Tlačiť

Divadelná tvár Ľudovíta Štúra

Divadelná tvár Ľudovíta Štúra

23. 10. 2015 – 28. 2. 2016
Slovenské národné múzeum, Vajanského nábrežie č. 2, Bratislava

Divadelný ústav v spolupráci so Slovenským národným múzeom pripravil unikátnu výstavu venovanú divadelnej podobe Ľudovíta Štúra na javiskách slovenských divadiel a jeho úlohe pri formovaní slovenského ochotníckeho divadla. Výstava je prístupnená verejnosti v Slovenskom národnom múzeu na Vajanského nábreží č. 2 v Bratislave od 23. októbra 2015 do 28. februára budúceho roku.


Reprezentatívna retrospektívna výstava Divadelná tvár Ľudovíta Štúra prenáša Ľudovíta Štúra „z javiska“ dejín na „dosky, ktoré znamenajú svet“ a stavia ho do zorného uhla slovenských teatrológov. V dvoch pozoruhodných tematických okruhoch sa zrkadlí Štúrov vzťah k dráme a k ochotníckemu divadlu a jeho nová podoba na javiskách slovenských profesionálnych divadiel. Štúr ako rockový spevák, ako vodca revolúcie, ako zamilovaný mladík, ako utrápený starnúci muž, ako dirigent malej spevohry či rozhnevaný búrlivák. Na slovenských javiskách bojoval perom i mečom, nadšene prednášal o spoločenských zmenách, zvádzal hneď niekoľko žien naraz, rozdával rady priateľom i nepriateľom, dirigoval malý orchester.

V divadle sa často objavoval nielen príbeh Ľudovíta Štúra, ale aj jeho generačných druhov. Pre divadelníkov bol príťažlivou témou, stal sa „hlavným hrdinom“ viacerých drám. Javiskový obraz Ľudovíta Štúra ožíva teraz v Slovenskom národnom múzeu prostredníctvom výpravných panelov, fotografií a artefaktov z inscenácií, ale aj pomocou hudby i obrazu. Návštevníkom sa ponúka jedinečná možnosť sledovať nové „predstavenie“, v ktorom hlavnú úlohu dostal Ľudovít Štúr. „Všetky vystavované inscenácie dokazujú, že Štúr nepochybne patrí k osobnostiam, ktorých život a dielo bolo hodné scénicky spracovať. Je pozoruhodné, že viaceré inscenácie nabúrali zaužívané kultúrne kódy a mýty o štúrovcoch a v provokujúcich interpretáciách snímali nielen Štúra, ale aj iných národných dejateľov z piedestálu hrdinov“, dodáva kurátorka výstavy, Juliana Beňová, vedúca Centra výskumu divadla Divadelného ústavu.

Juliana Beňová, kurátorka výstavy:

„Národný dejateľ vystupuje v našej výstave ako subjekt i objekt divadelného diania. Pred oponou i za ňou, ale vždy nositeľ ideí a kultúrneho odkazu. Ľudovít Štúr ako impulz pre divadelné aktivity v 19. storočí. Ľudovít Štúr ako titulný hrdina slovenskej drámy. Ľudovít Štúr v inscenáciách slovenských divadiel. Ľudovít Štúr v interpretáciách divadelných tvorcov 20. storočia. Slovenskí divadelníci zhmotnili svoje predstavy o Štúrovi do fascinujúcich obrazov a ponúkli ich divákom. A my dnes ponúkame tento obraz návštevníkom výstavy, v ktorej môžu pozorovať mnoho podôb toho najznámejšieho slovenského Ľudovíta.“

Výstavu realizuje Divadelný ústav v spolupráci so Slovenským národným múzeom.

Projekt je súčasťou podujatí Roka Ľudovíta Štúra vyhláseného Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky.

 

Kurátorka výstavy: Juliana Beňová

Architekt výstavy: Ján Pálffy

Realizácia: DESTIN, a. s.

PR a marketing: Miroslav Švoňava


 

 

 

 

 

 

Ľudovít Štúr prišiel do divadla

(tlačová správa k výstave .doc, 900 kB)

RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.