Tlačiť

Bienále divadelnej fotografie 2018

Slávnostné vyhlásenie víťazov 4. ročníka súťaže Bienále divadelnej fotografie sa uskutoční 5. septembra 2018 vo Dvorane Ministerstva kultúry Slovenskej republiky počas vernisáže výstavy Súčasná slovenská a česká divadelná fotografia, ktorú pri príležitosti osláv dejinných udalostí medzi Slovenskou republikou a Českou republikou pripravil Divadelný ústav Bratislava v spolupráci s českou partnerskou inštitúciou Inštitútom umenia – Divadelným ústavom v Prahe.

Výstavný projekt Súčasná slovenská a česká divadelná fotografia zoskupuje niekoľko segmentov: štvrtý ročník slovenského Bienále divadelnej fotografie s aktuálnymi víťazmi, prvý ročník českej Prehliadky divadelnej fotografie s aktuálnymi víťazmi a tiež prehliadku doterajších štyroch víťazov Grand Prix Bienále divadelnej fotografie  – Andreja Čaneckého, Lukasza Wojciechowského, Mila Fabiana a Roberta Tapperta.

Bienále divadelnej fotografie vyhlasuje Divadelný ústav už od roku 2010. Jeho cieľom je predstaviť verejnosti divadelnú fotografiu ako svojbytný umelecký druh, zvýšiť o nej všeobecné povedomie a súčasne prezentáciou fotografických diel a ich autorov vytvoriť prostredie na odbornú konfrontáciu. Študentská sekcia, ktorá vzniká v spolupráci s Katedrou fotografie a nových médií Vysokej školy výtvarných umení, vytvára predpoklad na významné formovanie tohto segmentu divadelnej dokumentácie do budúcna. Výstava fotografií, ktorá Bienále sprevádza, vytvára prehľadné vizuálne svedectvo o divadelnej produkcii na Slovensku.

Ceny sa udeľujú v dvoch kategóriách. Hlavnou cenou Bienále pre profesionálnych fotografov je cena Grand Prix Bienále divadelnej fotografie. Víťaz tejto ceny získa vecný dar od firmy COPEX a možnosť uskutočnenia samostatnej výstavy. Najlepšie fotografie študentov súťažili o Študentskú cenu Bienále divadelnej fotografie.

Vernisáž výstavy Súčasná slovenská a česká divadelná fotografia spojená so slávnostným vyhlásením laureátov cien Bienále divadelnej fotografie 2018 sa uskutoční 5. septembra 2018 o 16.30 hod. vo Dvorane Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Výstavu pripravila Viera Burešová. Pozrieť si ju môžete do 30. septembra 2018.

Porota Bienále divadelnej fotografie 2018:
Laco Kraus –
kameraman
Jana Hojstričová –
prorektorka, Katedra fotografie a nových médií VŠVU v Bratislave
Zuzana Nemcová –
teatrologička, Divadelný ústav Bratislava
Jozef Ciller –
scénograf, VŠMU v Bratislave
Vladislava Fekete –
riaditeľka, Divadelný ústav Bratislava

 


 


Štatút súťaže
(.pdf)

Registračný formulár (.pdf)

Výzva

 

KONTAKT:

Viera Burešová
viera.buresova@theatre.sk
(koordinácia Bienále, prihlasovanie
a zasielanie fotografií)

Dušan Poliščák
02/204 87 603
dusan.poliscak@theatre.sk
(informácie o Bienále)

RSS FaceBook YouTUBE
mapa stránok | Prehlásenie o prístupnosti

© 2010 Divadelný ústav – Všetky práva vyhradené. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.