Tlačiť

O festivale

 

 

Kto zabil Helenu? Kto sú napichovači a kto lízači? Môže krása zasiahnuť beznádej a deštrukciu? Dokážu narcisovia nájsť samých seba alebo sa ich obraz v zrkadle definitívne rozpadne? 7. ročník festivalu inscenácií súčasnej drámy Nová dráma / New Drama je tento rok plný otázok.

Festival prichádza s novým mottom: Nová dráma sa o Vás zaujíma. Dráma vždy bola o ľuďoch, zaujímala sa o ich príbehy, osudy či problémy. Dráma kladie otázky, otvára trináste komnaty, načiera hlboko do človeka. Nová dráma sa zaujíma, zastavuje ľudí s otázkou. Využíva na to každú situáciu. Tou je aktuálne sčítanie ľudu a dotazník, ktorý sa dostane do rúk verejnosti v máji 2011. Dráma chce chápať, aby vedela komunikovať s divákmi, protože dráma hovorí ľuďom a o ľuďoch.

Festival predstavuje najlepšie inscenácie súčasnej drámy, ktoré mali premiéru v slovenských divadlách v období posledného roku. Festival predstavuje aj činoherné inscenácie s originálnou súčasnou interpretáciou, či už textovou alebo javiskovou. Dramaturgická rada festivalu vybrala do hlavného, súťažného programu šesť inscenácií divadiel z Bratislavy, Nitry, Trnavy a Žiliny.

Špeciálna programová sekcia festivalu Slovinsko predstavuje súčasné divadlo jednej európskej krajiny. Po úspešných prezentáciách rumunského, ruského, srbského a fínskeho divadla prináša pohľad na slovinské divadlo. Focus Slovinsko predstaví inscenáciu Buď prekliaty, zradca svojej domoviny!, inscenáciu Slovinského divadla mladých z Ľubľany v réžii Olivera Frljića. Focus zaostrí na slovinskú drámu aj prostredníctvom sprievodných akcií: inscenovaným čítaním súčasných slovinských dramatických textov,  prezentáciou zborníka Slovinská dráma, diskusiou so slovinskými dramatikmi, či Raňajkami so slovinskou drámou, ktoré budú spojené s prednáškou významného slovinského teatrológa dr. Blaža Lukana.

Festival dopĺňa pestrý sprievodný program určený pre širokú verejnosť a odborný pracovný program. Otázky počas festivalu bude klásť nielen Nová dráma / New Drama, priestor dostanú aj diváci. Tí sa môžu pýtať počas niekoľkých zaujímavých diskusií s odborníkmi či na prednáške režiséra Viliama Dočolomanského. Počas festivalu sa uskutoční finále súťaže Dráma 2010 – scénické čítanie finálových textov TROJBOJ. Súťaž Dráma vyhlasuje Divadelný ústav už po jedenásty krát. V rámci festivalu sa uskutoční výstava fotografií víťaza súťaže Bienále divadelnej fotografie 2010 Andreja Čaneckého. V rámci sprievodného programu festival pripravil aj špeciálne vydanie diskusnej relácie kødek, venovanej 20. výročiu založenia Divadla Stoka, ktoré sa stalo fenoménom svojej doby a slovenskej divadelnej histórie. Pre odbornú verejnosť je pripravená medzinárodná konferencia Analóg verzus digitál, ktorú organizuje Kultúrny kontaktný bod Slovensko v spolupráci s Divadelným ústavom. Na konferencii sa bude hľadať odpoveď na otázku: Čo je viac – analóg alebo digitál?

Festival už po druhýkrát opúšťa hranice Bratislavy. Po skončení festivalu v Bratislave sa v spolupráci s Mestským divadlom Žilina a Divadlom Jonáša Záborského v Prešove  uskutočnia satelitné festivaly Nová dráma / New Drama – Enter Žilina, Enter Prešov, ktoré predstavia vybraný festivalový program aj divákom v ďalších mestách Slovenska.

