Tlačiť

Focus Slovinsko

FOCUS SLOVINSKO

19. – 21. máj 2011
Festival Nová dráma / New Drama 2011

Štvrtok 19. 5. o 10.00 hod.
Inscenované čítanie slovinskej drámy, spojené s prezentáciou zborníka Slovinská dráma a diskusiou so slovinskými dramatikmi.
Zborník Slovinská dráma, ktorý vydáva Divadelný ústav, predstaví slovenskej verejnosti divadelné hry najvýznamnejších súčasných slovinských dramatikov Dušana Jovanovića, Matjaža Zupančiča a Simony Semeničovej, v zahraničí i na domácej pôde považovaných za výnimočné talenty. Zbierku hier dopĺňa štúdia renomovaného slovinského teatrológa Blaźa Lukana.

Piatok 20. 5. o 10.00 hod.
Raňajky so slovinskou drámou.
Prednáška významného slovinského teatrológa dr. Blaža Lukana, profesora Divadelnej, rozhlasovej, filmovej a televíznej akadémie v Ľubľane.

Sobota 21. 5. o 19.00 hod.
Oliver Frljić a herci: Buď prekliaty, zradca svojej domoviny!

Slovinske_divadlo_mladych
inscenácia Slovinského divadla mladých z Ľubľany
réžia
: Oliver Frljić, asistent réžie a choreograf:  Matjaž Farič, dramaturgia: Borut Šeparovič, Tomaž Toporišič, scéna, kostýmy, výber hudby: Oliver Frljić, zvukový dizajn:  Silvo Zupančič, svetelný dizajn: Oliver Frljić, Tomaž Štrucl
hrajú :
Primož Bezjak, Olga Grad, Uroš Kaurin, Boris Kos, Uroš Maček, Draga Potočnjak, Matej Recer, Romana Šalehar, Dario Varga, Matija Vastl

Oliver Frljić sa vo svojom projekte s názvom Buď prekliaty, zradca svojej domoviny! (titul tvorí verš z bývalej spoločnej juhoslovanskej štátnej hymny) zaoberá radikálnou láskou a nenávisťou k divadlu. Rámcom pre spochybnenie hraníc umeleckej a občianskej slobody sú fragmenty príbehu o rozpade Juhoslávie. Symbolický priestor je obývaný herečkami a hercami, ktorí sa stretávajú s dilemami rovnako ako všetci z nás. Smrť je na pódiu prítomná v takmer pravidelných intervaloch.

Kurátorkou sekcie Focus Slovinsko je dramaturgička, prekladateľka, redaktorka a divadelná pedagogička Alja Predan, umelecká riaditeľka mariborského festivalu Borštnikovo srečanje.


RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.