Tlačiť

Súťaž

Festival Nová dráma / New Drama 2012 je je zároveň súťažnou prehliadkou
tých najlepších inscenácií novej drámy na Slovensku.

Ceny festivalu Nová dráma / New Drama 2012

GRAND PRIX Nová dráma / New Drama 2012
Blaho Uhlár: Pokus ( V hľadaní spirituality)
S.T.O.K.A. Bratislava
réžia Blaho Uhlár

Zvláštna cena poroty
Jana Oľhová
za pozoruhodný a rôznorodý herecký výkon v troch festivalových inscenáciách
(Reality snov, Kukura, November)

Cena študentskej poroty
Dorota Maslowska: Dvaja úbohí Rumuni hovoriaci po poľsky
Divadlo Andreja Bagara v Nitre
réžia Júlia Rázusová

Cena bratislavského diváka
Andrej Kalinka – Ivan Martinka: Epos
Bábkové divadlo Žilina
réžia Andrej Kalinka a Ivan Martinka

Festival udeľuje tri ceny

  • Grand Prix Novej drámy

  • Cena bratislavského diváka

  • Cena študentskej poroty

O hlavnej cene za najlepšiu inscenáciu novej drámy, Grand Prix Nová dráma, hlasuje medzinárodná porota. Účastníci seminára mladej kritiky rozhodnú o tom, ktorá z nich získa Cenu študentskej poroty. Diváci môžu po každom predstavení hlasovať za svoju najobľúbenejšiu inscenáciu. Ich voľba rozhodne o tom, ktorá inscenácia dostane divácku cenu – Cenu bratislavského diváka.

POROTA

Päťčlenná medzinárodná odborná porota zasadne v zložení: Andrzej Sławomir Jagodziński, riaditeľ Poľského inštitútu v Bratislave a kultúrny radca Poľského veľvyslanectva v Bratislave; Dora Viceníková zástupkyňa umeleckého šéfa a dramaturgička Divadla Reduta v brnianskom Národnom divadle; Dáša Čiripová, divadelná teoretička a šéfredaktorka mesačníka kød – konkrétne ø divadle; Martin Porubjak, režisér, dramaturg, prekladateľ a scenárista a Martin Ciel, filmový a divadelný teoretik a pedagóg na Katedre filmovej vedy VŠMU.

VÝBER INSCENÁCIÍ

Inscenácie do hlavnej súťaže vyberá dramaturgická rada. V dramaturgickej rade tento rok pracovali divadelné kritičky a teatrologičky Zuzana Uličianska, Martina Ulmanová a Zuzana Ferusová.

Od novembra do marca vyberali z takmer 40 inscenácií súčasných dramatických textov vo všetkých divadlách na Slovensku. Do výberu sa dostali inscenácie, ktoré mali premiéru v období od 1. marca 2011 do 29. februára 2012, a text, z ktorého vychádzajú, nebol napísaný pred rokom 2000.

DRAMATURGICKÁ RADA

Zuzana Uličianska


Pôsobí ako interná redaktorka v denníku SME, vo svojich článkoch sa venuje predovšetkým kultúrnej publicistike a divadelnej kritike. Vyštudovala Stavebnú fakultu Technickej univerzity v Košiciach, postgraduálne štúdium ukončila na Škole verejnej správy Akademia Istropolitana v Bratislave. Absolvovala i polročné štúdium politológie a kulturológie na Birbeck College v Londýne ako aj Letnú školu pre mladých dramatikov v Royal Court Theatre v Londýne. Pracovala na Magistráte mesta Košice, Ministerstve kultúry a   Divadelnom ústave. Bola prodekankou Divadelnej fakulty Vysokej škole múzických umení, kde prednášala kultúrnu politiku a manažment. Je spoluorganizátorkou Divadelných ocenení sezóny DOSKY. Od roku 2002 je predsedníčkou Slovenskej sekcie AICT - Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov. Je autorkou viacerých rozhlasových hier.

MARTINA ULMANOVÁ


Narodená v r. 1963 v Českej republike, absolvovala Fakultu žurnalistiky Univerzity Karlovej v Prahe a divadelnú dramaturgiu na VŠMU v Bratislave, od r. 1986 žije v Bratislave. Od konca osemdesiatych rokov sa sústavne venuje divadelnej a čiastočne aj filmovej kritike a redaktorskej práci. Stála u zrodu obnoveného Kultúrneho života, spoluzakladala divadelný časopis Divadlo v medzičase. Dvadsať rokov je slovenskou redaktorkou českého časopisu Svět a divadlo. V súčasnosti pracuje ako odborná redaktorka na Edičnom oddelení Divadelného ústavu v Bratislave. Publikuje v časopise Svět a divadlo a v slovenských periodikách.

ZUZANA FERUSOVÁ


Zuzana Ferusová pochádza z Bratislavy. Vyštudovala Filozofickú fakultu UK v odbore slovenský jazyk a literatúra  – estetika. Literárnokritické príspevky uverejňovala v Slovenskej literatúre, Kultúrnom živote, Knižnej revue a denníku SME, dodnes prispieva do mesačníka RAK.   Po štúdiu pôsobila v Ústave slovenskej literatúry SAV, v oddelení dejín slov. literatúry  19. storočia. V roku 2011 ukončila magisterské štúdium na Divadelnej fakulte VŠMU v odbore teória a kritika divadelného umenia. Články o divadle a recenzie uverejňuje v časopise KOD a denníku SME, spolupracuje tiež s projektom IS monitoring. Pre Divadelný ústav v súčasnosti pracuje ako redaktorka edičného oddelenia DÚ.

 


RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.