Tlačiť

Kontakty

Dominika Zaťková - hlavná koordinátorka festivalu
dominika.zatkova@theatre.sk, 02/204 87 500

Dária Fehérová-Fojtíková - programová manažérka, zahraniční hostia
daria.feherova@theatre.sk, 02/204 87 600

Marek Godovič - koordinátor Focus Poľsko, scénické čítanie TROJBOJ
marek.godovic@theatre.sk, 02/204 87 603

Miro Zwiefelhofer - koordinácia dobrovoľníkov
studio12@theatre.sk, 02/ 20487 602

Zuzana Duchová - medzinárodná konferencia Hodnota umenia a jeho hodnotenie
zuzana.duchova@theatre.sk, 02/204 87 700

Lucia Čarnecká - PR manažérka, sponzoring
lucia.carnecka@theatre.sk, 02/ 20487 501, +421 904 504 003

Gabriela Holečková - vstupenky
gabriela.holeckova@theatre.sk, 02/204 87 504

Diana Selecká - rezervácia a predaj vstupeniek na Ad Spectatores: 9 rekonštrukcia
diana.selecka@theatre.sk, 02/204 87 102

Viera Burešová - ubytovanie
viera.buresova@theatre.sk, 02/204 87 505

 RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.