Tlačiť

Kontakty

Vladislava Fekete – riaditeľka Divadelného ústavu, hlavného
usporiadateľa festivalu
vladislava.fekete@theatre.sk
02/5930 4702

Romana Maliti – programová riaditeľka, koncepcia projektu, koncepcia sekcie Focus Rusko
romana.maliti@theatre.sk
02/5930 4780

Maja Hriešik – manažérka, koncepcia a koordinácia festivalu, sprievodný a pracovný program
maja.hriesik@theatre.sk
02/5930 4778

Dominika Zaťková – propagácia, médiá, reklama
dominika.zatkova@theatre.sk
02/5930 4778

Diana Selecká – mimobratislavské divadlá, zahraniční hostia, pracovný program
diana.selecka@theatre.sk
02/5930 4702

Soňa Komová – sponzoring, sprievodný program
sona.komova@theatre.sk
02/5930 4705

Gabriela Holečková – administratíva, vstupenky
gabriela.holeckova@theatre.sk
02/5930 4709

Zuzana Ferenczová – koordinátorka projektov New Writing, Dramaticky mladí
zuzaferenczka@gmail.com

Viera Burešová – ubytovanie
viera.buresova@theatre.sk
02/59304705, 0905 605 909

Ján Valter – Nočný klub, Denný klub
0907 774239, jan@janovoart.sk

Beáta Seberíniová – Nočný klub, Denný klub
bea3xxx@gmail.com

Spolupracovníci festivalu – poslucháči Subkatedry divadelného manažmentu DF VŠMU:
Martina Agricolová
Jana Hanzelová
Karol Ivanič
Kamila Kováčiková
Jana Kováčová
Jana Oslancová
Monika Pulišová
Kristína Šelepová
Lucia Šimášková
Nina Vlahyová


RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.