Tlačiť

Program

Lístky na festivalové predstavenia si môžete zakúpiť v pokladniciach divadiel.

Download: Festivalový klub (PDF súbor)
Download: Program festivalu - krátený (PDF súbor)
Download: Bulletin festivalu - slovenská verzia (PDF súbor)
Download: Festival Bulletin - english version (PDF file)9. 5. 2007 • Streda

10.00 - 12.30, 14.00 - 16.00 hod.
Mestská knižnica, Artotéka, Kapucínska 1
Medzinárodná konferencia:
Divadelné umenie – nevýstavné médium, nemuzeálny objekt?
Na konferencii vystúpia experti z divadelných múzeí a kultúrnych inštitúcií z Česka, Slovinska a Slovenska. Jej cieľom je okrem iného vytvoriť platformu pre diskusiu kurátorov a pracovníkov kultúrnych inštitúcii na tému novej koncepcie divadelných výstav s víziou zvyšovania ich návštevnosti a s ohľadom na špecifiká divadelného umenia ako výstavného média.

17.00 hod.
Slovenské národné múzeum, Vajanského nábrežie 2
Vernisáž výstavy: Vojvodinské divadlá
Výstava ponúka zaujímavý a chronologický prierez umeleckou činnosťou profesionálnych divadiel a pohľad na divadelný život na území mnohonárodnej Vojvodiny. Výstavu pripravilo Divadelné múzeum Vojvodiny Novi Sad (Srbsko) a v priestoroch SNM bude sprístupnená do 9. júna 2007.

19.00 hod.
Slovenské národné divadlo – Štúdio, Pribinova ulica 17
Slávnostné otvorenie festivalu Nová dráma / New Drama 2007

Činohra Slovenského národného divadla Bratislava
Viliam Klimáček: Kto sa bojí Beatles
(With a Little Help From My Friends)
Réžia: Peter Mikulík
Scéna hry predstavuje mentálny interiér hlavného hrdinu, vojenského historika Emila, cez ktorý pochodujú tí, na ktorých práve myslí. Hra sa vyznačuje pre Klimáčka príznačnou ironickou skratkou a vtipným intelektuálnym nadhľadom s prekvapivými poetickými formuláciami.


10. 5. 2007 • Štvrtok

10.00 - 14.00 hod.
Divadelný ústav, Jakubovo námestie 12
Pracovné stretnutie zástupcov Divadelných ústavov a múzeí
z Česka, Poľska, Maďarska, Rakúska, Slovinska a Slovenska, partnerov projektu Divadelná architektúra v strednej Európe.

10.00 hod.
Štúdio 12, Jakubovo námestie 12
Štúdio 12 a Divadelné štúdio VŠMU – Kaplnka Bratislava
Anna Naglik: Jurgova Hana
Réžia: Alena Lelková
Dramatizácia novely Ivana Horvátha Dve ženy Petra Jurgu súčasnej autorky Hany Naglik reflektuje problémy súčasnej rodiny a osudy detí zaťažených hriechmi svojich rodičov. Autorka úspornosťou slov dosiahla intimitu a špecifickú lyrickosť sveta postáv v kontraste s drsnou realitou slovenskej dediny. Hra zasadená do prostredia 90. rokov sa pohráva s prvkami folklóru, ktoré umocňujú všeplatnosť problémov a zvýrazňujú charakteristické črty Slovákov – surovosť, „spätosť s rodnou hrudou“ a neschopnosť vyrovnať sa s minulosťou.

16.00 hod.
A4 nultý priestor, Námestie SNP 12
Bábkové divadlo na Rázcestí Banská Bystrica
Júlie Meinholmové: Citová výchova hadej ženy
Réžia: Iveta Škripková
Pestrá inscenácia o tajomstvách mám a ich dcér, ktorej farebnosť a až bláznivo-detská hravosť tvorí ostrý kontrast k citlivému a zraniteľnému vnútornému svetu dvoch sestier. Každá z nich ide vlastnou cestou, so životom bojuje vlastným spôsobom, no nevyriešený vzťah k matke ich prinúti opäť sa stretnúť.

