Tlačiť

Kontakty

Dominika Zaťková - hlavná koordinátorka festivalu
dominika.zatkova@theatre.sk, 02/204 87 500

Dária Fehérová-Fojtíková - programová manažérka, konferencia, zahraniční hostia
daria.feherova@theatre.sk, 02/204 87 600

Marek Godovič - koordinátor scénické čítanie TROJBOJ
marek.godovic@theatre.sk, 02/204 87 603

Miroslav Švoňava - PR manažér, sponzoring
miroslav.svonava@theatre.sk, 02/ 20487 501, +421 917 404 505

Viera Burešová - ubytovanie
viera.buresova@theatre.sk, 02/204 87 505

RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.