Tlačiť

Sarkofágy a bankomaty

Charakteristika projektu

 

Zadanie
Cieľom projektu bolo napísať spoločnú hru o súčasnom Slovensku v kontexte posledného dvadsaťročia po páde železnej opony. Oslovili sme 22 popredných slovenských autorov a autoriek, zväčša dramatikov, ale aj zopár prozaikov. Nakoniec 18 autorov napísalo 16 krátkych hier, jednu hru vytvorila autorská trojica.
Všetky texty mal spájať motív kľúča, a to aj v metaforickom význame (kľúčmi sa štrngalo na námestiach počas tzv. nežnej revolúcie roku 1989). Tento motív v konečnom tvare ostal najmä ako symbol otvárania spoločných tém. Rozsah mal byť 5-10 strán, v hre malo vystupovať maximálne 5 postáv. Dôležitá bola ponuka dramaturgickej spolupráce na jednotlivých textoch a možnosť prezentácie jednotlivých hier v procese tvorby v kolektíve autorov - nebolo to však podmienkou. (Väčšina však tieto ponuky nejakým spôsobom využila.)

Podrobnejšia charakteristika projektu (.rtf, 17kB)

Projekt sa realizoval v Divadelnom ústave v Bratislave od októbra 2008 do júna 2009.

Koncept a dramaturgia projektu: Anna Grusková
Spolupráca na projekte:
Vladislava Fekete
, Daria Fehérová, Viki Janoušková, Jana Juráňová, Ivana Slámová, Jana Burianová, Romana Maliti, Maja Hriešik, Daria Fehérová, Katka Ďurčová, Katarína Weissová, Dominika Zaťková
Ďalej podporili: Literárny fond a České centrum v BratislaveRSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.