Tlačiť

O festivale

Festival Nová dráma / New Drama predstavuje najlepšie inscenácie súčasnej drámy, ktoré mali premiéru v slovenských divadlách v období posledného roku. Festival sprevádza bohatý sprievodný program, určený pre širokú verejnosť a odborný pracovný program. Ako každý rok sa počas festivalu uskutoční finále súťaže Dráma 2007 – scénické čítanie finálových textov Trojboj. Po prvýkrát ho doplní scénické čítanie projektov Divadelného ústavu New Writing a Dramaticky mladí. Špeciálna programová sekcia predstavuje domácemu publiku súčasnú drámu vždy inej európskej krajiny. V tomto roku je pod názvom Focus Rusko venovaná ruskej dráme; festival bude hostiť a predstaví tvorbu piatich renomovaných ruských dramatikov. Festival je súťažný, odborná porota udeľuje Cenu za najlepšiu inscenáciu súčasnej slovenskej hry, Cenu za najlepšiu inscenáciu súčasnej svetovej hry, Cenu za dramaturgiu a Cenu Prekvapenie Novej dráme. Bratislavskí diváci hlasovaním rozhodujú o udelení Ceny bratislavského diváka.

Čestná riaditeľka

Zuzana Kronerová
- divadelná a filmová herečka, šansoniérka a speváčka, členka Divadla Astorka Korzo ´90 od jeho vzniku v roku 1990. Na divadelných doskách vytvorila desiatky dnes už často legendárnych postáv rôznych charakterov. Nezabudnuteľné sú Matka v rovnomennej inscenácii hry J. A. Pitínského, za ktorú v roku 1997 získala Dosky za najlepší ženský herecký výkon sezóny, Ulita v Ostrovského Lese či Evelína v Obchode na korze (adaptácia Alty Vášovej novely Ladislava Grosmana). V roliach Erny v divadelnej inscenácii Horváthovej hry Kazimír a Karolína či Fräulin Schneider v slávnom Kabarete prejavila popri svojej typickej hereckej bravúre a schopnosti prepájať dramatické, komické i melancholické črty stvárňovaných postáv aj úžasný zmysel pre zapojenie svojho hudobného talentu. Mnohé z piesní k inscenácii má na svojom repertoári ako šansoniérka a speváčka.

Kurátor programovej sekcie Focus Rusko

John Freedman je divadelný kritik, publicista, spisovateľ, prekladateľ, scenárista, kurátor a dramaturg festivalov. Narodil sa v USA, žije a pôsobí v Moskve.
Napísal a je editorom niekoľkých publikácií o ruskom divadle a ruskej dráme. Od roku 1992 je divadelným kritikom a prispievateľom denníka The Moscow Times; od roku 1994 píše pre mesačník Plays International, denník New York Times a iné periodiká. Je autorom prekladov mnohých ruských divadelných hier, ktoré boli inscenované alebo publikované v USA, Kanade a Austrálii (Nikolaj Erdman, Oľga Muchinová, Oleg Bogajev). Ako autor scenárov spolupracuje s filmovými, televíznymi a rozhlasovými spoločnosťami. Ako expert na ruskú drámu a divadlo spolupracuje s mnohými zahraničnými divadlami, festivalmi, centrami a projektmi (napr. Lark Theater, New York).
V súčasnosti je tiež riaditeľom projektu The New Russian Drama – translation, production and conference project, ktorý organizuje Center for International Theater Development a Towson University v rokoch 2007 – 2010.
Idea a koncepcia prezentácie súčasnej ruskej drámy na festivale Nová dráma/New Drama 2008 vznikla v spolupráci Johna Freedmana a Romany Maliti v roku 2007.

Festivalová rada

Darina Abrahamová - šéfdramaturgička Činohry Slovenského národného divadla

Andrea Dömeová - interná dramaturgička Divadla Astorka Korzo '90

Vladislava Fekete - riaditeľka Divadelného ústavu

Romana Maliti - vedúca Oddelenia vonkajších vzťahov Divadelného ústavu

Maja Hriešik - vedúca Projektovo-marketingového oddelenia Divadelného ústavu

Dramaturgická rada

Anna Grusková - teatrologička, dramatička a dramaturgička

Dáša Čiripová - teatrologička, Divadelný ústav

Peter Scherhaufer - nezávislý divadelný publicista

Porota festivalu

Iva Klestilová - dramaturgička, dramatička (CZ)
- dramatička a dramaturgička. Ako herečka a spoluautorka kolektívnych scenárov pôsobila v rokoch 1994 – 2004 v brnenskom HaDivadle. Ako autorka divadelných hier (Všichni svatí; Zisk slasti; Trilogie minach; Stísňeni; 3sestry; Stísněná 22; Barbíny; Standa má problém; Má vlast) bola ocenená mnohými cenami a jej hry uviedli mnohé divadlá v Česku (HaDivadlo, Činoherní studio Ústí nad Labem, Divadlo na Zábradlí, Divadlo v Dlouhé, Národní divadlo, Divadlo Rokoko, Divadlo Kolowrat) a v zahraničí. Za svoju hru Má vlast dostala v súťaži Nadace A. Radoka cenu za najlepšiu pôvodnú českú hru roku 2007. Od roku 2004 je členkou činohry Národního divadla, kde pôsobí ako dramaturgička. Spolupracovala na inscenáciách: M. von Mayenburg: Eldorádo, L. Norén: Okruh osob 3.1, Turrini: Josef a Marie, M. Durasová: Anglická milenka. Ako autorka spolupracuje s Českým rozhlasom a Českou televíziou.

