Tlačiť

DRÁMA 2013

Súťaž DRÁMA 2013

V slávnostný večer udeľovania cien festivalu Nová dráma/New Drama 2014 sa udeľovali aj ceny súťaže pôvodných dramatických textov divadelných hier v slovenskom a českom jazyku DRÁMA 2013.

Prvú cenu súťaže DRÁMA odovzdala predsedníčka poroty Zuzana Paleníčková Danielovi Hevierovi za text Smrť si vás pridala do svojich kruhov. Víťazom Ceny Činohry Slovenského národného divadla, ktorá v sebe obnáša scénické čítanie v Modrom salóne SND sa stal rovnako text Daniela Heviera Smrť si vás pridala do svojich kruhov. Na druhom mieste sa umiestil Pavel Trtílek s textom Bezesná noc. Jana Bodnárová získala za text Snežný vrchol tretie miesto.

Cenu Rádia Devín, o ktorej rozhodovala odborná porota v zložení Ján Šimko, Zuzana Grečnerová a Peter Pavlac, získala Lenka Čepková za text Až do Ameriky ! Cenu odovzdala šéfdramaturgička Rádia Devín Eva Reiselová.

Víťaz súťaže DRÁMA 2013 Daniel Hevier

 

Porota 14. ročníka súťaže pôvodných dramatických textov – divadelných hier v slovenskom a českom jazyku DRÁMA 2013 v zložení Zuzana Palenčíková (dramaturgička Mestského divadla Žilina a predsedníčka poroty), Viliam Klimáček (dramatik), Vladislava Fekete (riaditeľka Divadelného ústavu v Bratislave, dramaturgička), Andrea Dőmeová (dramaturgička Divadla ASTORKA Korzo ´90) a Miriam Kičiňová (lektorka dramaturgie Činohry SND) z 27 prihlásených textov vybrala piatich finalistov súťaže.

Pavel Trtílek preberá ocenenie za 2. miesto v súťaži DRÁMA 2013

 

CENY SÚŤAŽE DRÁMA 2013

1. miesto: Daniel Hevier: Smrť si vás pridala do svojich kruhov

2. miesto: Pavel Trtílek: Bezesná noc

3. miesto: Jana Bodnárová: Snežný vrchol

Cena Rádia Devín: Lenka Čepková: Až do Ameriky !

Cena Činohry Slovenského národného divadla: Daniel Hevier: Smrť si vás pridala do svojich kruhov

Jana Bodnárová získala 3. miesto

Víťazka Ceny Rádia Devín Lenka Čepková

Finálové texty boli prezentované 15. mája 2014 na scénickom čítaní TROJBOJ počas festivalu Nová dráma/New Drama 2014 v Modrom salóne Slovenského národného divadla v Bratislave.

Ocenenia

Autor víťazného textu získal odmenu v hodnote 1 000 eur.

Činohra Slovenského národného divadla udelila špeciálnu cenu, ktorou je naštudovanie vybranej hry vo forme inscenácie alebo scénického čítania v nasledujúcich divadelných sezónach.

Partner súťaže Rozhlas a televízia Slovenska – Rádio Devín udelil Cenu Rozhlasu a televízie Slovenska –  naštudovanie textu v roku 2014.

Texty finalistov súťaže budú publikované v zborníku Dráma 2013 a formou elektronickej knihy.

 

Koordinátor súťaže: marek.godovic@theatre.sk, 02/20487 603

Hlavný usporiadateľ: Divadelný ústav

Spoluusporiadateľ: Činohra Slovenského národného divadla

Partner: Rozhlas a televízia Slovenska – Rádio Devín

Štatút spolu s podmienkami súťaže nájdete na http://www.theatre.sk/sk/aktivity/drama/uvod/.

 

Súťaž pôvodných dramatických textov DRÁMA podporuje a oceňuje súčasnú slovenskú a českú dramatickú tvorbu a pomáha jej uvádzaniu na slovenských javiskách.

O DRÁME

DRÁMA je jediná súťaž pôvodných dramatických textov na Slovensku. Divadelný ústav Bratislava prostredníctvom nej od roku 2000 podporuje vydávanie a uvádzanie súčasných pôvodných textov. Prvé ročníky bolo spoluvyhlasovateľom súťaže Slovenské komorné divadlo Martin, neskôr Slovenské národné divadlo a od roku 2008 vyhlasuje súťaž samostatne Divadelný ústav.

Počas existencie súťaže sa podarilo vytvoriť povedomie o súčasnej slovenskej dráme, iniciovať vznik nových textov od etablovaných autorov a motivovať mladých autorov a študentov začať písať dramatické texty. Súťaž objavila mnohé nové mená a pre mnohých dramaturgov divadiel na Slovensku je súťaž DRÁMA platformou noviniek na poli pôvodnej tvorby.

Jedným zo súvisiacich podujatí súťaže je TROJBOJ – scénické čítanie finálových textov, ktoré sa rovnako ako slávnostné vyhlásenie víťazov uskutočňuje každoročne v máji počas festivalu Nová dráma / New Drama. Zmyslom scénického čítania je okrem javiskového uvedenia súťažného textu dať šancu mladým perspektívnym režisérom prezentovať sa na doskách profesionálneho divadla a umožniť inšpiratívny dialóg medzi autorom textu, potenciálnym inscenátorom a publikom.

Finálové texty súťaže publikoval Divadelný ústav doteraz v šiestich zborníkoch DRÁMA.

Zborníky si môžete zakúpiť v predajni Prospero na Jakubovom nám. 12 v Bratislave a vo vybraných kníhkupectvách.

RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.