Tlačiť

Focus Maďarsko

Súčasťou programu festivalu Nová dráma je zahraničná sekcia Focus, ktorá v tomto roku zaostruje pohľad na maďarské divadlo. Na dosky Slovenského národného divadla zavíta Divadlo Proton s inscenáciou Demencia, tvorcom ktorej je režisér Kornél Mundruczó. Záverečný večer odovzdávania cien v Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava okorení hosťujúci projekt fyzického divadla x&y – tlkot srdca choreografa Pála Frenáka.

Pripravili sme aj prednášku o dokumentárnom divadle PanoDrama, ktoré predstavia maďarské dramaturgičky Judit Garai a Anna Hárs.

V spolupráci s Asociáciou slovenských filmových klubov a Slovenským filmovým ústavom budú súčasťou festivalového týždňa aj projekcia maďarských filmov Je to iba vietor (réžia: Bence Fliegauf) a Projekt Frankenstein (réžia: Kornél Mundruczó).

Kurátorkou sekcie Focus Maďarsko je teatrologička a produkčná manažéra Sylvia Huszár.

Záštitu nad sekciou prevzal veľvyslanec Maďarskej republiky na Slovensku J.E. Csaba Balogh.

 

19.00 hod. / Slovenské národné divadlo – nová budova

Kornél Mundruczó – Kata Wéber: Demencia

réžia: Kornél Mundruczó

Divadlo Proton Budapešť, Maďarsko


foto: Márton Ágh

Svetoznáma psychiatrická klinika v Maďarsku bola pred niekoľkými mesiacmi nútená ukončiť svoju prevádzku. Budova sa rozpadáva, záhrada je zarastená burinou a zopár pacientov už len vegetuje na štvrtom poschodí. Pacienti s rozvinutou demenciou žijú v kráľovstve amnézie. Natískajú sa nasledujúce otázky: Ako môže spoločnosť vôbec profitovať z toho, že jeden psychiatrický pacient

bude žiť o pár rokov dlhšie? Aký zmysel má pomáhať tým, ktorí trpia, keď ich utrpenie vedie tak či onak iba k smrti? Avšak utrpenie je tým, čo poháňa ľudstvo vpred. Keď sa otupíme pomocou modernej medicíny, navždy zabudneme na náboženstvo a filozofiu – a to aj napriek tomu, že ľudstvo v nich predtým často našlo útočisko. Môžeme predpokladať existenciu rozporu v skutočnosti, že smrť je pre ľudí jedinou nádejou a zároveň ich základným právom?

 

Dramaturgia: Viktória Petrányi, Gábor Thury

Scéna a kostýmy: Márton Ágh
Hudba: János Szemenyei
Dramaturgia: Viktória Petrányi, Gábor Thury
Asistent réžie: Zsófia Csató
Réžia: Kornél Mundruczó

Koprodukcia:
HAU Hebbel am Ufer, Berlin, Germany; Theatre National de Bordeaux Aquitaine, France; HELLERAU – European Center for the Arts, Dresden, Germany; Trafó House of Contemporary Arts, Budapest, Hungary; Festival De Keuze/Rotterdamse Schouwburg, The Netherlands; Noorderzon Performing Arts Festival, Groningen, The Netherlands; SPIELART Festival, Munich, Germany; Festival Automne en Normandie, Rouen, France; Maria Matos Teatro Municipal, Lisboa, Portugal; Künstlerhaus Mousonturm, Frankfurt am Main, Germany; Kunstenfestivaldesarts, Brussels, Belgium

Kornél Mundruczó

Je známym európskym filmovým režisérom a jeho filmy sú uvádzané na najprestížnejších festivaloch po celom svete. Krátky film Afta, ktorý nakrútil krátko po absolvovaní štúdia, bol ovenčený mnohými medzinárodnými cenami. Jeho prvý celovečerný film Šťastné dni bol ocenený na festivale v Locarne (2002). Mundruczóv ostatný film Nežný syn – Projekt Frankenstein bol predstavený ako súčasť oficiálneho výberu na festivale v Cannes (2010). Už niekoľko rokov pôsobí aj ako divadelný režisér. Spolupracoval so súbormi ako napríklad Divadlo Krétakör, Maďarské národné divadlo, Divadlo Thalia v Hamburgu, divadlo Schauspiel Hannover či TR Varšava. S pomocou vybraných hercov Mundruczó tvorí autorské diela. Po viacročnej externej spolupráci s viac-menej tými istými umelcami založil v roku 2009 vlastné nezávislé divadlo Proton spolu s Dórou Büki.

 

19.00 hod. / Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava

slávnostné odovzdávanie festivalových cien

x&y – tlkot srdca

choreografia: Pál Frenak

Compagnie Pal Frenak, Maďarsko/Francúzsko

foto: Compagnie Paul Frenak

 

Francúzsko-maďarský tanečný súbor Compagnie Pal Frenak je známy svojím rebelským prístupom k umeniu, temperamentným prejavom a dráždivými choreografiami. Nová šou x&y predstavuje tanec chromozómov a prináša minimalizmus, jednoliatosť, futurizmus – scénu bielej siete, silnú a dynamickú, meniacu sa a reagujúcu na pohyby tanečníkov. V štruktúre jednoduchosti sa pohybuje človek – muž a žena, ktorí sú ťažení otázkami a pochybnosťami. Dôvera, oddanosť, závislosť, zápletka, balansovanie, slzy, rozdelenie a zlom. x&y reprezentuje zložité prepojenie ľudských bytostí a nezvyčajný príbeh vzniku a evolúcie sprevádzaný nápaditými gestami a zvratom plným irónie na jeho konci.

