Tlačiť

Porota festivalu

Vlasta Smoláková – teatrologička, divadelná kritička, prekladateľka, dramaturgička, expertka na ruské divadlo, pôsobí v Divadelnom ústave Praha a spolupracuje s medzinárodnými festivalmi v Čechách

Soňa Šimková – teatrologička, vedúca Katedry divadelnej vedy VŠMU, prekladateľka a expertka na francúzske divadlo

Martin Ciel – teoretik, pedagóg Katedry filmovej vedy VŠMU, zaoberá sa vzťahom divadla a filmu.

Géza Hizsnyan – divadelný kritik a lekár

Ján Šimko – teatrológ, dramaturg, režisér, zakladateľ a člen pražského divadla M.U.T, pôsobí v Prahe


RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.