Tlačiť

Seminár mladej kritiky

Seminár mladej kritiky na festivale Nová dráma/New Drama 2014

12. – 17. máj 2014

Seminár je určený študentom divadelnej vedy a ďalších príbuzných umenovedných odborov umeleckých a filozofických fakúlt. Študenti sa budú pod odborným vedením divadelného kritika a publicistu Jana Kerbra  venovať reflexii inscenácií hlavného súťažného programu, ich rezonancii v spoločnosti a zvlášť v mladej generácii.

Účastníci seminára sú zároveň členmi študentskej poroty, ktorá na záver festivalu udeľuje Cenu študentskej poroty.

Cieľom seminára je podporiť kreatívne neformálne vzdelávanie v oblasti divadelnej kritiky. Projekt umožňuje mladým ľuďom so záujmom o písanie o divadle viesť diskusie na odbornej úrovni a denne písať o videných inscenáciách pod vedením skúseného odborníka.

 

Jan Kerbr (1948)

V roku 1972 absolvoval Filozofickú fakultu Karlovej univerzity (adbor sociológia – filozofia), potom sa živil ako kníhkupec a knihovník. Od roku 1978 do roku 1995 pracoval ako pedagóg na ČVUT. Divadelnej publicistike sa začal venovať v roku 1987 (prvýkrát v slovenskom časopise Film a divadlo). Pôsobil ako redaktor Lidových novin (1995), časopisu Svět a divadlo (1996 – 2001) a Divadelních novin (2001 – 2012). Publikoval vo viac ako desiatke denníkov a periodík (okrem tých, v ktorých bol zamestnaný, to sú napr. MD Dnes, Hospodářské noviny, Nové knihy, UNI, Prostor, Czech Theatre, Divadlo v medzičase). Je spoluautorom niektorých kníh s divadelnou tematikou. Jeho publikácia Krajina s akvabelami a černým domem (pokus o vymezení české polistopadové dramatiky) vyšla na začiatku tohto roku vo vydavateľstve Pulchra. Spolupracoval s Českým rozhlasom (Praha, Vltava). Na Vyššej odbornej škole hereckej v pražskej Michli vedie už šesť rokov diplomový seminár. Je členom dramaturgickej rady medzinárodného festivalu DIVADLO v Plzni.

Recenzie:

 

Alžbet. Rusnáková: Karpatský thriller odkrýva temné tajomstvo deväťdesiatych rokov (Eugen Gindl: Karpatský thriller, Činohra Slovenského národného divadla)

Veronika Zajacová: Stále pretrvávajúca minulosť (Ľubo Burgr - Dušan Vicen: Vnútro vnútra, Divadlo SkRAT)

Ana Žikić: Voľní radikáli (Michaela Zakuťanská: Single radicals, Prešovské národné divadlo)

Marta Kacwin: Za stenou mlčania (Elfriede Jelinek: Rechnitz - Anjel skazy, Činohra Slovenského národného divadla)


RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.