Choreografia a scénografia: Pál Frenák
Asistent choreografie: Nelson Reguera
Tanečníci: Marie-Julie Debeaulieu, Péter Holoda, Pál Frenák
Hudba: PARABRYO
Kostýmy: Edit Szücs
Svetlá: János Marton
Zvuk: Attila Hajas
Scéna a technika: György Zoltai
Produkcia: Dóra Juhász

Pál Frenák (1957) a Compagnie Pal Frenak

Detstvo Pála Fernáka ovplyvnila skutočnosť, že obaja rodičia boli vážne sluchovo a rečovo postihnutí. Posunková reč sa tak stala jeho primárnym prostriedkom komunikácie. Preto bol obzvlášť vnímavý, keď išlo o mimiku, gestá a iné spôsoby vyjadrenia obsahu pomocou ľudského tela. Dielo Pála Frenáka je výrazne ovplyvnené filmami talianskeho režiséra Piera Paola Pasoliniho, myšlienkami Francisa Bacona a Gillesa Deleuza, ale aj japonskou tradíciou tanca butó, ktorú Frenák kombinuje so stimulujúcou zmesou západoeurópskeho, stredoeurópskeho a východoeurópskeho sveta. V roku 1999 pretransformoval svoj desať rokov fungujúci súbor Compagnie Pal Frenak na maďarsko-               -francúzsky medzinárodný súbor, v ktorom začal spolupracovať s mladými maďarskými tanečníkmi. Frenák spolupracuje s najrenomovanejšími súčasnými európskymi hudobníkmi, napríklad s Györgyom Kurtágom, Patrickom Schneiderom, Fredom Bigotom, či Fabriceom Planquettom.

 

PanoDrama

15. 5. o 14.00 hod. / Maďarský inštitút

PanoDrama je nezávislé maďarské divadlo, ktoré založila dramaturgička a producentka Anna Lengyel. Pôvodným cieľom divadla bola lepšia propagácia a výmena novej drámy a začínajúcich divadelných umelcov medzi jednotlivými krajinami, ale aj tvorba nových hier a dokumentárnych predstavení. Po prvých maďarských premiérach diel autorov, akými sú Martin Crimp, Sarah Ruhl, Mika Myllyaho či Elfriede Jelinek, divadlo PanoDrama presunulo ťažisko svojho záujmu na spoločensko-politické dokumentárne divadlo. Je jediným a prvým maďarským súborom, ktorý pracuje metódou verbatim. Doterajšie tri hlavné projekty tohto divadla sa zameriavajú na výrazné spoločenské a politické témy, ktoré sa v iných divadlách takmer nevyskytujú. Aktivity divadla PanoDrama zahŕňajú aj vzdelávacie programy, sympóziá, scénické čítania, workshopy a publikácie, z ktorých niektoré sú súčasťou projektu Európskej únie pod názvom Karaoke Europe zameraného na divadlo so sociálnym presahom. Dramaturgičky Judit Garai a Anna Hárs stoja na čele divadla PanoDrama spolu s jeho zakladateľkou a umeleckou riaditeľkou od roku 2010.

 

Anna Lengyel

Pôsobila osem rokov v divadle v Kaposvária následne sa pridala k najprestížnejšiemu mladému divadelnému súboru v Maďarsku – Divadlu Krétakör. Tam pracovala až do roku 2008, keď sa súbor rozpadol. Spolupracovala s mnohými režisérmi, napríklad s Tamásom Ascherom, Árpádom Schillingom, Pinou Bausch, Declanom Donnellanom, Robertom Wilsonom a s divadlami, akými sú viedenský Burgtheater, berlínska Schaubühne, Sydney Theatre Company alebo Lincoln Center. V roku 2007 sa dala na dráhu nezávislej producentky a režisérky, keď založila divadlo PanoDrama                     s pôvodným cieľom propagovať novú svetovú drámu a divadelnú prax v Maďarsku a súčasne maďarskú drámu a divadlo v zahraničí. Od roku 2009 sa toto divadlo venuje predovšetkým sociálno-  -politickej dokumentárnej činnosti.

 

Je to iba vietor

13. 5. o 17.00 hod. / Kino Lumière

Film Je to iba vietor maďarského režiséra Benceho Fliegaufa nadväzuje na desivé rasové útoky               v rómskej dedine v roku 2008, za ktoré boli niektorí páchatelia odsúdení na doživotie. Detailné zábery, intímna aj duševná blízkosť postáv nás vťahujú do príbehu, v ktorom boli podpaľované domy Rómov, kde sa nachádzali malé deti. Film so zásadným protirasistickým postojom získal druhú cenu – Strieborného medveďa na Berlinale v roku 2012, Cenu Amnesty International Film a Cenu Peace Filmu.

Réžia: Bence Fliegauf

Projekt Frankenstein

15. 5. o 17.00 hod. / Kino Lumière

Film Projekt Frankenstein maďarského režiséra Kornéla Mundrucza (Delta, Haveaniceday) je voľne inšpirovaný dnes už klasickým románom Mary Shelley Frankenstein. Mundruczó sa o jeho prepracovanie do iného umeleckého žánru pokúšal v rovnomennej divadelnej hre, ktorú na motívy knihy napísal v roku 2007 a uviedlo ju Divadlo Bárka. Inscenáciu sme mali možnosť vidieť na Divadelnej Nitre v roku 2008. Film získal Zvláštne uznania na Filmfeste Mníchov (2010) a Ostrava Kamera Oko (2010) i Zvláštnu cenu poroty na Filmovom festivale v Sarajeve (2010).

Réžia: Kornél Mundruczó

 


RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.