19.00 hod.
Štúdio 12, Jakubovo námestie 12
Štúdio 12 a Divadelné štúdio VŠMU– Kaplnka Bratislava
Anna Naglik: Jurgova Hana
Réžia: Alena Lelková
Dramatizácia novely Ivana Horvátha Dve ženy Petra Jurgu súčasnej autorky Hany Naglik reflektuje problémy súčasnej rodiny a osudy detí zaťažených hriechmi svojich rodičov. Autorka úspornosťou slov dosiahla intimitu a špecifickú lyrickosť sveta postáv v kontraste s drsnou realitou slovenskej dediny. Hra zasadená do prostredia 90. rokov sa pohráva s prvkami folklóru, ktoré umocňujú všeplatnosť problémov a zvýrazňujú charakteristické črty Slovákov – surovosť, „spätosť s rodnou hrudou“ a neschopnosť vyrovnať sa s minulosťou.

20.00 hod.
A4 nultý priestor, Námestie SNP 12
Bábkové divadlo na Rázcestí Banská Bystrica
Júlie Meinholmové: Citová výchova hadej ženy
Réžia: Iveta Škripková
Pestrá inscenácia o tajomstvách mám a ich dcér, ktorej farebnosť a až bláznivo-detská hravosť tvorí ostrý kontrast k citlivému a zraniteľnému vnútornému svetu dvoch sestier. Každá z nich ide vlastnou cestou, so životom bojuje vlastným spôsobom, no nevyriešený vzťah k matke ich prinúti opäť sa stretnúť.

20.00 hod.
Bratislavské bábkové divadlo, Dunajská 36
Divadlo Alexandra Duchnoviča Prešov
Karol Horák: Domov z plastelíny
Réžia: Ján Šimko
Východiskovým príbehom inscenácie je antický mýtus o Faidre a jej nešťastnej láske k nevlastnému synovi Hippolytovi, ktorý sa však pod vplyvom silnej aktualizácie mení na generačný konflikt a konfrontáciu hodnôt súčasného človeka.

17.00 – 24.00 hod.
A4 nultý priestor, Námestie SNP 12
Festivalový klub
Miesto večerných stretnutí, zábavy a oddychu. Občerstvenie a rozptýlenie po náročnom festivalovom dni.
Vstup voľný.


11. 5. 2007 • Piatok

10.00 – 12.00 hod.
VŠMU, Filmová a televízna fakulta, FK 35 mm, Svoradova 2
Prednáška: Postdramatické divadlo
Prednáška profesora Hansa-Thiesa Lehmanna, jedného z najvýznamnejších súčasných európskych teatrológov a autora prelomového diela o súčasnom divadle, ktorým zaviedol do úvah o divadle termín „postdramatické divadlo“. Za postdramatické považuje Lehmann také divadlo, ktoré sa primárne nedrží literárneho dramatického textu, ale vytvára estetiku, ktorá dramatický text stavia do špeciálneho vzťahu k materiálnemu dianiu na scéne, aby sa tak dosiahla zodpovedajúca percepcia zo strany diváka.
Vstup voľný.

14.00 – 16.00 hod.
Slovenské národné divadlo – skúšobňa Višňový sad, Pribinova ulica
Workshop: Postdramatické divadlo
Interaktívne stretnutie a diskusia s renomovaným nemeckým teatrológom Hansom-Thiesom Lehmannom, profesorom divadelnej vedy a dramaturgie na Univerzite J. W. Goetheho vo Frankfurte nad Mohanom.

17.00 hod.
Goetheho inštitút Bratislava, Panenská 33
Prezentácia knihy: Hans-Thies Lehmann: Postdramatické divadlo
Prezentácia novej publikácie Divadelného ústavu za účasti autora a prekladateľky Anny Gruskovej. Kniha Postdramatické divadlo sa venuje tendenciám a štýlom v divadle od začiatku 60. rokov po súčasnosť. V postdramatickom divadle už v centre pozornosti nie je dramaticky text, ale do popredia sa dostavajú iné (vizuálne, priestorové, zvukove) znaky. Lehmann v knihe uvádza mnohé príklady z tvorby divadelníkov ako napr. Jan Fabre, Frank Castorf, Pina Bausch, Heiner Müller, Robert Wilson.
Vstup voľný.

