Tlačiť

Súťaž

Festival Nová dráma/New Drama 2014 je je zároveň súťažnou prehliadkou
tých najlepších inscenácií novej drámy na Slovensku.

Prehľad 9 súťažných inscenácií deviateho ročníka festivalu Nová dráma/New Drama:

David Drábek: AKVABELY, Slovenské komorné divadlo, Martin, réžia: Rastislav Ballek

Eugen Gindl: KARPATSKÝ THRILLER, Činohra Slovenského národného divadla, Bratislava, réžia: Roman Polák

Justine del Corte: KOMÉTA, Divadlo ASTORKA Korzo ´90, Bratislava, réžia: Juraj Nvota

Mikuláš Hoblina Šahanský: KRAJINA NEPOKOSENÝCH LÚK, Divadlo Pôtoň – Centrum umenia a kreativity, Bátovce, réžia: Iveta Ditte Jurčová

Iveta Horváthová: NOSTALGIA, Bábkové divadlo na Rázcestí, Banská Bystrica, réžia: Marián Pecko

Elfriede Jelinek: RECHNITZ – ANJEL SKAZY, Činohra Slovenského národného divadla, Bratislava, réžia: David Jařab

Michaela Zakuťanská: SINGLE RADICALS, Prešovské národné divadlo, Prešov, réžia: Júlia Rázusová

Karol Horák: SVEDECTVO KRVI, Štátne divadlo Košice, réžia: Agnieszka Olsten

Ľubo Burgr, Dušan Vicen: VNÚTRO VNÚTRA, Divadlo SkRAT, Bratislava, réžia: Ľubo Burgr, Dušan Vicen

O víťazoch rozhodne päťčlenná medzinárodná odborná porota, ktorá zasadne v zložení:

Martin Bernátek - pôsobí na katedre divadelných štúdií Filozofickej fakulty masarykovej univerzity v Brne. Bol šéfredaktorom online časopisu Rozrazil online, konzultantom medzinárodného festivalu Divadelná Nitra  a členom Dramaturgickej rady Inštitútu umenia - DIvadelného ústavu. Je členom výkonného výboru Združenia českých divadelných kritikov a publikuje v časopise A2.

Ian Herbert  - píše pre viacero periodík o divadle, vrátane Sightline, The Stage newspaper či Theatre Record. Bol predsedom medzinárodnej asociácie divadelných kritikov a v súčasnosti je jej čestným tajomníkom. Hosťuje a prednáša na niekoľkých univerzitách vo viacerých krajinách sveta.

Romana Maliti - pracovala v Divadelnom ústave na viacerých projektoch a aktivitách (Štúdio 12, projekt a festival Nová dráma, časopis Kód - konkrétne o divadle). Pôsobila ako programová dramaturgička a projektová manažérka pre organizácie a projekty v oblasti divadla (Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013, Medzinárodný festival Divadelná Nitra). Venuje sa divadelnej kritike a prekladu súčasnej ruskej drámy (Muchinová, Vyrypajev, Klavdijev). Príležitostne sa venuje tiež herectvu a divadelnej dramaturgii (Divadlo SkRAT, Divadlo Ystfud).

Sanja Nikčević - Teatrologička a divadelná kritička. Profesorka teatrológie na Umeleckej akadémii v Osjeku.Predsedníčka Chorvátskeho združenia divadelných kritikov a teatrológov (HDKKT) a konzultantka Európskej divadelnej ceny. Pracovala ako kritička a novinárka v novinách Večernji list a bola poradkyňa pre divadlo na Ministerstve kultúry. Dvakrát absolvovala Fulbrightove štipendium v USA, ja zakladateľkou a prvou predsedníčkou Chorvátskeho centra ITI.Publikovala vyše stovky článkov v časopisoch po celom svete

Sylvia Huszár - Teatrologička, prekladateľka a produkčná manažérka.Od roku 1988 žije a posobí v Budapešti. Od roku pracuje 1994 v Maďarskom divadelnom ústave a múzeu, kde okrem projektovo-manažérskej, publikačnej a prekladateľskej činnosti sa zameriava na odbornú a poradenskú spoluprácu s divadelnými festivalmi doma i v zahraničí. Podiela san a projektoch krajin V4 a EU, a koordinuje madarsku ucast na vystave Prazské Quadriennálé.

Festival udeľuje tri ceny

  • Grand Prix Novej drámy

  • Cena bratislavského diváka

  • Cena študentskej poroty

O hlavnej cene za najlepšiu inscenáciu novej drámy, Grand Prix Nová dráma, hlasuje medzinárodná porota. Účastníci seminára mladej kritiky rozhodnú o tom, ktorá z nich získa Cenu študentskej poroty. Diváci môžu po každom predstavení hlasovať za svoju najobľúbenejšiu inscenáciu. Ich voľba rozhodne o tom, ktorá inscenácia dostane divácku cenu – Cenu bratislavského diváka.


RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.