Tlačiť

Seminár mladej kritiky

Seminár mladej kritiky festivalu Nová dráma / New Drama 2011 bol určený študentom umenovedných odborov vysokých škôl na Slovensku.
Pod vedením lektora, českého teatrológa a redaktora časopisu Svět a divadlo Jakuba Škorpila sa jeho šesť účastníkov venovalo reflexii inscenácií hlavného súťažného programu festivalu. Študenti boli zároveň členmi Študentskej poroty, ktorá na záver festivalu udelila Cenu študentskej poroty.

Cieľom seminára je podporiť kreatívne neformálne vzdelávanie v oblasti divadelnej kritiky. Projekt umožňuje mladým ľuďom so záujmom o písanie o divadle viesť diskusie na odbornej úrovni a denne písať o videných inscenáciách pod vedením skúseného odborníka.

Recenzie:

Lucia Holienčínová: Pohybová poézia samoty
Debris Company: Mono (.doc, 33kB)

Sasha Polovková: Koniec hry je začiatkom novej drámy 21. storočia
D. Mitana: Koniec hry, DAB Nitra (.doc, 33,5kB)

Iveta Svetlíková: Odhalený tajomný (ne)pokoj
M. Rúfus: Tajomný pokoj vecí, DJP Trnava (.doc, 33kB)

Lucia Galdíková: Obžaloba (ne)ľudskosti
P. Handke: Podzemné blues, MD Žilina (.doc, 37kB)

Katarína Révayová: Napichovači a lízači
kol. autorov: Napichovači a lízači (Giv mi fajv) (.doc, 27,5kB)

Matej Šiška: Keď Gašparko nechcel byť asexuálom
G. Dezorz: Gašparkove šibalstvá alebo erotic dobrodružstvá Bob de Nira (28,5kB)


RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.