Tlačiť

Focus Srbsko

11. 5. Pondelok
17.00 – 18.00

Výstavná sieň Slovenskej výtvarnej únie Bratislava
ČLOVEK DIVADLA – MIODRAG TABAČKI / JURAJ FÁBRY – SCÉNOGRAFIA
Vernisáž výstavy

14. 5. Štvrtok
11.00 – 13.00

Divadlo Aréna Bratislava – štúdio
RAŇAJKY SO SRBSKOU DRÁMOU

Moderované stretnutie so srbskými autormi a dramaturgmi na tému - Vplyv spoločenských a politických okolností na vývoj dramatickej tvorby a režisérskych poetík počas deväťdesiatych rokov. Zhodnotenie rezíduí týchto vplyvov v súčasnom srbskom divadle.
Diskusia osvetlí základné tematické a formálne charakteristiky súčasnej srbskej drámy, predstaví poetiky najvýznamnejších dramatikov, vplyv novej európskej drsnej drámy a dramaturgie „spermy a krvi“. Predloží modely podpory písania a uvádzania súčasných textov na javiská (projekt NOVA) a srbské príklady snahy o vytvorenie nových systémov podpory písania.
Kurátori projektu Focus Srbsko a moderátori diskusie:
ALEKSANDAR MILOSAVLJEVIĆ
Riaditeľ činohry Srbského národného divadla Novi Sad a poradca pre umelecké, mediálne a projektové otázky divadla. Riaditeľ Združenia divadelných kritikov a teatrológov Srbska.
Pôsobil ako selektor a člen poroty renomovaných medzinárodných festivalov (Sterijino pozorje, Bitef, Borštnikova srečanja, Festival pre deti...), ako člen poroty pre udelenie ceny za najlepšiu srbskú divadelnú hru. Je spolupracovníkom všetkých významných teatrologických periodík v Srbsku. Ako dramaturg aktívne spolupracuje s viacerými režisérmi a divadlami.

KSENIJA RADULOVIĆ
Riaditeľka Divadelného múzea Srbska v Belehrade a zodpovedná redaktorka renomovaného teatrologického časopisu Teatron.
Vyštudovala dramaturgiu na Fakulte dramatických umení. Je autorkou publikácie mapujúcej súčasnú réžiu v Srbsku - O krok popredu (Korak ispred). Za svoju teatrologickú prácu bola viackrát ocenená. Spolupracuje s významnými srbskými festivalmi.

14. 5. Štvrtok
19.00 – 20.30

Divadlo Aréna Bratislava – veľká sála
Srbské národné divadlo, Nový Sad (Srpsko narodno pozorište)
MILENA MARKOVIĆ: LOĎ PRE BÁBIKY
Réžia: Ana Tomović
hudba: DARKO RUNDEK, dramaturgia: VUK RŠUMOVIĆ a SVETISLAV JOVANOV, scéna: LJERKA HRIBAR, kostýmy: MOMIRKA BAILOVIĆ, pohybová spolupráca: SAŠA KRGA, masky: VLADIMIR RADOVANOVIĆ
Hrajú: Jasna Đuričić, Draginja Voganjac, Milica Grujičić, Radoje Čupić, Nenad Pećinar, Radovan Vujović
Hudobníci: Ksenija Bašić, Milan Nenin, Lazar Novkov, Lav Kovač, Siniša Mazalica
Premiéra: 24. september 2008

Podľa mienky kritikov jedna z najúspešnejších a najoriginálnejších srbských inscenácií uplynulých sezón. Nezvyčajný, poetický a emotívny svet dramatičky Mileny Marković sleduje krutý príbeh svojich protagonistov, ktorí sa potácajú svetom známych rozprávok (Zlatovláska, Snehulienka a sedem trpaslíkov, Janko a Marienka...). Avšak už nie sú deťmi a svet rozprávok chápu celkom inak. Loď pre bábiky je príbehom umelca, v ktorom sa stretáva groteskné s tragickým v procese iniciácie do sveta dospelých. Krutosť rozprávky reflektuje život ako taký a originálna energická režijná vízia vytvára inscenáciu plnú zvratov, hudobnej dynamiky a jedinečných hereckých výkonov. Katarzná inscenácia v každom ohľade.

