Tlačiť

Európska dielňa prekladu

Verejný kultúrny priestor a súčasný dramatický rukopis a jeho preklady
Divadelný ústav bol v rokoch 2005 – 2008 partnerom medzinárodného projektu EURÓPSKA DIELŇA PREKLADU. Jednotliví partneri projektu organizovali rozličné podujatia súvisiace s prekladmi dramatických diel pre široké publikum a divadelných profesionálov s cieľom prezentovať preložené dielo, umožniť stretnutie autorov a prekladateľov s divadelníkmi, vymeniť si skúsenosti, a tak podporiť začlenenie textu do nového kultúrneho priestoru (čítanie, semináre, prekladateľské dielne...).  
Termíny týchto podujatí boli zapísané v národných kalendároch partnerov, ktorí ich zostavili a animovali buď priamo na mieste určenom publiku, alebo mimo tohto miesta, spolu s inými kultúrnymi inštitúciami, ktorých sa práca EDP týka.
Dvakrát ročne sa tieto podujatia uskutočnili v  termíne, ktorý pripomenul ich spoločný pôvod a ich európsku identitu.

Partneri projektu:
BRAZÍLIA: Teatro do Pequeno Gesto/Folhetim, Rio de Janeiro
FRANCÚZSKO: Scene Nationale d´Orléans, Orléans
GRÉCKO: Krétske regionálne divadlo, Chania
PORTUGALSKO: Artistas Unidos, Lisabon
RUMUNSKO: Teatrul national Mihai Eminescu, Temešvár
Editura Omonia SRL, Bukurešť
SLOVENSKO: Divadelný ústav, Bratislava
ŠPANIELSKO: Ediciones Teatro del Astillero, Madrid
La Muestra de Teatro Espanol de Autores Contemporáneos, Alicante
TALIANSKO: OUTIS – Centro Nazionale di Drammaturgia Contemporanea, Miláno
Teatro della Limonaia, Florencia

Hlavné programy Európskej dielne prekladu:

Labeleuropa
Počas rokov 2005 – 2008 sa podporilo 70 prekladov LABELEUROPA do francúzštiny, taliančiny,  portugalčiny, slovenčiny, gréčtiny, rumunčiny a španielčiny.

Open
Kolekcia, ktorá bezvýhradne podporuje vývoz národného diela alebo dovoz cudzieho diela z akéhokoľvek obdobia a akejkoľvek proveniencie (preklady súčasných textov, klasických textov). V tomto programe sa zrealizovalo v priebehu rokov 2005 – 2008 vyše 60 prekladov.

Objavitelia
Divadelný ústav vydal v rámci projektu Európska dielňa prekladu viacero svojich knižných titulov a usporiadal rôzne podujatia a akcie, súvisiace s prezentáciou drámy a umeleckého prekladu.


RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.