Tlačiť

Dramaturgická rada


Prof. Soňa Šimková – predsedníčka dramaturgickej rady
Pedagogička na Katedre divadelnej vedy, DF VŠMU, vyučuje predmet dejiny svetového divadla. Pravidelne sleduje súčasné divadelné dianie najmä v Európe a publikuje o ňom odborné články a štúdie. Autorka viacerých kníh, umeleckých a vedeckých prekladov, čestná členka Edukačnej komisie ITI/IIT – UNESCO.


Mgr. Dáša Čiripová
Ukončila štúdium divadelnej vedy a latinčiny na VŠMU. Ako doktorandka divadelnej vedy na Masarykovej univerzite v Brne sa venuje antickému divadlu. Súčasne pracuje na edičnom oddelení v Slovenskom filmovom ústave Bratislava.Mgr. Martina Vannayová
Ukončila štúdium divadelnej vedy na VŠMU. Pracuje v Divadelnom ústave na Oddelení výskumu a edičnej činnosti. Je redaktorkou časopisu Divadlo v medzičase. Je členkou Rady pre zahraničné divadlo festivalu Divadelná Nitra.

 


RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.