Tlačiť

O festivale

Festival predstavuje najlepšie inscenácie súčasnej drámy, ktoré mali premiéru v slovenských divadlách v období posledného roku. Festival v tomto roku rozšíril výberové kritériá a v duchu motta 3D – dráma, dramaturgia, dimenzia predstavuje aj činoherné inscenácie s originálnou súčasnou interpretáciou, či už textovou alebo javiskovou. Dramaturgická rada festivalu vybrala do hlavného, súťažného programu deväť inscenácií divadiel z Bratislavy, Trnavy, Prievidze, Žiliny, Martina, Banskej Bystrice a Košíc.

Špeciálna programová sekcia festivalu Focus predstavuje súčasné divadlo jednej európskej krajiny. Po úspešných prezentáciách rumunského, ruského a srbského divadla prináša pohľad na u nás málo známe fínske divadlo. Focus Fínsko predstaví dve inscenácie: komornú monodrámu Tu je život vynikajúceho divadelného herca Taista Reimaluota v autorskej spolupráci režiséra Kristiana Smedsa a jednu z posledných premiér Tamperského robotníckeho divadla – inscenáciu hry súčasnej dramatičky Sirkku Peltola Malé peniaze. Program sekcie dopĺňajú sprievodné akcie – prednáška o fínskom divadle, prezentácia novej publikácie, inscenované čítanie a projekcia filmu.

Počas festivalu sa uskutoční finále súťaže Dráma 2009 – scénické čítanie finálových textov TROJBOJ. Desiatemu výročiu súťaže Dráma, ktorú vyhlasuje Divadelný ústav, je venovaný slávnostný večer Dráma má 10. Stretnú sa na ňom autori všetkých desiatich ročníkov, porotcovia a priaznivci súťaže.

Súčasťou festivalu bude aj nekonvenčná konferencia NEROBTE Z TOHO DRÁMU! (Dramatické výzvy dneška). Domáci a zahraniční tvorcovia a teoretici budú prezentovať svoju tvorbu a názory na súčasné divadlo a drámu – tzv. prípadové štúdie, doplnené videoukážkami.

Kancelária Kultúrneho kontaktného bodu pripravuje počas festivalu ďalšiu konferenciu Imidž mesta / Image of The City.

Bohatý festivalový program zavŕši prednáška významného maďarského režiséra Árpáda Schillinga a diskusia o festivale s domácimi a zahraničnými festivalovými hosťami.

Festival Nová dráma / New Drama je súťažný. Medzinárodná odborná porota udelí hlavnú festivalovú cenu – Grand Prix Nová dráma. Novinkou oproti minulému roku je študentská porota, ktorá udelí Cenu študentskej poroty. Ceny dopĺňa tradičná Cena bratislavského diváka, o ktorej rozhodujú hlasovaním návštevníci súťažných inscenácií.

ČESTNÁ RIADITEĽKA

ZUZANA KRONEROVÁ
- divadelná a filmová herečka, šansoniérka a speváčka, členka Divadla Astorka Korzo ´90 od jeho vzniku v roku 1990. Na divadelných doskách vytvorila desiatky dnes už často legendárnych postáv rôznych charakterov. Nezabudnuteľné sú Matka v rovnomennej inscenácii hry J. A. Pitínského, za ktorú v roku 1997 získala Dosky za najlepší ženský herecký výkon sezóny, Ulita v Ostrovského Lese či Evelína v Obchode na korze (adaptácia Alty Vášovej novely Ladislava Grosmana). V roliach Erny v divadelnej inscenácii Horváthovej hry Kazimír a Karolína či Fräulin Schneider v slávnom Kabarete prejavila popri svojej typickej hereckej bravúre a schopnosti prepájať dramatické, komické i melancholické črty stvárňovaných postáv aj úžasný zmysel pre zapojenie svojho hudobného talentu. Mnohé z piesní k inscenácii má na svojom repertoári ako šansoniérka a speváčka.

