Tlačiť

Artúr

Súťaž o pôvodný dramatický text pre deti a mládež

Súťaž ARTÚR organizovalo od roku 2003 Bábkové divadlo Žilina v spolupráci s Divadelným ústavom Bratislava s cieľom poskytnúť možnosti pre vznik, písanie, prezentáciu a uvádzanie pôvodných dramatických textov, divadelných hier, dramatizácií, kolektívnych diel, koláží a pásiem pre deti a mládež v slovenskom jazyku. Víťazná hra mala premiéru vždy v nasledujúcej divadelnej sezóne v žilinskom Bábkovom divadle.

Divadelný ústav vydal v roku 2007 zborník víťazných hier štyroch ročníkov súťaže. Následne Divadelný ústav Bratislava ukončil s Bábkovým divadlom Žilina na projekte ARTÚR spoluprácu. Súťaž naďalej pokračuje v organizácii BD Žilina (www.bdz.sk).

ARTÚR 2003–4

Počet prihlásených textov: 12

Víťazné texty:
1. miesto: Peter Begányi: Udatný Petrík (alebo ako sa hrdinom stať)
2. miesto: Čajka: Janko Hraško Show
3. miesto: Michal Ditte: Viola (princezná z predmestia)

Porota: Eduard Kudláč (režisér, dramaturg, Bábkové divadlo Žilina), Dominika Zaťková (divadelná manažérka, Divadelný ústav), Jozef Koleják (režisér, dramaturg, Slovenský rozhlas)

ARTÚR 2005

Počet prihlásených textov: 11

Víťazné texty:
1. miesto: neudelené
2. miesto: Michal Ditte: Slncový kôň
3. miesto: Martin Barčík: Banán Baltazár
Peter Hejhal: Tri pierka z draka

Porota: Tomáš Hudcovič (režisér, Bábkové divadlo Žilina), Zuzana Nemcová (teatrologička, Divadelný ústav), Jozef Koleják (režisér, dramaturg, Slovenský rozhlas)

ARTÚR 2006

Počet prihlásených textov: 15

Víťazné texty:
1. miesto:  Michal Ditte: Šmarhan, legenda o zbojníkovi zo žilinskej hradskej cesty
2. miesto: Táňa Lucká: Môj veľký brat výmyselník
3. miesto: Juraj Piško: O neposednom mračienku

Porota: Eduard Kudláč (režisér, dramaturg, Bábkové divadlo Žilina), Martina Vannayová (teatrologička, Divadelný ústav), Jozef Koleják (režisér, dramaturg)

ARTÚR 2007

Počet prihlásených textov: 15

Víťazné texty:
1. miesto: neudelené
2. miesto: Jana Olejníková: Keď gróf rozkáže čarovať
3. miesto: Taňa Lucká: Oxana, mačacie dievča
Štefan Šimko: Rozprávka o troch hudcoch a vetre

Porota: Katarína Ďurčová (teatrologička, Divadelný ústav Bratislava), Eduard Kudláč (režisér, dramaturg, Bábkové divadlo Žilina), Miklós Forgács (režisér, publicista )


RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.