Tlačiť

Program

9. mája 2008 (piatok) | 10. mája 2008 (sobota) | 11. mája 2008 (nedeľa)
12. mája 2008 (pondelok) | 13. mája 2008 (utorok) | 14. mája 2008 (streda)

9. 5. 2008 • Piatok

16.30
Dvorana Ministerstva kultúry SR, Námestie SNP 33
Vernisáž výstavy: Divadelná architektúra na Slovensku
Divadelné budovy na Slovensku vo fotografii Ľuba Stacha.

18.00
Slovenské národné divadlo – Štúdio, Pribinova 17
Slávnostné otvorenie festivalu Nová dráma / New Drama 2008
Opera Slovenského národného divadla Bratislava
Martin Burlas: Kóma
Réžia: Rastislav Ballek


10. 5. 2008 • Sobota

10.00 – 15.00
Štúdio 12, Jakubovo námestie 12
Denný klub

10.00
Divadelný ústav, Jakubovo námestie 12
Pracovné stretnutie zástupcov Divadelných ústavov a múzeí
z Česka, Poľska, Maďarska, Rakúska, Slovinska a Slovenska, partnerov projektu Divadelná architektúra v strednej Európe.

14.00
Slovenské národné divadlo – Štúdio, Pribinova 17
New Writing: Dramaticky mladí
Réžia: Silvester Lavrík
Dramaturgia: Maja Hriešik, Zuza Ferenczová
Učinkujú: Darina Abrahámová, Táňa Pauhofová, František Kovár, Robert Roth a Ondrej Kovaľ
Otvorená lekcia pre širokú verejnosť o tom, čo je dramatický text, ako ho písať a čo si o textoch, ktoré napísali žiaci a študenti z Banskej Bystrice, Bratislavy, Nitry, Prešova, Rimavskej Soboty, Revúcej a Žiliny, myslia herci a režiséri. Scénické čítanie z dramatických prvotín – divadelných hier žiakov základných a stredných škôl v podaní hercov Činohry Slovenského národného divadla.

17.00
Cvernovka, Páričkova ulica
Divadlo Fórum a S.T.O.K.A. Bratislava
Redukcia (azas) | viac info
Réžia: Blaho Uhlár

19.00
Divadlo Aréna, Viedenská cesta 10
Divadlo Aréna Bratislava
Marguerite Durasová: India Song | viac info
Réžia: Hans Hollman

20.00
Cvernovka, Páričkova ulica
Divadlo Fórum a S.T.O.K.A. Bratislava
Redukcia (azas) | viac info
Réžia: Blaho Uhlár

20.00
A4-nultý priestor, Námestie SNP 12
Nočný klub

11. 5. 2008 • Nedeľa

10.00 – 15.00
Štúdio 12, Jakubovo námestie 12
Denný klub

14.00
Štúdio 12, Jakubovo námestie 12
Diskusia s dramaturgickou radou festivalu – Annou Gruskovou, Dášou Čiripovou a Petrom Scherhauferom – o výbere inscenácií do hlavného programu, o stave súčasnej slovenskej drámy a slovenského divadla.

16.00
A4-nultý priestor, Námestie SNP 12
phenomenontheatre @ Stanica Žilina-Záriečie, Źilina
Eduard Kudláč: Stamina Report | viac info
(prvá časť trilógie Nakŕm hada na svojej hrudi (sentimentálny koncept))
Réžia: Eduard Kudláč

19.00
Činohra Slovenského národného divadla Bratislava
Iveta Horváthová: Fetišistky | viac info
Réžia: Soňa Ferancová

19.00
Slovenské národné divadlo – Sála opery a baletu, Pribinova 17
Divadlo Andreja Bagara Nitra
Roman Polák: Piargy | viac info
Réžia: Roman Polák

20.00
A4-nultý priestor, Námestie SNP 12
phenomenontheatre @ Stanica Žilina-Záriečie, Źilina
Eduard Kudláč: Stamina Report | viac info
(prvá časť trilógie Nakŕm hada na svojej hrudi (sentimentálny koncept))
Réžia: Eduard Kudláč

