Tlačiť

Kontakty

Vladislava Fekete – riaditeľka
vladislava.fekete@theatre.sk
02/5930 4702

Romana Maliti – manažérka, koncepcia projektu, pracovný program
romana.maliti@theatre.sk
02/5930 4780

Maja Hriešik – manažérka, koncepcia a koordinácia festivalu, sprievodný a pracovný program
maja.hriesik@theatre.sk
02/5930 4778

Dominika Zaťková – propagácia, médiá, reklama
dominika.zatkova@theatre.sk
02/5930 4778

Diana Selecká – mimobratislavské divadlá, zahraniční hostia, pracovný program
diana.selecka@theatre.sk
02/5930 4702

Soňa Komová – sponzoring, sprievodný program
sona.komova@theatre.sk
02/5930 4705

Gabriela Holečková – administratíva, vstupenky
gabriela.holeckova@theatre.sk
02/5930 4709

Lucia Čarnecká – pracovný program
lucia.carnecka@theatre.sk
02/5930 4715

Zuzana Kyseľová – sponzoring
zuzana.kyselova@theatre.sk
02/5930 4778

Externí spolupracovníci:

Ján Valter, Beáta Seberíniová – sprievodný program, koncepcia a produkcia Festivalového klubu
Katarína Weissová – sprievodný program, zahraničný program
Katarína Križanovičová - festivalový fotograf
Poslucháči Subkatedry divadelného manažmentu VŠMU
Dobrovoľníci – poslucháči VŠMU


RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.