Tlačiť

Čestný riaditeľ


Jozef Vajda

Jozef Vajda

Keď ma oslovili, aby som sa ujal funkcie čestného riaditeľa festivalu Nová dráma / New Drama, bol som nesmierne poctený. Problematika pôvodných dramatických textov na našich javiskách sa ma totiž bytostne dotýka ako človeka, umelca i konzumenta umenia. 

V období, keď v globalizovanom svete dominujú ekonomicky najsilnejšie a najexpanzívnejšie svetové kultúry, začínam pociťovať naliehavú potrebu zviditeľniť tento náš malý kúsok zeme v strede Európy, pretože nečinnosť je hrozná a raz môže byť aj neskoro. Denne sme zahlcovaní témami a problémami, ktoré nám nie sú úplne vlastné, a reflexia našich životov nám chýba. S lačnými očami sa pozeráme na krajiny, v ktorých sa vydáva viac nových kníh, vznikajú nové televízne, filmové a divadelné produkcie, ktoré žnú úspechy na európskej a svetovej scéne. A kde sme my? Sme tu, a preto vznikol aj festival Nová dráma / New Drama, ktorému z celého srdca želám, aby dal impulz k zaplneniu toho veľkého deficitu v písaní nových, tak potrebných textov vyjadrujúcich sa k problémom našej spoločnosti a našich životov. Veď aj my máme právo hovoriť za seba a o sebe, len si musíme viac veriť a zo všetkých síl podporovať talentovaných tvorcov, ktorí majú čo povedať.

Z vlastnej skúsenosti si uvedomujem, aký je to úžasný pocit, keď na javisku rezonuje pôvodná hra, ktorej publikum rozumie, pretože je o nás a je naša. Vlastné skúsenosti s Klimáčkovým Hypermarketom či Uličianskeho Alergiou ma naplnili týmto pocitom veľkej európskej drámy. Všetci si uvedomujeme potrebu pôvodnej slovenskej hry na javiskách našich divadiel.

Tešil by som sa, keby som na fermane svojho divadla videl stále viac našich slovenských hier.


RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.