Tlačiť

Kontakty

Silvia Hroncová – výkonná riaditeľka, členka festivalovej rady
hroncova@theatre.sk
02/5930 4702

Romana Maliti – výkonná manažerka, členka festivalovej rady
maliti@theatre.sk
02/5930 4720

Dominika Zaťková – propagácia
zatkova@theatre.sk
02/5930 4715

Vladislava Fekete – sprievodné podujatia, bulletin, členka festivalovej rady
fekete@theatre.sk
02/5930 4719

Diana Selecká – mimobratislavské divadlá, zahraniční hostia, pracovný program
selecka@theatre.sk
02/5930 4705

Martina Vannayová – členka dramaturgickej rady
vannayova@theatre.sk
02/5930 4719

Katarína Beňušková – organizácia, zahraniční hostia
benuskova@theatre.sk
02/5930 4716

Viera Burešová – výstavy a organizácia
buresova@theatre.sk
02/5930 4705

Gabriela Holečková – administratíva, domáci hostia, organizácia
holeckova@theatre.sk
02/5930 4709

Externí spolupracovníci:

Maja Hriešik – koncepcia Divadelného trojboja
Soňa Komová – organizácia, nábory, sprievodné podujatia
Zuzana Kyseľová – organizácia, nábory, sprievodné podujatia
Filip Kuzma – organizácia, nábory, sprievodné podujatia


RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.