18.00 hod.
Divadlo Astorka Korzo´90, Námestie SNP 33
Divadlo Alexandra Duchnoviča Prešov
Miloš Karásek: Život na mieru
Réžia: Miloš Karásek
Do zabudnutého antikvariátu so zaprášenými policami plnými kníh, kde sklamaná predavačka už na nič nečaká, prichádzajú zrazu nepozvaní hostia. To, čo tieto podivné individuá spája, je strata identity, za intelektualizmus sa skrývajúca skrachovanosť ducha a životných hodnôt.
19.30 hod.
Prezentácia knihy: Miron Pukan: V premenách času. Ukrajinské národné divadlo / Divadlo Alexandra Duchnoviča Prešov. Prezentácia knihy za účasti autora a hercov Divadla A. Duchnoviča.

20.00 hod.
A4 nultý priestor, Námestie SNP 12
Divadlo SkRAT Bratislava
Smutný život Ivana T.
Réžia: Ľubomír Burgr
Rekonštrukcia mimoriadneho zasadnutia rady 8/7/2006. Príbehy ľudí, ktorí tu žili, stále tu žijú a pravdepodobne tu budú aj ďalej žiť. Ich osudy sa prelínajú s banálnou, ale o to viac desivou rekonštrukciou reálneho-nereálneho zápisu akéhosi zasadnutia, ktoré (ako inak) rieši, ale nič nevyrieši.

17.00 – 24.00 hod.
A4 nultý priestor, Námestie SNP 12
Festivalový klub
22:30 hod.
Noisecut
Koncert elektronicko-popovej kapely. Elektronická hudba príjemne skĺbená s popovými a gitarovými prvkami. Vstup voľný.


12. 5. 2007 • Sobota

10.00 – 15.00 hod.
Slovenské národné divadlo – skúšobňa Višňový sad, Pribinova ulica
Workshop: Postdramatické divadlo
Interaktívne stretnutie a diskusia s renomovaným nemeckým teatrológom Hansom-Thiesom Lehmannom, profesorom divadelnej vedy a dramaturgie na Univerzite J. W. Goetheho vo Frankfurte nad Mohanom.

13.00 – 16.00 hod.
Divadelný ústav, Jakubovo námestie 12
Umelecký preklad dramatickej literatúry na Slovensku
Stretnutie a diskusné fórum prekladateľov umeleckej a dramatickej literatúry zo španielskeho jazyka a partnerov medzinárodného projektu Európska dielňa prekladu.

20.00 hod.
A4 nultý priestor, Námestie SNP 12
Teatrul Mic, Bukurešť, Rumunsko
Gianina Cărbunariu: mady-baby.edu
Réžia: Gianina Cărbunariu
Účinkujú: Mădălina Ghiţescu, Răzvan Oprea, Rolando Matsangos
Špička súčasného, mladého rumunského divadla a herecký koncert troch mladých hercov. Po festivaloch súčasnej drámy vo Wiesbadene a Moskve prichádza do Bratislavy dnes najznámejšia predstaviteľka súčasnej drámy z východného bloku, autorka hry a režisérka Gianina Cărbunariu. Text hry pod názvom Kebab vychádza v novej edícii Divadelného ústavu.
Traja mladí ľudia – Bohdan, Mădălina a Voicu – sa rozhodnú odísť z Rumunska do írskeho Dublinu a nikdy sa nevrátiť späť. Chcú sa zbaviť nočných mor minulosti a splniť si nové sny. Ich predstavy o novom živote sa stanú skutočnosťou v bufete s kebabom a v natáčaní lacného domáceho erotického videa… Hra a inscenácia rozpráva o špecifikách súčasnej rumunskej spoločnosti, ktoré nie sú vôbec vzdialené slovenskej realite.

17.00 – 24.00 hod.
A4 nultý priestor, Námestie SNP 12
Festivalový klub
21.30 hod.
Prezentácia knihy: Gianina Cărbunariu: Kebab
Prezentácia hry Kebab za účasti autorky a prekladateľky Jany Paleníkovej. Hra vychádza v novej edícii Divadelného ústavu Vreckovky pod programom Labeleuropa medzinárodného projektu Európska dielňa prekladu.
22:00 hod.
DJ Kinet
Vstup voľný.


13. 5. 2007 • Nedeľa

10.00 – 15.00 hod.
Slovenské národné divadlo – skúšobňa Višňový sad, Pribinova ulica
Workshop: Postdramatické divadlo
Prof. Hans-Thies Lehmann
Interaktívne stretnutie a diskusia s renomovaným nemeckým teatrológom Hansom-Thiesom Lehmannom, profesorom divadelnej vedy a dramaturgie na Univerzite J. W. Goetheho vo Frankfurte nad Mohanom.

