Tlačiť

Seminár mladej kritiky

Seminár mladej kritiky festivalu Nová dráma/New Drama 2013 je určený študentom umenovedných odborov vysokých škôl na Slovensku.

Cieľom seminára je podporiť kreatívne neformálne vzdelávanie v oblasti divadelnej kritiky. Projekt umožňuje mladým ľuďom so záujmom o písanie o divadle viesť diskusie na odbornej úrovni a denne písať o videných inscenáciách pod vedením skúseného odborníka.

SEMINÁR MLADEJ KRITIKY A ŠTUDENTSKÁ POROTA 2013

  • Študenti sa pod odborným vedením divadelnej publicistky a kritičky Ľubice Krénovej venovali reflexii inscenácií hlavného súťažného programu.

  • Popri analýzach sa diskutovalo na tematické bloky.

  • Účastníci seminára boli zároveň členmi študentskej poroty, ktorá na záver festivalu udelila Cenu študentskej poroty.

Účastníci seminára majú zabezpečené voľné vstupenky na festivalové predstavenia. Mimobratislavským účastníkom festival uhradí ubytovanie a cestovné náklady.

Študentská porota

Lenka Čepková
Michaela Malčíková
Jasmína Finkeová
Petra Čechmánková
Zuzana Plecitá
Veronika Jánošíková
Anna Žikić
Barbora Forkovičová
Patrícia Chaparrová
Radovan Kuštek

Recenzie (.docx)

Petra Čechmánková - Příběhy arizace, transportů a restituce (Viliam Klimáček: HOLOKAUST, Divadlo Aréna, Bratislava)

Zuzana Plecitá - Divadlo Aréna provokuje k sebereflexi slovenské historie (Viliam Klimáček: HOLOKAUST, Divadlo Aréna, Bratislava)

Jasmína Finkeová - „Oživení“ Zory Jesenské (Ján Rozner/Peter Pavlac: SEDEM DNÍ DO POHREBU, Slovenské komorné divadlo, Martin)

Patrícia Chaparrová - Hravé duchárčenie alebo kto dnes za minulosť horí (Dodo Gombár: WWW.NARODNYCINTORIN.SK, Slovenské komorné divadlo, Martin)

Radovan Kuštek - Jánošík ako cesta k politike smiechu (Michaela Zakuťanská: JÁNOŠÍK 00 7, Mestské divadlo, Žilina)

Michaela Malčíková - Jen v Boha uvěříš za večer, na ostatní je třeba čas (Anna Jablonská: POHANIA, Činohra Slovenského národného divadla, Bratislava)

Barbora Forkovičová - Človek – typ nepátravý (?) (Dušan Vicen a kol.: PROCES PROCESU PROCESOM (PÔJDEŠ DO BASY? HAJZEL!), Divadlo SkRAT, Bratislava)

Lenka Čepková - Nesúď, odsúď, a hotovo! (Dušan Vicen a kol.: PROCES PROCESU PROCESOM (PÔJDEŠ DO BASY? HAJZEL!), Divadlo SkRAT, Bratislava)

Anna Žikić - Dnes sa budeme hrať na... (Simona Semenič: 5CHALANOV.SK, Štúdio 12 – štúdio pre novú drámu a Divadlo TUŠ, Bratislava)

Veronika Jánošíková - Železo kuté za studena (Ján Šimko: STEEL MY HEART (TÚLAME SA NOCOU POŽIERANÍ OHŇOM), OZ TUCET a SPOTs)


RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.