Tlačiť

Kontakty

Romana Maliti – programová riaditeľka, koncepcia projektu
romana.maliti@theatre.sk, 02/204 87 500

Maja Hriešik – manažérka, koncepcia a koordinácia Focus Srbsko, sprievodný program
maja.hriesik@theatre.sk, 02/204 87 600

Dominika Zaťková – propagácia, médiá, reklama
dominika.zatkova@theatre.sk, 02/204 87 601

Diana Selecká – mimobratislavské divadlá, zahraniční hostia, pracovný program
diana.selecka@theatre.sk, 02/204 87 102

Soňa Komová – sponzoring, sprievodný program
sona.komova@theatre.sk, 02/204 87 501

Gabriela Holečková – administratíva, vstupenky
gabriela.holeckova@theatre.sk, 02/204 87 504

Viera Burešová – ubytovanie
viera.buresova@theatre.sk, 02/204 87 505

Pavel Graus – koordinátor scénického čítania TROJBOJ
pavel.graus@theatre.sk, 02/204 87 603

Zuzana Ferenczová – koordinátorka projektu Dramaticky mladí
zuzaferenczka@gmail.com

Ján Valter – Festivalový klub
jan@janovoart.sk, 0907/774 239

Spolupracovníci festivalu – poslucháči Subkatedry divadelného manažmentu DF VŠMU:
Mária Kánová
Katarína Kurillová
Magda Brunclíková
Erika Frančáková
Veronika Jakubcová
Roman Kočár
Jana Kováčová
Karol Ivanič
Petra Pozdechová
Barbora Brzá
Simona Surovková
Katarína Kelečínová
Linda Mikulová
Adriana Cieslaková

DIVADLÁ – PREDAJ VSTUPENIEK

Divadlo Aréna
Viedenská cesta č. 10, 851 01 Bratislava
tel.: 02/672 025 50 (spojovateľka)
Pokladnica: Pon – Ned od 14:00-18:00, v deň konania do začiatku predstavenia, tel: 02/672 025 57
Ďalšie predajné miesta:
Agentúra Kováčová, BKIS, Predajňa Dr. Horák
Predaj a rezervácie lístkov aj v predpredajných miestach sietí Ticketportal a Eventim

Štúdio 12
Jakubovo nám. 12, 813 57 Bratislava
Tel: 02/204 87 602
e-mail: studio12@theatre.sk
Rezervácie vstupeniek na rovnakom telefónnom čísle a e-mailovej adrese.
Predaj vstupeniek: IC Prospero, Jakubovo nám. 12, Pon - Pia: 11.00 – 19.00 hod.

A4 - nultý priestor
Nám. SNP 12, 812 34 Bratislava
Tel: 0918 716 072
e-mail:info@a4.sk
Predaj vstupeniek: 30 min. pred predstavením

Divadlo a.ha
Školská 14, 811 07 Bratislava, divadloaha@divadloaha.sk
Predaj vstupeniek: v pokladnici Miestneho kultúrneho centra, Školská 14,
vždy hodinu pred predstavením v pondelok, štvrtok, piatok a v nedeľu. V sieti Ticketportal, v BKIS na Klobučníckej 2 a v Agentúre Kováčová.
rezervácie lístkov: 02/52 49 68 22

Slovenské národné divadlo – nová budova
Pribinova ulica 17, vchod z Olejkárskej ulice
tel. č.: +421 2 204 72 299
tel. č.: +421 2 204 72 298
e-mail: rezervacie@snd.sk
Predaj a rezervácie lístkov aj v predpredajných miestach siete Ticketportal

RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.