Tlačiť

Seminár mladej kritiky

Seminár mladej kritiky festivalu Nová dráma / New Drama 2012 je určený študentom umenovedných odborov vysokých škôl na Slovensku.

  • Pod vedením lektora sa jeho účastníci budú venovať reflexii inscenácií hlavného súťažného programu festivalu

  • Študenti budú zároveň členmi Študentskej poroty, ktorá na záver festivalu udelí Cenu študentskej poroty

Cieľom seminára je podporiť kreatívne neformálne vzdelávanie v oblasti divadelnej kritiky. Projekt umožňuje mladým ľuďom so záujmom o písanie o divadle viesť diskusie na odbornej úrovni a denne písať o videných inscenáciách pod vedením skúseného odborníka.

SEMINÁR MLADEJ KRITIKY A ŠTUDENTSKÁ POROTA 2012

Staňte sa účastníkmi Seminára mladej kritiky a zároveň členmi študentskej poroty festivalu Nová dráma / New Drama 2012

Seminár mladej kritiky
na festivale Nová dráma / New Drama 2012
14. – 19. máj 2012

Seminár je určený študentom divadelnej vedy a ďalších príbuzných umenovedných odborov umeleckých a filozofických fakúlt. Študenti sa budú pod odborným vedením divadelného kritika Jakuba Škorpila z Prahy (Svět a divadlo) venovať reflexii inscenácií hlavného súťažného programu. Popri analýzach sa bude diskutovať na tematické bloky.

Účastníci seminára sú zároveň členmi Študentskej poroty, ktorá na záver festivalu udelí Cenu študentskej poroty.

Účastníci seminára majú zabezpečené voľné vstupenky na festivalové predstavenia. Mimobratislavským účastníkom festival uhradí ubytovanie a cestovné náklady do a z Bratislavy.

Študentská porota:

Lucia Galdíková
Veronika Svoradová
Michaela Suchá
Tadeáš Kurka
Miloslav Juráni
Margit Garajski

Recenzie:

Margit Garajszki - Moriak v Bielom dome (David Mamet: November, Divadlo Aréna, Bratislava)

Michaela Suchá - Taká fain baba ako ty (Ingmar Villqist: Taká fajn baba ako ty, Mestské divadlo, Žilina)

Lucia Galdíková - Virtuálno-reálny obraz našich životov (Jana Juráňová: Reality svov, BDNR, Banská Bystrica )

Veronika Svoradová - KUKURA A ROZKLADAJÚCA SA SLOVENSKÁ KULTÚRA (Martin Čičvák: KUKURA, Divadlo Aréna, Bratislava)

Milo Juráni - Bezdivadelná exhibícia zrelých tém (Blaho Uhlár: POKUS, S.T.O.K.A., Bratislava)

Tadeáš Kurka - Vnútorný svet na kolesách (Dorota Masłowska: DVAJA ÚBOHÍ RUMUNI HOVORIACI PO POĽSKY, Divadlo Andreja Bagara Nitra)


RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.