RIADITEĽKA FESTIVALU

VLADISLAVA FEKETE
Štúdium dramaturgie ukončila v roku 1999 u režiséra Ľubomíra Vajdičku na VŠMU v Bratislave, v roku 2009 tam úspešne ukončila postgraduálne štúdium. Prekladá súčasnú srbskú drámu a teóriu do slovenčiny. Je autorkou radu televíznych a rozhlasových scenárov. Podieľa sa na rôznych divadelných projektoch nezávislého charakteru, koordinuje divadelné workshopy, sympóziá a dielne a je členkou Rady pre výber divadiel zo Slovenska medzinárodného festivalu Divadelná Nitra. Od júla 2006 je riaditeľkou Divadelného ústavu Bratislava a riaditeľkou festivalu Nová dráma / New Drama. Koordinuje aktivity Centra výskumu divadla a projekty Dejiny slovenského divadla a Dejiny slovenskej drámy. Dramaturgicky alebo režijne sa podieľala na viacerých inscenáciách.

HLAVNÝ KOORDINÁTOR FESTIVALU

JAN VALTER
Študoval na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre odbor Estetika – Slovenský jazyk a na Vysokej škole múzických umení odbor Divadelný manažment. Počas štúdia sa podieľal na organizácii medzinárodného festivalu divadelných škôl Istropolitana Projekt a na vzniku niekoľkých inscenácií na VŠMU Bratislava, a tiež na AU Banská Bystrica. Od roku 2004 spolupracuje s medzinárodným festivalom Divadelná Nitra. V roku 2009 pracoval ako koordinátor umeleckého programu na IETM 2009 v Bratislave. Od roku 2007 do roku 2009 produkčne a dramaturgicky zabezpečoval Festivalový klub na festivale Nová dráma.

PROGRAMOVÁ MANAŽÉRKA

DÁRIA FEHÉROVÁ
Absolventka divadelnej vedy na VŠMU a doplňujúceho pedagogického štúdia so zameraním na detskú dramatickú tvorivosť. Aktívne sa zúčastňuje domácich aj zahraničných divadelných festivalov. Je členkou slovenského výboru AICT/IATC. Venuje sa divadelnej kritike, publicistike a dramaturgii. Pracuje ako manažérka v Divadelnom ústave a spolupracuje s Divadlom Pôtoň Bátovce. Je doktorandkou na Katedre estetiky FF UK v Bratislave.

DRAMATURGICKÁ RADA


MARTINA FILINOVÁ
Vyštudovala divadelnú vedu a polonistiku na Vysokej škole múzických umení v Bratislave, kde v roku 2007 ukončila aj doktorandské štúdium prácou o hrách Stanislawa Wyspianskeho. Absolvovala niekoľko študijných stáží v Poľsku. Prekladá z angličtiny a poľštiny, spolupracovala s festivalom Divadelná Nitra, v súčasnosti pracuje ako dramaturgička a produkčná v kultúrnom centre Stanica Žilina-Záriečie.

ROMANA MALITI
Študovala etnológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského a divadelnú vedu na VŠMU v Bratislave. Od roku 2004 do 2009 pracovala ako vedúca oddelenia vonkajších vzťahov v Divadelnom ústave v Bratislave, od počiatkov festivalu Nová dráma pracovala ako programová riaditeľka. Venuje sa prekladom a príležitostne spolupracuje s rôznymi divadlami. V súčasnosti pracuje ako manažérka a dramaturgička projektu Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013.

DÁŠA ČIRIPOVÁ
Vyštudovala divadelnú vedu a latinčinu na VŠMU v Bratislave a v rámci doktorandského štúdia na MU v Brne sa niekoľko rokov venovala antickému divadlu. Pracovala v Slovenskom filmovom ústave, v súčasnosti je zamestnaná v Divadelnom ústave v Bratislave. Od roku 2001 spolupracuje s European Network of Research and Documentation of Performances Ancient Greek Drama, prednášala na VŠMU, Masarykovej univerzite a kontinuálne publikuje.

JOZEF KOLEJÁK
Vyštudoval divadelnú dramaturgiu a réžiu na VŠMU v Bratislave, kde aj prednáša dejiny divadelnej réžie. Pôsobil ako dramaturg zábavných žánrov v Slovenskom rozhlase a ako copywriter v reklamných agentúrach. V súčasnosti sa venuje televíznej scénaristike.


