Tlačiť

Medzinárodná konferencia

Medzinárodnú konferenciu festivalu Nová dráma / New Drama 2012 už tradične pripravuje kancelária Kultúrneho kontaktného bodu Slovensko.

Hodnota umenia a jeho hodnotenie

18. mája 2012 o 10.00 hod.
Batelier
(Továrenská 14, Bratislava)

Nielen o kvantitatívnych ukazovateľoch a hodnotách, ktoré presahujú trhovú cenu príde do Bateliéru s ďalšími odborníkmi debatovať hlavný rečník, známy holandský ekonóm Arjo Klamer.

Kľúčové témy

  • metódy hodnotenia kvality umeleckých diel

  • dotácie na umenie a ich politika

  • miesto umenia vo verejnom živote

  • význam umeleckých projektov pre ekonomický rozvoj

Panelová diskusia

  • Zora Jaurová - divadelná dramaturgička, kultúrna manažérka, prezidentka Fóra kreatívneho priemyslu

  • Marta Smolíková - česká expertka na kultúrny manažment, riaditeľka združenia ProCulture

  • Pierre Guerin - bývalý hodnotiteľ grantových žiadostí

K téme sa vyjadria aj zástupcovia medzinárodnej platformy Open Design Studio, ktorí odprezentujú svoj úspešný projekt Visible Data.

Kapacita priestoru je obmedzená, prosíme nahláste svoju účasť na office.ccp zavináč theatre bodka sk. Účasť na konferencii je bezplatná.

Viac informácií o podujatí www.ccp.sk/?id=481&lang=0#node.RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.