Festival Nová dráma / New Drama je súťažný. Medzinárodná odborná porota udelí hlavnú festivalovú cenu – Grand Prix Nová dráma. Novinkou oproti minulému roku je študentská porota, ktorá udelí Cenu študentskej poroty. Ceny dopĺňa tradičná Cena bratislavského diváka, o ktorej rozhodujú hlasovaním návštevníci súťažných inscenácií.

 

ČESTNÁ RIADITEĽKA

ZUZANA KRONEROVÁ
- divadelná a filmová herečka, šansoniérka a speváčka, členka Divadla Astorka Korzo ´90 od jeho vzniku v roku 1990. Na divadelných doskách vytvorila desiatky dnes už často legendárnych postáv rôznych charakterov. Nezabudnuteľné sú Matka v rovnomennej inscenácii hry J. A. Pitínského, za ktorú v roku 1997 získala Dosky za najlepší ženský herecký výkon sezóny, Ulita v Ostrovského Lese či Evelína v Obchode na korze (adaptácia Alty Vášovej novely Ladislava Grosmana). V roliach Erny v divadelnej inscenácii Horváthovej hry Kazimír a Karolína či Fräulin Schneider v slávnom Kabarete prejavila popri svojej typickej hereckej bravúre a schopnosti prepájať dramatické, komické i melancholické črty stvárňovaných postáv aj úžasný zmysel pre zapojenie svojho hudobného talentu. Mnohé z piesní k inscenácii má na svojom repertoári ako šansoniérka a speváčka.

RIADITEĽKA FESTIVALU

VLADISLAVA FEKETE
Štúdium dramaturgie ukončila v roku 1999 u režiséra Ľubomíra Vajdičku na VŠMU v Bratislave, v roku 2009 tam úspešne ukončila postgraduálne štúdium. Prekladá súčasnú srbskú drámu a teóriu do slovenčiny. Je autorkou radu televíznych a rozhlasových scenárov. Podieľa sa na rôznych divadelných projektoch nezávislého charakteru, koordinuje divadelné workshopy, sympóziá a dielne a je členkou Rady pre výber divadiel zo Slovenska medzinárodného festivalu Divadelná Nitra. Od júla 2006 je riaditeľkou Divadelného ústavu Bratislava a riaditeľkou festivalu Nová dráma / New Drama. Koordinuje aktivity Centra výskumu divadla a projekty Dejiny slovenského divadla a Dejiny slovenskej drámy. Dramaturgicky alebo režijne sa podieľala na viacerých inscenáciách.

HLAVNÁ KOORDINÁTORKA FESTIVALU

DOMINIKA ZAŤKOVÁ
Študovala na VŠMU, odbor divadelná a rozhlasová dramaturgia. Počas štúdia začala pracovať v Ústave umeleckej kritiky a divadelnej dokumentácie (dnes Divadelný ústav), svoj záujem zameriavala predovšetkým na bábkové divadlo a divadlo pre deti. Ako redaktorka festivalových spravodajcov alebo ako členka poroty sa zúčastňovala ochotníckych národných prehliadok divadiel pre deti  a divadiel, hraných deťmi. Stála pri zrode časopisu Teatro a pracovala ako jedna z jeho prvých redaktoriek. Ako lektorka dramaturgie pôsobila v Bábkovom divadle na Rázcestí, s ktorým od roku 1994 až doteraz spolupracuje na medzinárodnom festivale Bábkarská Bystrica. S ďalšími bábkovými divadlami a domom umenia pre deti Bibiana spolupracovala na viacerých projektoch. V rokoch 1995-2002 pôsobila v televízii Markíza na rôznych manažérskych pozíciách. Po návrate do Divadelného ústavu v roku 2004 pôsobila ako jeho pr-manažérka. Na propagácii a príprave festivalu Nová dráma / New Drama sa podieľa od jeho vzniku. Od roku 2010 je jeho hlavnou koordinátorkou.