20.00
A4-nultý priestor, Námestie SNP 12
Nočný klub

12. 5. 2008 • Pondelok

10.00 – 15.00
Štúdio 12, Jakubovo námestie 12
Denný klub

10.00
Ruské centrum pre vedu a kultúru, ul. Fraňa Kráľa 2
Ruská dráma v divadle po roku 1989
Medzinárodná konferencia

Konferenciu organizuje Centrum výskumu divadla Divadelného ústavu, ktoré vytvára priestor pre skúmanie dejín a teórie slovenského a stredoeurópskeho divadla. Je platformou pre vedeckú a výskumnú prácu slovenských i zahraničných divadelných vedcov. Na konferencii sa budú prezentovať teoreticko-kritické príspevky mapujúce oblasti interpretácie a zmeny inscenačného prístupu k ruským klasickým, moderným i postmoderným divadelným textom (zmena interpretácie dramaturgicko-režijnej koncepcie klasických, moderných a / alebo súčasných ruských divadelných textov v praxi divadla v postsocialistických krajinách, režijné tendencie v inscenovaní klasických, moderných a / alebo súčasných ruských divadelných textov).

11.00
Divadlo a.ha, Školská 14
Divadlo Pôtoň, Levice
Michal Ditte: Terra Granus | viac info
Réžia: Iveta Jurčová

14.00
Malá scéna Vysokej školy múzických umení, Dostojevského rad 7
Divadelný trojboj 2008 a prezentácia knihy Dráma 2007
Scénické čítania finálových textov súťaže Dráma 2007, diskusie s dramatikmi, tvorivými tímami a členmi odbornej komisie. Po prvýkrát na scéne nového divadla Vysokej školy múzických umení – Malej scéne VŠMU, po prvýkrát v tvorivom študentskom prostredí.

19.00
Slovenské národné divadlo – Štúdio, Pribinova 17
Slovenské komorné divadlo, Martin
Roland Schimmelpfennig: Predtým/potom | viac info
Réžia: Eduard Kudláč

19.00
Divadlo Astorka Korzo´90, Námestie SNP 33
Divadlo Astorka Korzo´90
Jevgenij Griškovec: Zima
Réžia: József Czajlik
Divadelná hra jedného zo svetovo najznámejších ruských divadelníkov groteskným spôsobom poukazuje na tajomstvá ľudských osobitostí a zvláštnosti medziľudských vzťahov. V kontraste k podmienkam novovzniknutej spoločnosti ukazuje - prostredníctvom metaforických obrazov a snových spomienok - na prehodnocovanie tradičných partnerských väzieb v rámci nových súvislostí medziľudských vzťahov. Komorná inscenácia Zima vznikla pod vedením scénicky a obrazovo výnimočne invenčného mladého režiséra, Józsefa Czajlíka. Na základe jeho prác v slovenských i zahraničných divadlách je našou ambíciou vytvoriť vizuálne pôsobivú inscenáciu s aktuálnym posolstvom pre súčasných divákov.

19.00
Divadlo a.ha, Školská 14
Divadlo Pôtoň, Levice
Michal Ditte: Terra Granus | viac info
Réžia: Iveta Jurčová

21.00
Divadlo Astorka Korzo´90 – Trezor, Námestie SNP 33
Divadlo Letí, Praha, Česká republika
Oľa Muchinová: Letí
Réžia: Marián Amsler
Hra Letí je údajne zložená zo záznamov reálnych dialógov, ktoré autorka počula od svojich moskovských priateľov. Materiál zbierala veľmi dlho, prvú verziu hry uverejnila na internete v novembri 2004. Muchinová Letí inscenovala sama (premiéra: 1. júna 2005 v moskovskom Divadle Majakovského). Pražská inscenácia hry je prvým naštudovaním textu mimo Ruska. „Hra Letí je vlastne filmový scenár, Muchinová nepíše, že postava prejde na ľavú stranu javiska a sadne si do kresla. Muchinová napíše, že postava cestuje v preplnenej nočnej električke, v okne sleduje odraz svojej tváre, potom vystúpi, kráča po ulici, míňa ľudí, potom sa vyvezie preskleným výťahom na najvyššie poschodie nejakého mrakodrapu a pritom pozoruje nočnú Moskvu... V divadle pracujeme úspornými prostriedkami, nesnažíme sa vytvoriť vizuálnu ilúziu reality, ide nám o zachytenie momentu, dojmu, pocitu, emócie, stavu... Všetko ostatné si divák musí predstaviť sám. My mu ponúkneme priestor, aby s nami mohol snívať. Napríklad o tom, že letí...“ (M. Amsler)
Hosťovanie nezávislého Divadla Letí z Prahy s inscenáciou hry Ole Muchinovej sa uskutoční za účasti autorky.

