Tlačiť

Focus Rusko

12. – 14. 5. 2008, Bratislava

Focus Rusko je špeciálnou programovou sekciou 4. ročníka festivalu inscenácií súčasnej slovenskej a svetovej drámy NOVÁ DRÁMA / NEW DRAMA 2008, ktorý sa koná od 9. – 14. mája 2008 v Bratislave. Prezentácia Focus Rusko je výsledkom partnerstva Divadelného ústavu Bratislava v medzinárodnom projekte Európska dielňa prekladu a dlhodobej spolupráce s ruských divadelným prostredím.

Koncepcia sekcie Focus Rusko vznikla v spolupráci programovej riaditeľky festivalu a prekladateľky z ruského jazyka Romany Maliti a renomovaného moskovského divadelného kritika a publicistu Johna Freedmana. Focus Rusko je jedinečnou prezentáciou a možnosťou stretnutia sa so súčasným ruským divadlom a aktuálnou dramatickou tvorbou ruských dramatikov.

Focus Rusko sa bude konať za osobnej účasti jeho kurátora Johna Freedmana, 5 významných súčasných ruských dramatikov (Oľa Muchinová, Maxim Kuročkin, Jurij Klavdijev, Jelena Isajeva a Rodion Beleckij).

Focus Rusko sa koná v rámci projektu Európska dielňa prekladu a v spolupráci s Divadlom Astorka Korzo '90. Focus Rusko sa koná pod záštitou Alexeja Jemeľjanova, riaditeľa Ruského centra pre vedu a výskum v Bratislave.

Program konferencie (PDF dokument, veľkosť: 68 kB)

PROGRAM
12. 5. 2008, 10.00 – 16.00, Ruské centrum pre vedu a výskum
KONFERENCIA „RUSKÁ DRÁMA PO ROKU 1989“

Konferenciu organizuje Centrum výskumu divadla Divadelného ústavu, ktoré vytvára priestor pre skúmanie dejín a teórie slovenského a stredoeurópskeho divadla. Je platformou pre vedeckú a výskumnú prácu slovenských i zahraničných divadelných vedcov. Na konferencii sa budú prezentovať teoreticko-kritické príspevky mapujúce oblasti interpretácie a zmeny inscenačného prístupu k ruským klasickým, moderným i postmoderným divadelným textom (zmena interpretácie dramaturgicko-režijnej koncepcie klasických, moderných a / alebo súčasných ruských divadelných textov v praxi divadla v postsocialistických krajinách, režijné tendencie v inscenovaní klasických, moderných a / alebo súčasných ruských divadelných textov).
Partner podujatia: Ruské centrum pre vedu a výskum

12. 5. 2008, 19.00, Divadlo Astorka Korzo´90
JEVGENIJ GRIŠKOVEC: ZIMA

Réžia: J. Czajlik
Hrajú: Z. Furková, L. Latinák, M. Miezga
Divadelná hra jedného zo svetovo najznámejších ruských divadelníkov groteskným spôsobom poukazuje na tajomstvá ľudských osobitostí a zvláštnosti medziľudských vzťahov. V kontraste k podmienkam novovzniknutej spoločnosti ukazuje - prostredníctvom metaforických obrazov a snových spomienok - na prehodnocovanie tradičných partnerských väzieb v rámci nových súvislostí medziľudských vzťahov. Komorná inscenácia Zima vznikla pod vedením scénicky a obrazovo výnimočne invenčného mladého režiséra, Józsefa Czajlíka. Na základe jeho prác v slovenských i zahraničných divadlách je našou ambíciou vytvoriť vizuálne pôsobivú inscenáciu s aktuálnym posolstvom pre súčasných divákov.

12. 5. 2008, 21.00, Divadlo Astorka Korzo´90 - Trezor
Divadlo Letí Praha (Česká republika)
OĽA MUCHINOVÁ: LETÍ

Réžia: Marián Amsler
Hra Letí je údajne zložená zo záznamov reálnych dialógov, ktoré autorka počula od svojich moskovských priateľov. Materiál zbierala veľmi dlho, prvú verziu hry uverejnila na internete v novembri 2004. Muchinová Letí inscenovala sama (premiéra: 1. júna 2005 v moskovskom Divadle Majakovského). Pražská inscenácia hry je prvým naštudovaním textu mimo Ruska. „Hra Letí je vlastne filmový scenár, Muchinová nepíše, že postava prejde na ľavú stranu javiska a sadne si do kresla. Muchinová napíše, že postava cestuje v preplnenej nočnej električke, v okne sleduje odraz svojej tváre, potom vystúpi, kráča po ulici, míňa ľudí, potom sa vyvezie preskleným výťahom na najvyššie poschodie nejakého mrakodrapu a pritom pozoruje nočnú Moskvu... V divadle pracujeme úspornými prostriedkami, nesnažíme sa vytvoriť vizuálnu ilúziu reality, ide nám o zachytenie momentu, dojmu, pocitu, emócie, stavu... Všetko ostatné si divák musí predstaviť sám. My mu ponúkneme priestor, aby s nami mohol snívať. Napríklad o tom, že letí...“ (M. Amsler)
Hosťovanie nezávislého Divadla Letí z Prahy s inscenáciou hry Ole Muchinovej sa uskutoční za účasti autorky.

