Tlačiť

Aktivity

Aktivity a stretnutia na národnej úrovni, sezóna 2009/2010

 • 26. september 2009 - stretnutie slovenských účastníkov projektu, Staré divadlo Karola Spišáka, Nitra
 • október 2009 - spustenie dielní kreatívneho písania pre 11 - 15 ročných mladých v partnerských divadlách
 • december 2009 – výtvarné workshopy pre účastníkov dielní v Martine, Žiline, Nitre a Bratislave
 • január 2010 - vyhlásenie súťaže mladých autorov dramatických textov DRAMATICKY MLADÍ
 • január 2010 - stretnutie účastníkov dielní s dramatikom, interná prezentácia dovtedajšej práce
 • marec 2010 - výtvarný workshop II.
 • apríl 2010 - stretnutie účastníkov dielní s dramatikom, interná prezentácia dovtedajšej práce II.
 • 1. máj 2010 - uzávierka súťaže DRAMATICKY MLADÍ
 • máj - jún 2010 - prezentácie textov, ktoré vznikli v dielňach kreatívneho písania
  v partnerských divadlách
 • jún 2010 - stretnutie účastníkov dielní a prezentácia ich prác na festivale Dotyky
  a spojenia v Martine; vyhlásenie výsledkov súťaže DRAMATICKY MLADÍ

Aktivity a stretnutia na medzinárodnej úrovni, sezóna 2009/2010

 • 23. - 25. máj 2009 - koordinačné stretnutie v Drammen, Nórsko
 • jún 2009 - stretnutie dramatikov zapojených do projektu, Berlín, Nemecko
 • 4. - 8. september 2009 - Výročné stretnutie všetkých partnerov, Budapešť, Maďarsko
 • 9. – 11. október 2009 – stretnutie učiteľov/lektorov tvorivého písania, Salo, Taliansko
 • 18. – 20. november 2009 - stretnutie PR manažérov v Londýne, Veľká Británia
 • január/február 2010 - rezidencia slovenských dramaturgov v Junges Schauspielhaus / Jetzt&Co. - Zürich, Švajčiarsko (3-4 dni)
 • 22. - 28. február 2010 Oulu, Fínsko - Festival a polročné stetnutie všetkých partnerov. Počas festivalu sa uskutoční 4-dňové stretnutie dramatikov a prezentácia hier (Play Fair) s diskusiami.
 • jún 2010 Druhé výročné stretnutie - Palmela, Portugalsko - Rezidencie mladých autorov a inscenované čítania textov, ako aj prezentácia národných hier dospelých autorov píšucich pre deti a mládež, hercami a režisérmi všetkých zapojených krajín.

RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.