13. 5. 2008 • Utorok

10.00 – 15.00
Štúdio 12, Jakubovo námestie 12
Denný klub

09.00
Zichyho palác, Ventúrska 9
Informačný seminár Kultúrneho kontaktného bodu Slovensko:
Európske kultúrne networky – brána k medzinárodnej kultúrnej spolupráci
Medzinárodná izolácia komunistického bloku v čase vytvárania európsky kultúrnych sietí spôsobila, že ani po politických zmenách v strednej a východnej Európe nenastala plynulá integrácia našich kultúrnych operátorov do európskych štruktúr. Neutešená situácia v kultúrnom sektore, či chýbajúce domáce politiky a zdroje často odrádzajú, či dokonca blokujú slovenských kultúrnych operátorov od zapojenia sa do širšie koncipovanej medzinárodnej spolupráce a nadnárodných sietí.
Cieľom semináru je predstaviť niekoľko významných európskych kultúrnych sietí v rôznych oblastiach činnosti a podčiarknuť dôležitosť a prínos medzinárodného networkingu v oblasti kultúry a umenia. Na seminári vystúpia zástupcovia jednotlivých sietí, ako aj zástupcovia slovenských kultúrnych inštitúcií, ktoré sú ich členmi.

10.00
Divadlo Astorka Korzo´90 – Trezor, Námestie SNP 33
Dokumentárne divadlo
Workshop s dramatičkou Jelenou Isajevovou

14.00
Zichyho palác, Ventúrska 9
Informačný seminár:
IETM – medzinárodná sieť pre súčasné scénické umenie. Stretnutie IETM Bratislava 2009.
IETM je prestížna a svojho druhu najvýznamnejšia medzinárodná sieť pre súčasné scénické umenie. Za 26 rokov existencie mítingov IETM sa ešte žiaden nekonal na Slovensku. Je preto mimoriadnou cťou, že pre rok 2009 získalo túto výsadu práve Slovensko a Bratislava. Organizátori IETM Bratislava 2009 (Asociácia Divadelná Nitra, Divadelný ústav a KKB Slovensko, Asociácia Bratislava v pohybe a Slovenské národné divadlo) v spolupráci so sekretariátom siete IETM pripravili informačný seminár pre slovenské divadlá a divadelné inštitúcie s informáciami, aký môže mať účasť na mítingu prínos pre budúcnosť organizácie, ako míting IETM prebieha ako sa môže divadlo počas IETM Bratislava 2009 prezentovať.

18.00
Štúdio 12, Jakubovo námestie 12
Divadlo Kontra Spišská Nová Ves
Conor McPherson: Rum a vodka | viac info
Réžia: Klaudyna Rozhin

19.00
Medzinárodné divadlo Meteorit, Čulenova 3
Centrum dramaturgie a réžie, Moskva, Rusko
Jurij Klavdijev: Ja, guľometník
Réžia: Irina Keručenko
Klavdijevova monodráma Ja, guľometník rozpráva jazykom akčných filmov, ale cez zločineckú reč a súčasnú realitu s "vybavovaním si účtov", džípmi, pouličnou anarchiou presakujú iné lexické a časové vrstvy. Hosťovanie divadla Centrum réžie a dramaturgie z Moskvy sa uskutoční za účasti autora. Viac info…

20.00
A4-nultý priestor
Divadlo SkRAT Bratislava
Christopher McKey: Narodeniny | viac info
Réžia: kolektív tvorcov

21.00
Divadlo Astorka Korzo´90 – Trezor, Námestie SNP 33
Rodion Beleckij, Jelena Isajevová, Maxim Kuročkin
Réžia: József Czajlik
Inscenované čítanie z novej ruskej drámy za účasti autorov