15. 5. Piatok 11.00 – 13.00 Divadlo Aréna Bratislava – štúdio
Theory Event II. – ÚVOD DO TEÓRIE PERFORMANCIE
ŠTÚDIA PRÍPADU, SRBSKO 1991-2009
prednáška teatrologičky Aleksandy Jovicević (IT)

Srbsko sa po rozpade Juhoslávie a brutálnych násilenstvách, ktoré ho sprevádzali, zvyklo označovať za agresora a vinníka vojny. Žiaľ, často sa zo strany západných médií prehliadali rôzne prejavy útlaku a cenzúry oficiálnej moci, tak ako sa prehliadali rôzne formy občianskych a študentských protestov proti režimu a vojne ako takej - performancie, odmietanie jednotlivcov narukovať, rôzne formy kontinuálneho odporu. Vzniklo široké a heterogénne hnutie občianskeho odporu proti Miloševičovi, ktorý kulminoval jeho zvrhnutím v roku 2000. Toto víťazstvo však bolo krátkodobé, lebo sa rýchlo, po vražde premiéra Zorana Djindjića v roku 2003, ukázala krehkosť a neucelenosť srbskej demokracie a zaostalosť a nacionalizmus politického vývoja, ktorý nasledoval.
Hoci sa slovo demokracia naďalej skloňuje, ide o jej prelud. O demokraciu ako o performanciu, ktorá sa manifestuje cez rôzne rituály, úplne vzdialenú od skutočnej demokracie.
Performancia
Ak je pre nás východiskom stanovisko, že sú performatívne štúdiá paradigma súčasného sveta, štúdium prípadu Srbsko 1991 - 2009 nám teda môže pomôcť pochopiť túto paradigmu lepšie.
Performatívnosť môže mať viacero podôb. Zvykne sa analyzovať ako široké spektrum alebo kontinuum ľudských aktivít (činov) - od hier, rituálov, športov, zábavy a performatívnych umení - cez každodennú performatívnosť spoločenských, profesionálnych, rodových alebo triednych rolí - až po médiá a internet. Na kostru, ktorú predložil Richard Schechner, sa neustále pridávajú nové tvary, zatiaľ čo iné sa drobia. Preto sa dá usudzovať, že každé správanie, ktoré je vymedzené, predstavené, zvýraznené, vyjadrené a intepretované samé osebe je performancia, pričom niektoré jeho druhy patria pod viacero kategórií v rámci Schechnerovho kontinua.

DR. ALEKSANDRA JOVIĆEVIĆ
Vyučuje na Univerzite La Sapeinca v Ríme a na Fakulte dramatických umení v Belehrade. Odbornú kariéru začínala pod supervíziou Richarda Schechnera. Pravidelne publikuje doma a v zahraničí, najmä na tému performatívnych štúdií (Theatre Heute, Theatre der Zeit, Theatre Journal, The Drama Review, The European Theatre Forum, Teatron). V roku 2007 jej vyšla významná publikácia Úvod do performatívnych štúdií (v spolupráci s Dr. Anou Vujanović). V rokoch 2001 – 2004 bola zástupkyňou ministra kultúry počas vlády Zorana Djindjića.

15. 5. Piatok
19.00 – 21.30

Divadlo Aréna Bratislava – veľká sála
Juhoslovanské činoherné divadlo, Belehrad (Jugoslovansko dramsko pozorište)

BILJANA SRBLJANOVIĆ: BARBELO, O PSOCH A DEŤOCH


Réžia: Dejan Mijač
scéna: JURAJ FÁBRY, kostýmy: ANGELINA ATLAGIĆ, hudba: ANJA ĐORĐEVIĆ, video: BORIS MILJAKOVIĆ, svetelný dizajn: MILAN TVRDIŠIĆ, zvukový dizajn: ZORAN JERKOVIĆ, pohybová spolupráca: ISIDORA STANIŠIĆ, odborná spolupráca: LJILJANA MRKIĆ-POPOVIĆ, práca so zvieratami: MIRKO SIRKOVIĆ
hrajú: Ana Sofrenović/Aleksandra Janković, Jasmina Avramović, Jelena Đokić, Goran Šušljik, Toni Laurenčić, Nikola Rakočević, Nikola Đuričko, Mirjana Karanović, Marko Baćović, Nebojša Glogovac, Žujka, jeden pes, druhý pes, ešte najmenej štyria psy
Premiéra: 4. december 2007

Barbelo je najradikálnejšia hra svetoznámej srbskej dramatičky Biljany Srbljanović. Zaoberá sa večnou témou materinskej lásky, ktorá je najsilnejším oporným bodom v živote. Skúma zvieracie poryvy v každom človeku a následné odumieranie ľudskosti. Kladie si otázku: Čo jediné prežije v čistej forme? Kolektívna emočná výpoveď hercov, ktorí sa v inscenácii nešetria, vytvára pred zrakmi divákov nekaždodenný divadelný zážitok.


RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.