15.00 hod.
A4 nultý priestor, Námestie SNP 12
Divadlo PAT Prievidza
Cely
Koncept: Slávka Daubnerová, Eduard Kudláč
Scénický koncept pre jedného herca vychádzajúci z fragmentov denníkov a zápiskov konceptuálnej výtvarníčky Louise Burgeois. Výtvarne a významovo sa pohráva s významom cely, ako priestorom poskytujúcim vynútenú a vytúženú samotu na jednej strane a väzenie alebo dobrovoľný únik na strane druhej. Je miestom intímneho stretnutia so sebou samou a so spomienkami projektujúcimi súčasnosť.

16.00 a 19.00 hod.
Divadlo Astorka Korzo '90 – Trezor, Námestie SNP 33
Divadlo Kontra Spišská Nová Ves
Mark O'Rowe: Howie a Rookie
Réžia: Klaudyna Rozhin
Kruto-komická hra tridsaťročného írskeho autora Mark O'Rowea, svojou originalitou prirovnávaného k Beckettovi.
Jazda cez temné zákutia Dublinu, kde bizarné udalosti súvisiace s bojovými exotickými rybami a matracom plným svrabu naberajú mýtický význam a brutálne spájajú osudy dvoch hlavných hrdinov.

17.00 – 24.00 hod.
A4 nultý priestor, Námestie SNP 12
Festivalový klub
Miesto večerných stretnutí, zábavy a oddychu. Občerstvenie a rozptýlenie po náročnom festivalovom dni.
Vstup voľný.


14. 5. 2007 • Pondelok

16.00 hod.
Slovenské národné divadlo – Štúdio, Pribinova ulica 17
Divadlo Andreja Bagara Nitra
Marina Carr: Portia Coughlanová
Réžia: Michal Vajdička
Príbeh o krásnej a bohatej tridsiatničke, po ktorej túžia všetci muži. Zároveň sa jej však desia. V temnom údolí belmontskej rieky počuje za nocí spev svojho mŕtveho brata – dvojčaťa, ktorý sa v rieke utopil a s ktorým je aj po smrti spojená neviditeľnou pupočnou šnúrou.

19.00 hod.
Divadlo Astorka Korzo '90, Námestie SNP 33
Divadlo Astorka Korzo '90 Bratislava
Roman Polák: Kentauri
Réžia: Roman Polák
Po dlhej dobe hra Kentauri prináša na javisko unikátnu tému v kontexte súčasnej slovenskej dramatickej literatúry – zákulisie divadelného sveta. Prostredníctvom životného príbehu divadelného režiséra Jula odkrýva tajomstvá divadelnej skúšky i komplikované súkromie navonok úspešného a uznávaného umelca a jeho zložitý vzťah k trom dcéram.

19.00 hod.
Divadlo Aréna, Viedenská cesta 10
Divadlo Aréna Bratislava
Viliam Klimáček: Dr. Gustáv Husák. Väzeň prezidentov – prezident väzňov
Réžia: Martin Čičvák
Gustáv Husák bol posledným prezidentom socialistického Československa, v ktorého živote isté peripetie a udalosti významne ovplyvnili vývoj Československa. Inscenácia skúma mýtus osobnosti elegantného, inteligentného právnika, poháňaného túžbou byť na čele. Inscenátori si najmä kladú otázky, kto Gustáv Husák bol a čo sa skrývalo za jeho nepreniknuteľným výrazom tváre.

17.00 – 24.00 hod.
A4 nultý priestor, Námestie SNP 12
Festivalový klub
21.00 hod.
Prezentácia nového divadelného časopisu kød – konkrétne o divadle
21:30 hod.
Eduardo Borsuci in optima forma
Koncert tria hudobníkov z Brezna, ktorých hudba prináša zmes funku, ambientu a dnb.


15. 5. 2007 • Utorok

14.00 hod.
Slovenské národné divadlo – Štúdio, Pribinova ulica 17
Divadelný trojboj 2007
Scénické čítania z finálových textov súťaže Dráma 2006, diskusia s dramatikmi, tvorcami a členmi komisie.
Verejné testovanie kvality novej slovenskej drámy mladými režisérmi a hercami na javisku Činohry Slovenského národného divadla. Nové príbehy, nové postavy a nové dramatické osudy v dosiaľ nepublikovaných a neuvádzaných hrách.
Vstup voľný.

