Tlačiť

Kontakty

Jan Valter - hlavný koordinátor festivalu
jan.valter@theatre.sk, 02/204 87 500, 0907/774 239

Dária Feherová - programová manažérka
daria.feherova@theatre.sk, 02/204 87 500

Romana Maliti - Focus Fínsko
maliti@centrum.sk

Dominika Zaťková - propagácia, médiá, reklama
dominika.zatkova@theatre.sk, 02/204 87 601

Diana Selecká - zahraniční hostia
diana.selecka@theatre.sk, 02/204 87 102

Soňa Komová - sponzoring, sprievodný program
sona.komova@theatre.sk, 02/204 87 501

Gabriela Holečková - administratíva, vstupenky
gabriela.holeckova@theatre.sk, 02/204 87 504

Viera Burešová - ubytovanie
viera.buresova@theatre.sk, 02/204 87 505

Pavel Graus - koordinátor scénického čítania TROJBOJ a súťaže Dráma
pavel.graus@theatre.sk, 02/204 87 603

Anna Grusková - medzinárodná konferencia Dramatic Challenges Today / Dramatické výzvy dneška
anna.gruskova@theatre.sk, 02/204 87 503


RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.