Tlačiť

Mária Kišonová Hubová

17. marec 1915 – 11. august 2004

K stému výročiu narodenia veľkej dámy slovenskej opery pripravil Divadelný ústav fotograficko-dokumentačnú výstavu mapujúcu jej skvelú umeleckú dráhu.

Zaznamenáva ju od prvých sezón ladených najmä v operetnom tóne cez koloratúrne a lyrické party talianskej i francúzskej opery, štýlovo vzorne poňatý mozartovský repertoár, kreácie z českej a ruskej opery, prvolezecké príležitosti v pôvodnej slovenskej tvorbe až po skvostne uchopené charaktery opery 20. storočia.

Popredná sopranistka Slovenského národného divadla (1938 – 1978) pôvodne absolvovala učiteľskú akadémiu v Bratislave. Spev študovala súkromne u Josefa Egema a Anny Korínskej a na viedenskom konzervatóriu u Anny Schönwaldovej. Členkou operného súboru SND sa stala v roku 1938. Počas štyroch desaťročí (1938 – 1978) účinkovala v takmer stovke operných i operetných inscenácií. Medzi jej najoceňovanejšie kreácie patrili Musetta v Pucciniho Bohéme, Mélisanda v slovenskej premiére Debussyho diela či Primadona v Hindemithovom Cardillacovi.

V rokoch 1975 – 1983 pôsobila ako vokálna pedagogička na VŠMU, od roku 1979 bola vedúcou Katedry operného a koncertného spevu. Bola členkou porôt medzinárodných vokálnych súťaží a dlhoročnou predsedníčkou poroty Medzinárodnej speváckej súťaže Mikuláša Schneidera-Trnavského.

Michaela Mojžišová

Kurátorka Michaela Mojžišová
Grafické riešenie Viera Burešová
Divadelný ústav Bratislava © 2015

Výstava sa zobrazí po kliknutí na obrázok.


RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.