Tlačiť

Servis pre média

Download: Tlačová správa z 2. mája 2006
Download: Tlačová správa z 15. mája 2006

Tlačová správa, Bratislava 15. 5. 2006

Včera sa v Bratislave skončil 2. ročník festivalu inscenácií súčasnej slovenskej a svetovej drámy Nová dráma / New Drama. Od utorka 9. mája sa na desiatich scénach predstavilo 18 súťažných inscenácií 7 bratislavských a 8 mimobratislavských divadiel, doplnených o 8 sprievodných a 2 pracovné podujatia. Usporiadateľom festivalu bol Divadelný ústav Bratislava v spolupráci s Činohrou Slovenského národného divadla, Divadlom Astorka Korzo´90, Divadlom Aréna a Asociáciou súčasného divadla. Festival sa konal pod záštitou primátora hlavného mesta SR Bratislavy Andreja Ďurkovského a s finančným prispením Ministerstva kultúry SR.

Festivalová porota pod vedením českej teatrologičky Vlasty Smolákovej udelila 2 hlavné a 2 zvláštne ceny festivalu. Obe hlavné ceny zostali v Bratislave. Cenu Grand Prix Nová dráma za najlepšiu inscenáciu zahraničnej hry získalo divadlo Astorka Korzo´90 za inscenáciu hry Thomasa Bernharda Pred odchodom na odpočinok v réžii Juraja Nvotu.
Cenu Grand Prix Nová dráma za najlepšiu inscenáciu slovenskej hry získalo divadlo SkRAT za inscenáciu hry kolektívu autorov (Vít Bednárik, Ľubo Burgr, Dušan Vicen, Vlado Zboroň) Umri, skap a zdochni v réžii Dušana Vicena.
Okrem uvedených cien sa porota rozhodla udeliť aj dve mimoriadne ocenenia: Zvláštnu cenu poroty Štátnemu divadlu Košice za objavnú dramaturgiu súčasnej drámy (za inscenácie M. McDonagh: Krásavica z Leenane, K. Horák: Spätné zrkadlo) a Zvláštnu cenu poroty phenomenontheatre Žilina za interpretáciu súčasnej drámy (za inscenáciu R. García: Kúpil som si v IKEA lopatu na vykopanie vlastného hrobu).
Cena bratislavského diváka, ktorú udelil primátor hlavnémo mesta SR Bratislavy Andrej Ďurkovský, putovala do Nitry. Odnieslo si ju Teatro Tatro za inscenáciu hry Tadeusza Słobodzianka Prorok Ilja v réžii Ondreja Spišáka. O tejto cene rozhodovali diváci predstavení, ktorí po každom predstavení vypĺňali hlasovacie lístky s trojbodovou stupnicou hodnotenia inscenácie.
Na festivale sa udeľovala aj cena 6. ročníka súťaže pôvodných dramatických textov v slovenskom jazyku Dráma 2005. Získal ju mladý začínajúci autor Andrej Kuruc za text Keby veci boli tým, čím sú... Na druhom mieste sa umiestnila Iveta Horváthová s textom Fetišistky a na treťom mieste Peter Scherhaufer s textom Umy si rúčky, ideme jesť...

Festival Nová dráma / New Drama mal medzi odbornou verejnosťou mimoriadne veľký ohlas a zaznamenal aj pozitívnu divácku odozvu. Počas šiestich festivalových dní súťažné predstavenia a sprievodné podujatia navštívilo takmer 3 000 návštevníkov, čo svedčí o rastúcom záujme divákov ako i návštevníkov festivalu o divadelné dianie a súčasnú drámu. Na festivale bolo prítomných aj 25 zahraničných pozorovateľov z 13 krajín Európy a USA.

Zúčastnené divadlá:
Činohra SND, Divadlo Astorka Korzo ´90, Divadlo Aréna, Štátne divadlo Košice, Divadlo J. Palárika Trnava, Staré divadlo Nitra, Radošinské naivné divadlo, Divadlo A. Bagara Nitra, Divadlo SkRAT Bratislava, Teatro Tatro Nitra, Združenie MED Bratislava, phenomenotheatre Žilina, VŠMU Bratislava, Slovenské komorné divadlo Martin a Slovenské vojvodinské divadlo Báčsky Petrovec zo Srbska a Čiernej hory


RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.