14. 5. 2008 • Streda

09.00 – 14.00
Katedra ruského jazyka a literatúry, FiF UK, Gondova 2, 2. poschodie, miestnosť č. 236
Prednáška: súčasná ruská dráma a súčasné ruské divadlo
Seminár: súčasná dráma a preklad

Lektori: John Freedman, Maxim Kuročkin

11.00
Mala scéna Vysokej školy múzických umení
Vysoká škola múzických umení, Bratislava
David Mamet: Sexuálna perverzita v Chicagu | viac info
Réžia: Michal Vajdička

12.00
Divadlo Astorka Korzo´90 – Trezor, Námestie SNP 33
Dokumentárne divadlo
Workshop s dramatičkou Jelenou Isajevovou

17.00
Výstavná sieň Slovenskej výtvarnej únie, Dostojevského rad 2
Nový priestor, nová hra – súčasná slovenská scénografia a nová dráma
(Eva Rácová, Pavol Andraško, Tom Ciller, Jerguš Opršal)

20.00
Loď Café a Divadlo v podpalubí, Tyršovo nábrežie
Záverečný ceremoniál
Odovzdávanie cien za najlepšie inscenácie, najlepšiu dramaturgiu a ceny Prekvapenie Novej drámy, Ceny Dráma 2007 za najlepšiu hru rovnomennej súťaže a Ceny bratislavského diváka na netradičnom mieste – na Lodi na Dunaji.
Scenár a réžia: Marián Amsler

Divadlá – predaj vstupeniek

Slovenské národné divadlo – nová budova

Pribinova ulica 17
815 86 Bratislava
Telefón: 02/5778 2110
snd@snd.sk, www.snd.sk
Predaj vstupeniek: pokladnica na Laurinskej ulici č. 20
Po – Pia: 8.00 – 19.00 hod.
So: 9.00 – 13.00 hod.
1 hodinu pred predstavením (ak nie je vypredané)
Rezervácie vstupeniek: tel: 02/541 313 21

DIVADLO ASTORKA KORZO '90
Suché Mýto 17
P. O. Box 241
814 99 Bratislava 1
tel./fax: 02/ 52 63 24 35
www.astorka.sk
Rezervácie a predpredaj vstupeniek:
Námestie SNP 33, Bratislava
Tel: 02/5443 2093
Tel/fax: 02/5443 1657
pokladna@astorka.sk
Po – Pia: 12.00 - 19.00 hod.
cez víkend hodinu pred predstavením
Vstupenky si môžete zakúpiť aj v sieti Ticketportal, www.ticketportal.sk

Štúdio 12
Jakubovo nám. 12
813 57 Bratislava
Tel: 02/5930 4779
e-mail: studio12@theatre.sk
Rezervácie vstupeniek na rovnakom telefónnom čísle a e-mailovej adrese.
Predaj vstupeniek: IC Prospero, Jakubovo nám. 12
Po – Pia: 11.00 – 19.00 hod.

A4-nultý priestor
Nám. SNP 12
812 34 Bratislava
Tel: 0918 716 072
e-mail: info@a4.sk
www.a4.sk
Predaj vstupeniek: 30 min. pred predstavením

Divadlo Aréna
Viedenská cesta č. 10, tel.: 02/672 025 57
predaj lístkov po-ne od 14:00-18:00,
ak sa koná predstavenie do začiatku predstavenia
Ďalšie predajné miesta:
Agentúra Kováčová, BKIS, Predajňa Dr. Horák
Predaj a rezervácie lístkov aj v predpredajných miestach sietí Ticketportal a Eventim

Divadlo a.ha
Školská 14, 811 07 Bratislava, divadloaha@divadloaha.sk
Predaj vstupeniek v pokladni Miestneho kultúrneho centra, Školská 14,
vždy hodinu pred predstavením v pondelok, štvrtok, piatok a nedeľu.
rezervácie lístkov: 02/52 49 68 22

Medzinárodné divadlo Meteorit
Predpredaj vstupeniek: www.ticketportal.sk
Rezervácia vstupeniek: 0911 29 34 10

S.T.O.K.A.
Záujem ohláste na adrese: zuzaferenczka@gmail.com


RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.