Tlačiť

Výber inscenácií

Inscenácie do hlavnej súťaže vyberá dramaturgická rada.

Dramaturgická rada festivalu Nová dráma/New Drama 2013 uzavrela výber inscenácií do súťažného programu 9. ročníka festivalu. V dramaturgickej rade tento rok pracovali teatrologička Elena Knopová, dramaturg Marek Godovič a divadelný kritik Miro Zwiefelhofer. Do hlavného programu vyberali osem súťažných inscenácií, ktoré sa budú uchádzať o Grand Prix Nová dráma.

Od novembra do marca vyberali z takmer 50 inscenácií súčasných dramatických textov vo všetkých divadlách na Slovensku. Do výberu sa dostali inscenácie, ktoré mali premiéru v období od 1. marca 2012 do 28. februára 2013. Sledovali štátne, samosprávne aj nezávislé divadlá, aby ponúkli najlepší výber inscenácií súčasných textov, ktoré boli napísané po roku 2000.

DRAMATURGICKÁ RADA

ELENA KNOPOVÁ


Vedecká pracovníčka Ústavu divadelnej a filmovej vedy SAV (od júla 2008 aj zástupkyňa riaditeľky) a odborná asistentka na Fakulte dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici. Vo svojom výskume sa zameriava na teóriu súčasnej slovenskej a európskej drámy a divadla, ako aj na oblasť  mediálnych štúdií. Pravidelne publikuje vedecké štúdie najmä v časopise Slovenské divadlo, prednáša na významných medzinárodných a domácich konferenciách. Spolupracuje na rôznych projektoch s Divadelným ústavom Bratislava, Národným osvetovým centrom, slovenskými a českými profesionálnymi divadlami (členka porôt, kritických platforiem, dramaturgických rád festivalov).

MAREK GODOVIČ


Absolvent divadelnej vedy a polonistiky na VŠMU v Bratislave a odboru scenáristika a dramaturgia na Filmovej a televíznej fakulte AMU v Prahe. V priebehu štúdia sa zúčastnil semestrálnych pobytov na Escola Superior  de Teatro e Cinema v Lisabone a na Jagiellońskej univerzite v Krakove. Ako autor, dramaturg a scenárista pracoval na rôznych divadelných a rozhlasových inscenáciách a krátkych filmoch (Nod/Roxy Praha, La Fabrica Praha, Slovenský rozhlas, Český rozhlas, FAMU, TV Nova). Dostal sa do finále viacerých literárnych a dramatických súťaží. Od roku 2005 spolupracoval ako asistent réžie a produkcie s medzinárodným divadelným štúdiom Farma v jeskyni. Recenzie a poviedky publikuje v rôznych kultúrnych periodikách a denníkoch. Od roku 2011 pracuje ako dramaturg  Štúdia 12 v Bratislave.

MIRO ZWIEFELHOFER


Absolvent Katedry divadelných štúdií na DF VŠMU. Už počas štúdia publikoval recenzie v časopise KOD a Javisko, rovnako sa spolupodieľa na projekte Monitoring divadiel, v rámci ktorého sa venoval najmä tvorbe priestoru Stanica Žilina-Záriečie. Divadelné recenzie publikoval zároveň aj v mienkotvorných denníkoch SME a Pravda. V súčasnosti pracuje v Štúdiu 12 ako projektový manažér a asistent a je členom Rady pre zahraničné divadlo festivalu Divadelná Nitra.


RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.