nad programovou sekciou Focus Nemecko prevzal veľvyslanec Spolkovej republiky Nemecko J.E. Dr. Thomas Götz.

Ďalšie informácie, zaujímavosti a novinky sledujte aj naďalej na facebookovej stránke festivalu

www.facebook.com/NovaDramaFestival

 


RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.