Tlačiť

Slovak Drama in Translation / Slovenská dráma v preklade

Špeciálna webová stránka Divadelného ústavu v anglickom jazyku www.theatre.sk/slovakdrama/ je reprezentatívnym a v mnohom unikátnym výberom hier súčasných slovenských dramatických autorov v preklade do cudzích jazykov. Heslá dopĺňa profil každého dramatika, fotografia a súpis inscenovaných diel. Webová stránka sa priebežne dopĺňa.
Divadelný ústav vydal aj rovnomenné DVD s bookletom, určené na propagačné účely v zahraničí.


DVD Slovak Drama in Translation

DVD Slovak Drama in Translation

a ďalšie publikácie Divadelného ústavu

RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.