13. 5. 2008, 10.00 – 16.00, Divadlo Astorka Korzo´90 - Trezor
WORKSHOP I. – DOKUMENTÁRNE DIVADLO A VERBATIM

Lektorka: Jelena Isajevová (Rusko)
Jelena Isajeva sa narodila v roku 1966 v Moskve. V roku 1989 ukončila štúdium žurnalistiky na Moskovskej štátnej univerzite. Píše dramatické texty pre divadlo, rozhlas, televíziu a venuje sa tiež básnickej tvorbe. Za svoju divadelnú a básnickú tvorbu bola ocenená mnohými cenami (napr. cena v Národnej súťaži časopisu Sovremennaja dramaturgia – Súčasná dráma; cena Ministerstva kultúry RF za najlepšiu hru o Moskve, cena na festivale súčasnej drámy Ľubimovka atď.). Je laureátkou prestížnych literárnych cien – Triumf a Veniec. Je spoluzakladateľkou moskovského divadla Teatr.doc (od roku 2002), ktoré sa programovo venuje dokumentárnemu divadlu. Divadlo Teatr.doc uvádza inscenácie jej hier ako napr. Doc.tor (dokumentárna soundrama v réžii V. Pankova), Denníky hriešnej Evy (antipredstavenie na motívy internetových denníkov troch žien - fotomodelky, ktorá spáchala samovraždu, dcéry ruského oligarcha a spisovateľky nakazenej vírusom HIV). Jej hry uvádzajú tiež ďalšie moskovské a ruské divadlá.
Cieľom workshopu je oboznámiť účastníkov o tvorbe dokumentárnej drámy, princípoch dokumentárneho divadla a metóde verbatim prostredníctvom ukážok, porovnania s dramatickým textom s tradičnou výstavbou a praktickej práce metódou verbatim.

Workshop: Pozvánka (PDF dokument, veľkosť: 86 kB)
Workshop: Prihláška (WORD dokument, veľkosť: 35 kB)

13. 5. 2008, 19.00, Divadlo Meteorit
Centrum dramaturgie a réžie, Moskva (Rusko)
JURIJ KLAVDIJEV: JA, GUĽOMETNÍK

Réžia: Irina Keručenko
Hrá: Jurij Pletňov
Jurij Klavdijev, súčasný dramatik z Toliatti, v monodráme Ja, guľometník rozpráva jazykom akčných filmov, ale cez zločineckú reč a súčasnú realitu s "vybavovaním si účtov", džípmi, pouličnou anarchiou presakujú iné lexické a časové vrstvy. Do vedomia vnuka-banditu vstupuje vedomie jeho deda, účastníka Veľkej vlastneneckej vojny. Takto sa stretajú dve epochy a dve vojny: vlastenecko-oslobodzujúca a terajšie krvavé jatky bez pravidiel a cieľov. Klavdijevovu monodrámu hrá Kiril Pletňov hviezda ruských televíznych seriálov Vojaci 3, Trestný oddiel, Tajga. Kurz prežitia. Za svoj herecký výkon bol ocenený hereckou prémiou Čajka v kategórii Objav. Hosťovanie divadla Centrum réžie a dramaturgie z Moskvy sa uskutoční za účasti autora.

13. 5. 2008, 21.00, Divadlo Astorka Korzo´90 - Trezor
JELENA ISAJEVA, MAXIM KUROČKIN, RODION BELECKIJ

Inscenované čítanie z hier (Doc.tor, Kuchyňa, Čokoládový múr) za účasti autorov, spojené s diskusiou a prezentáciou novej knihy Ruská dráma, ktorú vydal Divadelný ústav Bratislava.

14. 5. 2008, 09.00 – 14.00,
Katedra ruského jazyka a literatúry FiF UK, Gondova 2, 2. poschodie, miestnosť č. 236
PREDNÁŠKA: Súčasná ruská dráma a súčasné ruské divadlo
SEMINÁR: Súčasná dráma a preklad

Lektori: John Freedman, Maxim Kuročkin
Partner podujatia: Katedra ruského jazyka a literatúry FF UK

Prednáška + Seminár: Pozvánka (PDF dokument, veľkosť: 93 kB)
Prednáška + Seminár: Prihláška (WORD dokument, veľkosť: 33 kB)

14. 5. 2008, 12.00 – 17.00, Divadlo Astorka Korzo '90
WORKSHOP II. – DOKUMENTÁRNE DIVADLO A VERBATIM

Lektorka: Jelena Isajevová


RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.