20.00 hod.
design factory, Bottova 2
Záverečný ceremoniál
Odovzdávanie cien za najlepšie inscenácie, najlepšiu dramaturgiu a ceny Prekvapenie Novej drámy, Ceny Dráma 2006 za najlepšiu hru rovnomennej súťaže a Ceny bratislavského diváka spojené s netradičným sprievodným programom – pôvodnými piesňami slovenských dramatikov (Feldek, Lavrík, Hvorecký, Olekšák, Hrubaničová) a divadelných skladateľov v interpretácii hercov bratislavských divadiel.
Koncepcia: Vladislava Fekete, Romana Maliti
Dramaturgia: Vladislava Fekete
Produkcia: Soňa Komová
Scenár a réžia: Marián Amsler
Vstup na pozvánky.

Divadlá – predaj vstupeniek

Slovenské národné divadlo – nová budova
Pribinova ulica 17
815 86 Bratislava
Telefón: 02/5778 2110
snd@snd.sk, www.snd.sk
Predaj vstupeniek: pokladnica na Laurinskej ulici č. 20
Po – Pia: 8.00 – 19.00 hod.
So: 9.00 – 13.00 hod.
1 hodinu pred predstavením (ak nie je vypredané)
Rezervácie vstupeniek: tel: 02/541 313 21

DIVADLO ASTORKA KORZO '90
Suché Mýto 17
P. O. Box 241
814 99 Bratislava 1
tel./fax: 02/ 52 63 24 35
www.astorka.sk
Rezervácie a predpredaj vstupeniek:
Námestie SNP 33, Bratislava
Tel: 02/5443 2093
Tel/fax: 02/5443 1657
pokladna@astorka.sk
Po – Pia: 12.00 - 19.00 hod.
cez víkend hodinu pred predstavením
Vstupenky si môžete zakúpiť aj v sieti Ticketportal, www.ticketportal.sk

Štúdio 12
Jakubovo nám. 12
813 57 Bratislava
Tel: 02/5930 4779
e-mail: studio12@theatre.sk
Rezervácie vstupeniek na rovnakom telefónnom čísle a e-mailovej adrese.
Predaj vstupeniek: IC Prospero, Jakubovo nám. 12
Po – Pia: 11.00 – 19.00 hod.

A4 - nultý priestor
Nám. SNP 12
812 34 Bratislava
Tel: 0918 716 072
e-mail: info@a4.sk
www.a4.sk
Rezervácie vstupeniek: www.A4.sk
Predaj vstupeniek: 30 min. pred predstavením

Bratislavské bábkové divadlo
Dunajská 36
811 08 Bratislava
Tel: 02/5292 3668
Fax: 02/5263 4738
e-mail: prevadzka@babkovedivadlo.sk
www.babkovedivadlo.sk
Rezervácie vstupeniek na tel. čísle 02/5263 4738 na
e-mailovej adrese dzurekova@babkovedivadlo.sk
Predaj vstupeniek: v pokladnici divadla
Po – Št: 8.00 – 17.00, Pia: 8.00 – 16.00, cez víkend hodinu pred predstavením

Filmový klub 35mm
budova Filmovej a televíznej fakulty VŠMU
Svoradova 2
813 01 Bratislava
projects@vsmu.sk
www.vsmu.sk

Divadlo Aréna
Viedenská cesta 10, 851 01 Bratislava
tel: 02/6720 2550
e-mail: divarena@divarena.sk
www.divarena.sk
Predajné miesta:
- v pokladnici: Po – Ne 10:00-18:00 (a do začiatku predstavenia), tel: 02/6720 2557
- Agentúra Kováčová, Radlinského 27, tel.: 02/ 5249 1378
- BKIS, Klobučnícka č. 2, tel.: 02/544 317 07
- Dr. Horák, Medená ul. 19, tel.: 02/544 35 667
Predaj a rezervácie lístkov aj v predpredajných miestach sietí Ticketportal a Eventim

design factory
Bottova 2
811 09 Bratislava
Tel: 02/5020 1717
Fax: 02/5020 1719
e-mail: info@designfactory.sk
www.designfactory.sk


RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.