MARTIN ONDRISKA
Autor, dramaturg a režisér. Pedagóg na Katedre réžie a dramaturgie na VŠMU v Bratislave, prednáša aj v zahraničí (Rose Bruford College London). Spolupracuje ako autor, režisér, dramaturg i herec s rôznymi divadelnými zoskupeniami (v 90. rokoch napr. aDato, Hubris, v súčasnosti napr. s Marekom Piačekom, Maroldom Philippsenom). Pracuje ako dramaturg a autor rôznych nezávislých projektov, spolupracuje na výstavách, multižánrových eventoch či festivaloch. Prekladá z angličtiny, čiastočne z iných jazykov, najmä texty S. Becketta. Venuje sa aj písaniu prózy a dramatických útvarov.

POROTA


Helena Meloni (Fínsko)
– redaktorka, spisovateľka, prekladateľka, producentka.
Od roku 1978 do roku 2003 pracovala ako nezávislá prekladateľka a asistentka riaditeľov divadiel v Rusku a Veľkej Británii (Tovstonogov, Efros, Ljubimov, Dodin, Ginkas, Viktjuk, Donnellan). Neskôr pôsobila ako redaktorka Ex Libris Book Club v Helsinkách, ako súkromná konzultantka v oblasti kultúrneho marketingu, riaditeľka Fínskeho kultúrného inštitútu v Sv. Peterburgu. Od roku 2009 je vedúcou projektu Seeds of Imagination vo Fínskom divadelnom informačnom centre.

David Maayan (Izrael)
Vyštudoval réžiu a herectvo na Univerzite v Tel Avive. Na divadelnom festivale v Acco získa6l za inscenáciu Altermanovej hry Ghost Inn, o rok neskôr za inscenáciu Memories of the second generation a neskôr za dielo Arbeit macht frei Cenu za najlepšiu autorskú inscenáciu. (Posledné dve sa hrali v Berlíne, Hamburgu, Zürichu a vo Viedni). Viedol divadelný festival v Jeruzaleme, založil a viedol Divadelné centrum Acco a v 1995 bol aj umeleckým šéfom samotného Acco festivalu. V 1998-99 pripravil projekt Kohelet, ktorý hosťoval v Nemecku, Francúzsku, Belgicku a na Wiener Festwochen. V roku 2000 založil Schlomi Center na izraelsko-libanonských hraniciach, ktorého súčasťou je aj škola pre alternatívne divadlo. Vyučoval na univerzitách v Haife a vyučuje v Tel Avive a vo Viedni. Pre Štátne divadlo Haifa preložil a inscenoval Beckettov text Koniec hry (2004). V roku 2004 inscenoval so súborom Scholomi centra projekt Our lifework – forgotten memory. V roku 2007 sa zúčastnil workshopu Midentity na Divadelnej Nitre ako zástupca Rakúska. Témy, ktoré rozpracováva vo svojich umeleckých projektov sú vnútorný svet, vnútorný domov, procesy spomienok, ktoré stavia do protikladu k zabúdaniu. V príležitosti Hlavného mesta kultúry 2009 viedol v Linzi Akadémiu nemožného V marci odpremiéroval v Linzer Chembrankeller hru Purimspiel. V súčasnosti vedie umelecký projekt HaSira v Jeruzaleme a pracuje na novej premiére pre Accofestival 2010.

Juraj Šebesta (Bratislava)
absolvoval Filozofickú fakultu UK, odbor estetika – divadelná veda. Doktorát získal na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. V školskom roku 1995/1996 získal Fulbrightove štipendium na študijný pobyt v USA, zameraný na štúdium súčasnej americkej drámy. Od roku 2005 je riaditeľom Mestskej knižnice v Bratislave. Špecializuje sa na americké divadlo a drámu, na pôvodnú drámu a alternatívne divadlo. Prekladá divadelné hry z angličtiny. V Divadelnom ústave sa ako zostavovateľ spolupodieľal na realizácii týchto publikácií: Sam Shepard: Hry (2000), David Mamet: Hry (2006) a séria anglických prekladov slovenských hier Contemporary Slovak Drama 1 – 5, (1999 – 2003). Slovenský rozhlas realizoval jeho hru Kuleha (2000). V roku 2005 mu vo vydavateľstve Juga vyšla zbierka poviedok Triezvenie. V koprodukcii vydavateľstiev Juga a Edition Ryba publikoval román Keď sa pes smeje (2008).


RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.