PROGRAMOVÁ MANAŽÉRKA

DÁRIA FEHÉROVÁ
Absolventka divadelnej vedy na VŠMU a doplňujúceho pedagogického štúdia so zameraním na detskú dramatickú tvorivosť. Aktívne sa zúčastňuje domácich aj zahraničných divadelných festivalov. Je členkou slovenského výboru AICT/IATC. Venuje sa divadelnej kritike, publicistike a dramaturgii. Pracuje ako manažérka v Divadelnom ústave a spolupracuje s Divadlom Pôtoň Bátovce. Je doktorandkou na Katedre estetiky FF UK v Bratislave.

DRAMATURGICKÁ RADA


DÁŠA ČIRIPOVÁ
Vyštudovala divadelnú vedu a latinčinu na VŠMU v Bratislave a v rámci doktorandského štúdia na MU v Brne sa niekoľko rokov venovala antickému divadlu. Pracovala v Slovenskom filmovom ústave, v súčasnosti je zamestnaná v Divadelnom ústave v Bratislave ako šéfredaktorka divadelného časopisu kØd – konkrétne o divadle. Od roku 2001 spolupracuje s European Network of Research and Documentation of Performances Ancient Greek Drama, prednášala na VŠMU, Masarykovej univerzite a kontinuálne publikuje.


PETER PAVLAC
Autor, dramaturg, scenárista. Vyštudoval dramaturgiu na VŠMU, kde dodnes pôsobí ako pedagóg. Ako autor a dramaturg spolupracuje s viacerými profesionálnymi divadlami doma i v zahraničí a podieľal sa na medzinárodných európskych projektoch v rámci European Theatre Convention, desať rokov pôsobil v Slovenskom národnom divadle. Za svoje dramatické texty a dramatizácie získal niekoľko ocenení, naposledy Cenu Tatrabanky za hru Červená princezná, ktorá sa momentálne uvádza aj v Budapešti.

PATRIK LANČARIČ
Divadelný a filmový režisér, absolvoval štúdium réžie na Divadelnej fakulte VŠMU v roku 2000. Spolupracoval s niekoľkými významnými osobnosťami súčasného európskeho divadla: Armin Petras, Juliane Koepp, Diego De Brea, Anatoly Praudin, Ingmar Villqist.
Ako režisér spolupracoval s 15. divadlami v zahraničí (Nemecko vrátane Thalia Theater Hamburg, Nórsko, Estónsko, Poľsko, Litva, Anglicko, Portugalsko a. i.) a rovnako s viacerými divadlami na Slovensku.
Vytvoril tri filmy: Reny (STV/2002), za hranicami ocenený kinofilm Rozhovor s nepriateľom (Farbyka/2007) a celovečerný dokumentárny film Ladislav Chudík (MAYA, STV/2008).

POROTA


ALJA PREDAN
Dramaturgička, prekladateľka, redaktorka a teatrologička, okrem iného bola aj umeleckou vedúcou Prímorského činoherného divadla v Novej Gorici, dramaturgička v Miestnom divadle ľubľanskom, vedúca divadelno-tanečného programu v Cankarovom dome, od roku 2009 je umeleckou riaditeľkou Festivalu Borštnikovo stretnutie v Maribore.
Ako redaktorka teatrologickej zbierky Knižnica MGL vydala tridsať základných kníh z oblasti teórie a dejín drámy a divadla. Preložila viac ako päťdesiat drám súčasnej britskej, americkej a poľskej dramatiky. Ako dramaturgička dlhé roky tvorila vo všetkých slovinských divadlách. Od roku 1984 v rakúsko-nemeckej edícii Gregor/Dietrich Der Schauspielführer uverejňuje príspevky o súčasnej slovinskej dramatike. Bola kurátorkou slovinského focusu na 7. Festivale súčasnej drámy v Budapešti. Je podpredsedníčkou Spolku divadelných kritikov a teatrológov Slovinska, členka Spolku prekladateľov Slovinska, ITI Slovinsko a Združenia dramatických umelcov Slovinska.

