Tlačiť

Noc divadiel 2013

Divadelný ústav Bratislava si Vás už štvrtý rok dovoľuje pozvať na celoslovenské podujatie európskeho významu Noc divadiel 2013. Štvrtý ročník noci otvorených divadiel, predstavení a výnimočných zážitkov sa uskutoční v sobotu 16. novembra 2013.

Zostavenie programu vo Vašom divadle či kultúrnej organizácii a jeho zabezpečenie bude opäť plne vo Vašej kompetencii. Divadelný ústav sa postará o strešnú koordináciu a propagáciu podujatia prostredníctvom svojich stránok a mediálnych partnerov, ako aj o zabezpečenie tlačových materiálov vrátane ich distribúcie.

Svoj záujem zúčastniť sa Noci divadiel 2013 na Slovensku potvrďte, prosím, na mailovej adrese lucia.carnecka@theatre.sk, najneskôr do 31. augusta 2013. Prípravné a koordinačné stretnutie sa uskutoční už tradične začiatkom septembra v Štúdiu 12 na Jakubovom námestí 12 v Bratislave. O definitívne zaslanie podkladov do programovej brožúry Vás poprosíme do konca septembra.

Podujatie by sme radi priblížili čo najširšej verejnosti. Pri tejto príležitosti pripravujeme aj verejné prezentačné stretnutie zástupcov všetkých divadiel s novinármi, publicistami a divadelnými kritikmi, ktoré sa tiež uskutoční na pôde Divadelného ústavu v Štúdiu 12 začiatkom novembra 2013.

Predchádzajúce ročníky sa niesli v znemení hesiel „Noc divadiel bude bláznivá, dramatická, odhalená, nabitá, ...“, „Dnes večer nezhasíname“ či „Na hry máme celú noc“. Iba minulý rok viac ako 39 divadiel z 11 miest Slovenska pripravilo širokú škálu programu. Podrobný archív nájdete na www.nocdivadiel.sk. Dúfame, že pestrý zoznam bude pre Vás inšpiráciou pri tvorbe Vášho tohtoročného programu.

Aj tento rok by sme radi komunikovali tri najdôležitejšie atribúty, ktoré charakterizujú Noc divadiel: otvorenosť (ako potreba zo strany divadiel), interakcia (ako prvok hry a akcie zo strany publika) a prepájanie (ako schopnosť vytvárať siete medzi verejnosťou, divadlami, inštitúciami a mestami).

Myslíme si, že Noc divadiel je výnimočnou príležitosťou zviditeľniť Vaše divadlo, ako aj možnosťou nadviazať či upevniť spoluprácu s kolegami z iných divadiel a posilniť vzťah s publikom.

Viac na www.nocdivadiel.sk

Všetky novinky aj na: http://www.facebook.com/Noc.divadielwww.nocdivadiel.sk

http://www.facebook.com/Noc.divadiel


Zoznam zapojených miest:

Banská Bystrica

Bátovce

Bratislava

Košice

Malacky

Martin

Nitra

Prešov

Prievidza

Púchov

Rožňava

Semerovo

Senec

Starý Tekov

Trenčín

Trnava

Zvolen

Žilina

RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.