Tlačiť

Festival Nová dráma/New Drama

Celoslovenský festival inscenácií súčasnej slovenskej a svetovej drámy Nová dráma / New Drama vznikol v roku 2005 ako každoročná súťažná prehliadka najlepších inscenácií súčasnej drámy realizovaných za posledný rok v divadlách na celom Slovensku.

Programovo prezentuje, podporuje a propaguje súčasnú pôvodnú divadelnú tvorbu a jej uvádzanie na Slovensku. Program festivalu tvorí hlavný súťažný program (8-10 inscenácií), sprievodný program (scénické čítania, výstavy, workshopy, konferencie, diskusie) a špeciálna sekcia Focus, prezentujúca súčasnú drámu vždy inej európskej krajiny. Festival je súťažný, porota udeľuje festivalové ceny Grand Prix Novej drámy, Cenu bratislavského divákaCenu študentskej poroty. Festival Nová dráma / New Drama sa počas svojej existencie zaradil k najočakávanejším divadelným festivalom na Slovensku. Je zároveň jediným svojho druhu na Slovensku.

Jeho hlavným cieľom je prezentácia, podpora a propagácia pôvodnej divadelnej tvorby, jej tvorcov a jej uvádzanie v divadlách na Slovensku a podpora inscenovania súčasných textov vôbec. Festival ponúka divadelným odborníkom, širšej  divadelnej obci a verejnosti so záujmom o kultúru a divadelné umenie jedinečnú možnosť zoznámiť sa s najnovšou tvorbou divadiel na Slovensku v tejto oblasti. Pre širokú verejnosť ponúka kvalitné divadelné inscenácie, rozširovanie kultúrnych obzorov poznávaním divadelnej tvorby z celého Slovenska a pre divadelných profesionálov a širšiu odbornú verejnosť vytvára priestor pre vzájomné inšpirácie a vzdelávanie sa prostredníctvom sprievodných festivalových podujatí (konferencie, semináre, tvorivé dielne, diskusie, nezvyčajné prezentácie nových hier formou scénických čítaní).

Na festivale sa v minulých rokoch predstavili divadlá z celého Slovenska: Slovenské národné divadlo, Divadlo Astorka Korzo´90, Divadlo SkRAT, Divadlo a.ha, Divadlo S.T.O.K.A., Radošinské naivné divadlo, Divadlo Aréna, Divadlo Andreja Bagara a Staré divadlo K. Spišáka v Nitre, Divadlo J. Palárika v Trnave, Mestské divadlo Žilina, Stanica Žilina-Záriečie, Slovenské komorné divadlo Martin, Divadlo na Rázcestí Banská Bystrica, Divadlo Kontra Spišská Nová Ves, Štátne divadlo Košice, Divadlo J. Záborského a Divadlo A. Duchnoviča z Prešova, Teatro Tatro, Divadlo P.A.T. Prievidza.

Zahraničná programová sekcia FOCUS prezentovala súčasné divadlo a drámu Fínska, Rumunska, Ruska a Srbska.

Festival každoročne zaznamenáva prítomnosť okolo 50 zahraničných hostí a pozorovateľov.


logo Nova drama

Nová webová stránka festivalu:

www.novadrama.sk

RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.