Tlačiť

Partneri

Festival sa koná pod záštitou primátora hlavného mesta SR Bratislavy Andreja Ďurkovského.

Podujatie sa uskutočňuje s finančným príspevkom MK SR a s príspevkom Hlavného mesta SR Bratislavy, grantového programu ARS BRATISLAVENSIS.

Festival sa uskutočňuje v rámci projektu Európskej dielne prekladu s finančným príspevkom Európskej únie - Komisie pre kultúru a vzdelávanie.

Záštitu nad podujatím Focus Rusko prevzal riaditeľ Ruského centra pre vedu a kultúru v Bratislave Alexander Jemeľjanov.

Hlavný usporiadateľ:
Divadelný ústav Bratislava
Asociácia súčasného divadla


Spoluusporiadatelia:
Slovenské národné divadlo
Divadlo Astorka Korzo ´90


Mediálni partneri:
Rádio_FM
Rádio Devín
denník SME
Boomerang media
Recar
Twincity Journal
Parea
mesačník kød
TLIS
TV Bratislava

Partneri:
A4 - nultý priestor
Štúdio 12
Malá scéna VŠMU
Divadlo a.ha
KKB Slovensko
fluid zone

Partneri sprievodných podujatí:
Medzinárodné divadlo Meteorit
Slovenská výtvarná únia
Loď Café / Divadlo v podbalubí
České centrum Bratislava
Kultúrny inštitút Maďarskej republiky Bratislava

Partneri Denného a Nočného klubu:
A4 - nultý priestor
Štúdio 12
Double M
Alfredo Espresso

 

Čašu vína na slávnostnom otvorení festivalu
NOVÁ DRÁMA / NEW DRAMA 2008 podporila firma:

VÍNO FIALA
VAJANSKÉHO 3, 900 01 MODRA


ZUZANA FIALOVÁ, tel: +421 948 946 375,
e-mail: vinofiala@wine.sk, www.wine.sk

 


RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.