JURAJ HUBINÁK
Vyštudoval dramaturgiu na Divadelnej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave a na Katedre umenia a kultúry Université Charles-de-Gaulle v Lille vo Francúzsku. V súčasnosti pracuje v Divadelnom ústave v Bratislave, kde pôsobí ako odborný redaktor časopisu kød – konkrétne o divadle, jediného mesačníka o profesionálnom divadle na Slovensku. Režíroval v Slovinsku a vo Francúzsku, a ako dramaturg spolupracuje s viacerými slovenskými divadlami, predovšetkým s bratislavským nezávislým divadlom Non.Garde.
Okrem divadla sa venuje i hudbe a prekladu z francúzskeho jazyka.

LACO KERATA
Študoval na Vysokej škole múzických umení v Bratislave odbor divadelná réžia (1989). Tu získal aj doktorát v odbore dramaturgia (2007).
V rokoch 1991-2002 bol hercom a spoluautorom projektov v divadle Stoka, s ktorým precestoval celú Európu, Izrael a New York.
V roku 2001 založil divadelné združenie MED, kde ako režisér a autor vytvoril desať predstavení. Jeho divadelné hry sa hrali aj v iných slovenských a českých divadlách. Napísal zopár rozhlasových hier, ktoré nahral Slovenský rozhlas.
Je autorom niekoľkých kníh: Hriešny spánok (1991), Prišiel som, videl som (2000), Rádiové hry (1999), Mám sa (2004), Zlý herec (2009)
V súčasnosti, okrem písania, prekladania, hrania a režírovania divadla, pracuje ako režisér v Slovenskom rozhlase.

PROF. PHDR. SOŇA ŠIMKOVÁ, CSC.
Absolventka divadelnej dramaturgie na VŠMU, študovala na Univerzite v Bazileji romanistiku a germanistiku. Vedeckú prípravu absolvovala na Umenovednom ústave SAV a titul CSc. získala za dizertačnú prácu Molière na Slovensku. Vyšla knižne (1989) vo vydavateľstve Tatran. Je autorkou a spoluautorkou viacerých knižných publikácií: Súčasné francúzske divadlo (VŠMU 1985), kol.: Dejiny francúzskej literatúry (kapitola: Súčasné francúzske divadlo) , Strehler, divadlo v znamení réžie (1997), editorkou zborníkov a antológií: Stretnutie umení v divadle (2000), Klišé Európa (2005), Antológia súčasnej francúzskej drámy a jej analýz (2007). Je autorkou mnohých vedeckých a odborných  štúdií  a doslovov v kolektívnych knižných  publikáciách, zborníkoch a vedeckých periodikách  uverejnených doma aj v zahraničí, so zameraním na modernú a postmodernú réžiu, perfomačné umenie,  recepciu dramatiky. Prekladá divadelné hry (Molière, Marivaux, Feydeau, Confortès) aj vedeckú literatúru (Patrice Pavis: Divadelný slovník, Bratislava 2007, spolu s E. Flaškovou).  V r. 1991 – 1996 bola prodekankou a prorektorkou na VŠMU, od r. 1997 je profesorkou, v r. 1998 – 2010 viedla Katedru divadelnej vedy (dnes Divadelných štúdií). Pôsobila v ITI/IIT- UNESCO a v r. 1993 – 2002 zastávala funkciu vice- a potom aj prezidentky Edukačnej komisie.

MARCIN ZAWADA
Vyštudoval divadelnú vedu na Jagelonskej univerzite v Krakove. Ako manažér spolupracoval s viacerými nezávislými divadlami vo Varšave a od roku 2008 je umeleckým riaditeľom medzinárodného divadelného festival Demoludy v Olsztyne, ktorý sa zameriava na súčasné divadlo v krajinách postsovietskeho bloku. Festival v roku 2010 predstavil české a slovenské divadlo. Od januára 2009 do marca 2010 pracoval ako asistent renomovaného poľského režiséra Krystiana Lupu na inscenáciách “Persona.Marilyn” a Persona.Simonine telo”.

 

 

 RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.