Tlačiť

Ročník 2015

SÚŤAŽ DRÁMA 2015

Divadelný ústav a Činohra Slovenského národného divadla vyhlasujú šestnásty ročník súťaže pôvodných dramatických textov – divadelných hier v slovenskom a českom jazyku s názvom DRÁMA 2015.

Cieľom súťaže je podporiť a oceniť pôvodnú dramatickú tvorbu a pomôcť jej uvádzaniu na slovenských javiskách.

Uzávierka súťaže je 31. januára 2016.

Vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutoční v rámci festivalu NOVÁ DRÁMA/NEW DRAMA 2016 spolu s verejnou prezentáciou finálových textov prostredníctvom inscenovaného čítania Trojboj.

Autor víťazného textu získa odmenu v hodnote 1 000 eur.

Činohra Slovenského národného divadla udelí špeciálnu cenu, ktorou  je naštudovanie vybranej hry vo forme inscenácie alebo scénického čítania v nasledujúcich divadelných sezónach.

Partner súťaže Rozhlas a televízia Slovenska – Rádio Devín udelí Cenu Rozhlasu a televízie Slovenska –  naštudovanie textu v podobe rozhlasovej hry alebo inscenovaného čítania v nasledujúcich rokoch.

Súťaž je anonymná. Texty finalistov súťaže budú publikované v zborníku 2014 – 2015.

Štatút spolu s podmienkami súťaže a prihláškou nájdete na: http://www.theatre.sk/sk/aktivity/drama/uvod/.

Prihlasované texty v troch tlačených vyhotoveniach a jednom vyhotovení textu na CD nosiči  alebo USB kľúči spolu s prihláškou v zalepenej obálke, a zároveň aj s dokladom o zaplatení registračného poplatku v sume 15 eur, zašle autor na adresu:

Divadelný ústav
Jakubovo nám. 12
813 57 Bratislava
heslo „DRÁMA 2015“

Uhradenie registračného poplatku:

Štátna pokladnica, č. ú.: 7000071011/8180

Koordinátor súťaže: marek.godovic@theatre.sk, 02/20487 600

Hlavný usporiadateľ: Divadelný ústav


RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.