Tlačiť

New Writing

New Writing je vzdelávací projekt, ktorý realizoval Divadelný ústav v spolupráci s Vysokou školou múzických umení a s finančnou podporou Ministerstva školstva SR a Rakúskeho kultúrneho fóra.
Uskutočnil sa v sezóne 2007/2008 na pôde Divadelnej fakulty v podobe autorského semináru, určeného študentom Divadelnej fakulty a študentom iných umeleckých odborov, zaujímajúcich sa o autorskú tvorbu, ako aj mladým dramatikom a finalistom súťaže Dráma. Lektormi semináru boli Roman Olekšák, Iva Klestilová a Bernhard Studlar. Od januára do mája 2008 sa uskutočnili dohromady štyri 3-dňové dielne pre študentov a ďalších záujemcov.
Prezentácia projeku New Writing sa uskutočnila v máji 2008 v Bratislave, počas festivalu Nová dráma. Koordinátorkou projektu bola Maja Hriešik.

Projekt New Writing chcel u mladých potenciálnych dramatikov suplovať niekoľko podmienok, nevyhnutných pre dramatickú tvorbu, ktoré im neposkytuje súčasný stav slovenského divadelníctva:
1. motiváciu – hry, ktoré v rámci kurzu vzniknú, majú možnosť byť naštudované v rámci projektu Mliečne zuby v Štúdiu 12
2. praktickú skúsenosť – autori budú mať možnosť zúčastniť sa inscenačného procesu, čo je pre dramatika neoceniteľná skúsenosť
3. pedagogické vedenie – autori budú mať možnosť svoje práce konzultovať na pravidelných stretnutiach so skúsenými dramatikmi.

LEKTORI
Roman Olekšák
(1978)
Divadelný režisér, dramatik, prekladateľ a scenárista. Je autorom viacerých prozaických textov, rozhlasových hier, prekladov súčasných divadelných hier a viacnásobný finalista súťaže Dráma a víťaz Ceny Alféda Radoka za najlepšiu pôvodnú českú a slovenskú hru. V súčasnosti pôsobí ako dramaturg pôvodnej tvorby v Televízii Markíza, scenárista a externý pedagóg Vysokej školy múzických umení.

Iva Klestilová (1964)
Divadlu sa začala venovať ako členka Detského štúdia brnenského Divadla na provázku a amatérského súboru Nepojízdná housenka. Od roku 1984 do 2004 bola herečkou HaDivadla v Brne, kde spolupracovala aj na tvorbe viacerých kolektívnych scenárov. Od roku 2004 pracuje ako lektorka dramaturgie v Národnom divadle Praha. Jej texty boli uvedené na mnohých českých javiskách (vrátane Národného divadla). Na Slovensku bola uvedená jej hra Minach v Štúdiu 12. Trikrát získala Cenu Alfréda Radoka v súťaži Najlepšia pôvodná česká a slovenská hra.

Bernhard Studlar (1972)
Rakúsky dramatik, narodil sa a pôsobí vo Viedni, kde vyštudoval divadelnú vedu, filozofiu, nemecký jazyk a žurnalistiku. Od r. 1995 do r. 1998 bol asistentom režiséra v divadle Theater der Jugend. Od r. 1998 do r. 2002 študoval na Berlínskej umeleckej akadémii odbor tvorivé písanie. Jeho hry, ktoré napísal spolu s nemeckým dramatikom Andreasom Sauterom boli, uvedené a publikované vo viacerých prekladoch (na Slovensku v Divadle Andreja Bagara bola inscenovaná hra I, ako Iná).
Je držiteľom viacerých ocenení - 1. cena Heidelberger Stuckemarktes za hru Transdanubia Dreaming, Kleistova cena pre mladého dramatika za hru A. ist eine Andere (I, ako Iná) a Cenu Kassel Staatstheater za hru All about Mary Long.
V súčasnosti pôsobí ako koordinátor projektu wiener wortstaetten, ktorého cieľom je podpora mladých dramatikov pochádzajúcich z nenemecky hovoriacich krajín, píšúcich v nemeckom jazyku.


RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.