Tlačiť

O festivale

9. ročník festivalu inscenácií súčasnej slovenskej a svetovej drámy
Nová dráma/New Drama 2013
sa uskutoční
13. – 18. 5. 2013 v Bratislave

Festival pripravuje Divadelný ústav Bratislava. Ponúkne najzaujímavejšie inscenácie súčasnej drámy, ktoré vznikli v uplynulom roku v profesionálnych divadlách na Slovensku. Okrem súťažnej prehliadky vybraných inscenácií je súčasťou festivalu aj sprievodný program. Tvoria ho napríklad scénické čítania, výstava, diskusie, workshopy a konferencia.

Festival Nová dráma/New Drama 2013 je súťažnou prehliadkou. Inscenácie sa budú uchádzať o tri festivalové ceny. O hlavnej cene za najlepšiu inscenáciu novej drámy, Grand Prix Nová dráma, hlasuje medzinárodná porota. Účastníci kritického seminára rozhodnú o tom, ktorá z nich získa Cenu študentskej poroty. Diváci môžu po každom predstavení hlasovať za svoju najobľúbenejšiu inscenáciu. Ich voľba rozhodne o tom, ktorá inscenácia dostane divácku cenu – Cenu bratislavského diváka.

ČESTNÁ RIADITEĽKA

ZUZANA KRONEROVÁ
- divadelná a filmová herečka, šansoniérka a speváčka, členka Divadla Astorka Korzo ´90 od jeho vzniku v roku 1990. Na divadelných doskách vytvorila desiatky dnes už často legendárnych postáv rôznych charakterov. Nezabudnuteľné sú Matka v rovnomennej inscenácii hry J. A. Pitínského, za ktorú v roku 1997 získala Dosky za najlepší ženský herecký výkon sezóny, Ulita v Ostrovského Lese či Evelína v Obchode na korze (adaptácia Alty Vášovej novely Ladislava Grosmana). V roliach Erny v divadelnej inscenácii Horváthovej hry Kazimír a Karolína či Fräulin Schneider v slávnom Kabarete prejavila popri svojej typickej hereckej bravúre a schopnosti prepájať dramatické, komické i melancholické črty stvárňovaných postáv aj úžasný zmysel pre zapojenie svojho hudobného talentu. Mnohé z piesní k inscenácii má na svojom repertoári ako šansoniérka a speváčka.

RIADITEĽKA FESTIVALU

VLADISLAVA FEKETE
Štúdium dramaturgie ukončila v roku 1999 u režiséra Ľubomíra Vajdičku na VŠMU v Bratislave, v roku 2009 tam úspešne ukončila postgraduálne štúdium. Prekladá súčasnú srbskú drámu a teóriu do slovenčiny. Je autorkou radu televíznych a rozhlasových scenárov. Podieľa sa na rôznych divadelných projektoch nezávislého charakteru, koordinuje divadelné workshopy, sympóziá a dielne a je členkou Rady pre výber divadiel zo Slovenska medzinárodného festivalu Divadelná Nitra. Od júla 2006 je riaditeľkou Divadelného ústavu Bratislava a riaditeľkou festivalu Nová dráma / New Drama. Koordinuje aktivity Centra výskumu divadla a projekty Dejiny slovenského divadla a Dejiny slovenskej drámy. Dramaturgicky alebo režijne sa podieľala na viacerých inscenáciách.

HLAVNÁ KOORDINÁTORKA FESTIVALU

DOMINIKA ZAŤKOVÁ
Študovala na VŠMU, odbor divadelná a rozhlasová dramaturgia. Počas štúdia začala pracovať v Ústave umeleckej kritiky a divadelnej dokumentácie (dnes Divadelný ústav), svoj záujem zameriavala predovšetkým na bábkové divadlo a divadlo pre deti. Ako redaktorka festivalových spravodajcov alebo ako členka poroty sa zúčastňovala ochotníckych národných prehliadok divadiel pre deti  a divadiel, hraných deťmi. Stála pri zrode časopisu Teatro a pracovala ako jedna z jeho prvých redaktoriek. Ako lektorka dramaturgie pôsobila v Bábkovom divadle na Rázcestí, s ktorým od roku 1994 až doteraz spolupracuje na medzinárodnom festivale Bábkarská Bystrica. S ďalšími bábkovými divadlami a domom umenia pre deti Bibiana spolupracovala na viacerých projektoch. V rokoch 1995-2002 pôsobila v televízii Markíza na rôznych manažérskych pozíciách. Po návrate do Divadelného ústavu v roku 2004 pôsobila ako jeho pr-manažérka. Na propagácii a príprave festivalu Nová dráma / New Drama sa podieľa od jeho vzniku. Od roku 2010 je jeho hlavnou koordinátorkou.

PROGRAMOVÁ MANAŽÉRKA

DÁRIA FEHÉROVÁ-FOJTÍKOVÁ
Absolventka divadelnej vedy na VŠMU a doplňujúceho pedagogického štúdia so zameraním na detskú dramatickú tvorivosť. Aktívne sa zúčastňuje domácich aj zahraničných divadelných festivalov a konferencií. Je členkou slovenského výboru AICT/IATC. Venuje sa divadelnej kritike, publicistike a dramaturgii. Pracuje v Divadelnom ústave ako vedúca Projektového oddelenia a ako lektorka a dramaturgička spolupracuje s ochotníckymi festivalmi a divadlami. Je doktorandkou na Katedre estetiky FF UK v Bratislave.


RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.