Tlačiť

Putovná konferencia PACE.V4 / PACE V4.Touring Conference

Putovná konferencia PACE.V4

Doprava a infraštruktúra v scénickom umení krajín V4

/

PACE.V4 Touring Conference

Transport and Infrastructure in V4 Performing Arts

4. – 15. júna 2016

Budapešť, Topoľčany, Žilina, Olomouc, Ostrava, Katovice, Krakov

POZVÁNKA A VÝZVA

Priamy kontakt medzi performerom a divákom je základnou podmienkou scénických umení, a preto infraštruktúra a transport (mobilita) hrajú zásadnú úlohu pri ich vzniku a existencii. Platí to však i naopak – nielen v nedávnej minulosti sme sa mohli presvedčiť, že sa scénické umenie práve vďaka svojej infraštruktúre stalo platformou na verejnú diskusiu v ťažších historických okamihoch našej spoločnosti a preukázalo svoj potenciál byť nástrojom spoločenského dialógu vedúceho ku kultivácii a demokratizácii spoločnosti.

Špecifikom Vyšehradského regiónu je hustá sieť tradičnej historickej divadelnej architektúry, kultúrnych zariadení zdedených z obdobia komunizmu i nových kultúrnych centier založených po roku1989, ako aj hustá železničná sieť slúžiaca verejnej doprave. Ľudia a ich kreativita sú esenciálnou energiou a podmienkou na fungovanie tohto bohatého kultúrneho dedičstva a infraštruktúry. Hlavným cieľom konferencie je preto stretnutie s nimi a zoznámenie sa s ich tvorbou, posilnenie spolupráce v oblasti scénického umenia medzi zástupcami z krajín V4, kontakt s rôznymi segmentmi verejnosti a zástupcami inštitúcie vo vybraných lokalitách V4. V neposlednom rade je cieľom aj zaangažovanie ďalších účastníkov konferencie (zástupcov krajín Východného partnerstva, európskych zemí a ďalších zemí sveta) do súčasných kultúrnych a umeleckých kontextov Vyšehradského regiónu.

KEDY A KDE

Putovná konferencia sa koná v dňoch 4. – 15. júna 2016 v 7 lokalitách: v Maďarsku, na Slovensku, v Českej republike a v Poľsku (Budapešť a okolie – Tatabánya a Zsámbék, Topoľčany, Žilina, Olomouc, Ostrava, Katovice, Krakov). Počas 12 dní budeme cestovať predovšetkým verejnou dopravou (vlak).

PROGRAM

Predbežný program konferencie a informácie o jednotlivých destináciách nájdete v priložených súboroch („invitation“ a „info about destinations“).

ÚČASTNÍCI

Záujemcovia o účasť na konferencii by sa mali profilovať z oblasti scénických umení, preferované sú profesie ako napr. dramaturg, režisér, kurátor, kritik, kultúrny manažér, expert/teoretik. Jadro skupiny bude tvoriť 17 zástupcov z krajín Vyšehradu a Východného partnerstva, ktorých cestovné náklady na konferenciu hradí organizátor. Presné podmienky účasti sa nachádzajú v priloženom súbore „conditions for participation“. Záujemcovia o účasť na konferencii z krajín V4 sa môžu registrovať na tomto odkaze. Celkový počet účastníkov konferencie bude cca 50 osôb. Konferencia bude prebiehať v anglickom jazyku, preto znalosť angličtiny (slovom aj písmom) je nevyhnutnou podmienkou účasti. Ďalšie informácie sú v anglickom jazyku na stiahnutie tu:

PACE.V4 Touring Conference 2016 - invitation

PACE.V4 Touring Conference 2016 - info about destinations

PACE.V4 Touring conference 2016 - conditions for participation

 

ORGANIZÁTORI KOFERENCIE

Akronym PACE.V4 (= Performing Arts Central Europe – Visegrad Countries Focus) symbolizuje projekt dlhodobej spolupráce organizácií z ČR, Slovenska, Maďarska a Poľska (príp. ďalších partnerských organizácií), ktoré sa zaoberajú dokumentáciou, výskumom a propagáciou scénického umenia. V minulých rokoch sme využili synergie pri prezentáciách a zviditeľňovaní divadelnej, tanečnej a hudobnej scény vyšehradských krajín na svetových veľtrhoch scénických umení (rôzne formáty od spoločného stánku na veľtrhu, diskusií a prednášok, networkingových aktivít až po showcase), publikovali informačné a odborné publikácie, zdieľali informácie a prepájali partnerov v rámci V4. Putovná konferencia predstavuje nový formát spolupráce, ktorý sa odohrá priamo v regióne v roku 2016.

Projekt realizujú nasledovné inštitúcie:

 

Kontakt na prípadné otázky: Martina Pecková Černá (martina.peckova-cerna@divadlo.cz).

 

Konferencia je realizovaná vďaka láskavej podpore Medzinárodného vyšehradského fondu.


RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.