Tlačiť

Výstava - Svetlo, ktoré znamená svet

Výstava fotografa Łukasza Wojciechowskeho,
víťaza súťaže Bienále divadelnej fotografie 2012.

Fotografie divadelných súborov a ich inscenácii, ktoré často prekračujú klasicky priestor divadla a na novo otvárajú pre verejnosť problematické témy.

Łukasz Wojciechowski je absolventom Ústavu literárnej a umeleckej komunikácie Filozofickej Fakulty Univerzity Konštantína filozofa v Nitre a Institutu tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědeckej fakulty Slezské univerzity v Opavě. V súčasnosti pôsobí ako odborný asistent na Katedre masmediálnej komunikácie a reklamy Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

Asistent produkcie, réžie a filmový fotograf: Jahodové víno (2007), Návrat Bocianov (2007), War Games (2008), Môj otec Gulag (2008), Nebo, peklo... zem (2009), Jánošík - Pravdivá história (2009), Legenda o lietajúcom Cypriánovi (2010).

Výstavy: Bábkové divadlo – Nitra (2000), Sprievodná výstava Divadelného festivalu – Nitra (2001), Klub Subterra – Nitra, (2002), Galéria Baroko - Nové Zámky (2003),  Norblin – Varšava (2003), Sprievodná výstava Divadelného festivalu – Nitra (2003), Nitrianska Galéria – Nitra (2004), Norblin – Varšava (2004), Nitrianska Galéria – Nitra (2006), Výstavné priestory UKF – Nitra (2007).   Publikované fotografie: publikácia Hermes’s Ear (2006), fotografie pre Divadlo Andreja Bagara v Nitre. Fotografie pre časopisy a noviny ako štvrťročník Hudba, Ringier, SITA, Spoločnosť 7 Plus, Gazeta Wyborcza, Javisko. Fotografie do filmov a na plagáty.


RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.