Sylvia Huszar - teatrologička, prekladateľka (HU)
- divadelná teoretička a prekladateľka. Absolvovala estetiku a divadelnú vedu na FF UK v Bratislave. Od roku 1988 žije a pôsobí v Budapešti. V rokoch 1989-1992 žila v Moskve, v rokoch 1995-1998 v Belehrade. V rokoch 1992-1994 pracovala v Slovenskom inštitúte v Budapešti. Od roku 1994 pracuje v Maďarskom divadelnom ústave a múzeu ako odborná referentka pre zahraničné vzťahy, koordinátorka divadelných projektov V4 a EU. V roku 1995 bola kurátorkou, a v rokoch 1999, 2003 a 2007 hlavnou koordinátorkou maďarskej prezentácie na výstave Pražské Quadriennále. Okrem projektovo-manažérskej a publikačnej činnosti sa zameriava na odbornú a poradenskú spoluprácu s divadelnými festivalmi doma aj v zahraničí (Divadelná Nitra, Divadlo Plzeň, Festival Bez Hraníc). Pravidelne publikovala v časopise Film a divadlo, v maďarských odborných časpopisoch (Színház, Világszínház, Ellenfény) a tiež v zahraničných periodikách (Svět a divadlo, Divadlo v Medzičase, Didaskalia). Od januára roku 2008 pôsobí ako vedúca oddelenia PR a zahraničných vzťahov na Divadelnej a filmovej univerzite v Budapešti.

Juraj Šebesta - teatrológ, riaditeľ Mestskej knižnice Bratislava (SK)
- absolvoval štúdium estetiky a divadelnej vedy na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Pracoval v Divadelnom ústave i ako pedagóg na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. V rokoch 1995/96 získal Fulbrightove štipendium na študijný pobyt v USA. V súčasnosti je riaditeľom Mestskej knižnice v Bratislave. Ako editor vydal päť zväzkov edície Contemporary Slovak Drama, prekladov slovenských hier do angličtiny, zostavil výbery z hier amerických dramatikov Sama Sheparda a Davida Mameta. Prekladá divadelné hry z anglického jazyka, publikuje články a štúdie o divadle. Venuje sa aj vlastnej umeleckej tvorbe, vydal zbierku poviedok Triezvenie a Slovenský rozhlas realizoval jeho hru Kuleha. V tomto roku vyjde jeho román z rodinného prostredia.

Patrik Lančarič - režisér (SK)
- divadelný a filmový režisér, absolvoval štúdium réžie na Divadelnej fakulte VŠMU v roku 2000. Ako režisér pracoval v Činohre SND, Divadle Astorka Korzo ´90, Štúdiu L+S, Thalia Theater Hamburg, Teatret Vart Molde, Pilot Theatre York, Vat Teater Tallinn, A Studio Rubín Praha. V rokoch 2002 – 2004 bol umeleckým šéfom Činohry Štátneho divadla Košice. Ako pedagóg pôsobil na VŠMU v Bratislave a na DAMU v Prahe. Od roku 2007 učí tiež na Katedre scénografie na VŠMU. Spolupracoval s niekoľkými významnými osobnosťami súčasného divadla (Armin Petras, Diego De Brea, Anatoly Praudin, Ingmar Villqist, Asha Kahlon a i.). Pracoval na hudobných projektoch s Lacom Lučeničom (Satisfactory), Pavlom Hammelom, Mariánom Vargom a Mikaelom Langsom. Je režisérom a scenáristom slovenského filmu "Rozhovor s nepriateľom" a dokumentárneho filmu "Ladislav Chudík". V súčasnosti s Divadlom Astorka Korzo ´90 režijne pripravuje jednu z najväčších divadelných koprodukcií roku 2008 – ONE DAY IN EUROPE / FEAR OF EUROPE (v koprodukcii 12 európskych divadiel).

Vladislava Fekete - riaditeľka DÚ (SK) - za hlavného usporiadateľa
- dramaturgička a režisérka. Roku 1999 absolvovala štúdium dramaturgie na Vysokej škole múzických umení v Bratislave, kde pokračuje v postgraduálnom štúdiu. Externe spolupracuje s Katedrou divadelnej vedy a Katedrou réžie a dramaturgie. Venuje sa prekladu súčasnej drámy zo srbského jazyka (napr. Biljana Srbljanović, Nebojša Romčević). Venuje sa tiež divadelnej kritike a teórií a pravidelne publikuje v rôznych periodikách. Ako režisérka sa v divadlách na Slovensku a v Srbsku podieľala na inscenáciách norway.today I. Bauersimu, Arabská noc R. Schimmelpfenniga, Fernando Krapp mi napísal list T. Dorsta, Bernhardov Minetti, Rodinné príbehy B. Srbljanović, Disco Pigs E. Walscha a iné. Od roku 2006 je riaditeľkou Divadelného ústavu Bratislava.


RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.