Tlačiť

Nová dráma / New Drama 2009

Ceny festivalu Nová dráma / New Drama 2009

 

Cena za najlepšiu inscenáciu súčasnej slovenskej hry
PETRŽALSKÉ PRÍBEHY
Štúdia 12 Bratislava
v réžii Jána Šimka

Cena za najlepšiu inscenáciu súčasnej svetovej hry
Sergi Belbel: MOBIL
Mestského divadla Žilina
v réžii Eduarda Kudláča

Cena za dramaturgiu
Martin Kubran
za dramaturgiu inscenácie hry Viliama Klimáčka Komunizmus
s prihliadnutím na cyklus inscenácií Divadla Aréna reflektujúci históriu Slovenska (Tiso, Dr. Gustáv Husák)

Zvláštna ceny poroty
Jana Oľhová
za mimoriadny herecký výkon v inscenácii hry Sergiho Belbela Mobil (Mestské divadlo Žilina)

Cena Prekvapenie Novej drámy
(nebola udelená)

Cena bratislavského diváka
Bábkové divadlo na Rázcestí Banská Bystrica
za inscenáciu hry Michala Ditteho Tajomstvo domu Skuteckých

Ceny súťaže DRÁMA 2008
1. miesto (neudelené)
2. miesto (neudelené)
3. miesto: Klára Aragonová (Galéria), Lukáš Brutovský (Talenty) a Ľuba Lesná (Pravda víťazí (aj proti našej vôli))

 


RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.