Tlačiť

Vstupenky na festival

Vstupenky sa predávajú iba na predstavenia hlavného súťažného programu, na predstavenia sekcie Focus Fínsko a na film Neznámy vojak . Vstup na všetky ostatné festivalové podujatia je voľný.

Vstupenky sú dostupné v predpredajoch divadiel, v ktorých sa predstavenia hrajú.

Kontakty:


Divadlo Aréna

www.divadloarena.sk


Viedenská cesta 10
851 01 Bratislava

Autobus č. 50, zastávka Sad Janka Kráľa (na znamenie)

Ticketportal: http://www.ticketportal.sk/hladisko_search.asp?ID=1
Pokladnica:
(každý deň od 14.00 h. – 18.00 h., v deň konania predstavenia do 19.00 h.)
tel.: 02 672 025 57
fax: 02 672 025 56
pokladna@divadloarena.sk


Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava
www.mestskedivadlo.sk


Laurinská 19
814 99 Bratislava
Ticketportal: http://www.ticketportal.sk/hladisko_search.asp?ID=100525
tel.: 02 59 103 132
e-mail: bkis@bkis.sk

Slovenské národné divadlo
www.snd.sk


Nová budova SND
Pribinova 17
819 01 Bratislava

Ticketportal: http://www.ticketportal.sk/search2.asp?ID=95358&ID_Objekt=950002

Pokladnica v novej budove SND, Pribinova 17
vchod z Olejkárskej ulice
tel.: 02 204 72 299
tel.: 02 204 72 298
e-mail: rezervacie@snd.sk

Divadlo Non.Garde

Prepoštská 4
814 99 Bratislava
tel.: 0904 504 003
e-mail: non.garde@gmail.com

Kino Mladosť

Hviezdoslavovo nám. 14
Bratislava
tel.: 02 54 43 50 03
e-mail: biosba@stonline.sk

Štúdio 12

Jakubovo námestie 12
813 57 Bratislava
Rezervácie:
t: 02/2048 7602
e-mail: studio12@theatre.sk
Predaj vstupeniek polhodinu pred začiatkom každého predstavenia.


RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.